Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

ADEVĂRUL CREŞTIN

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 1404

 

 

BOGĂŢIILE HARULUI!

 De asemenea, în bogăţiile harului avem VIAŢA VEŞNICĂ. Hristos Domnul Însuşi este viaţa veşnică. Încă în primul capitol al Evangheliei sale, Ioan afirmă: „în El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor”, iar în capitolul 14:6, redă cuvintele: Isus a zis: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa”. Prin pocăinţă şi credinţă, păcătosul s-a unit cu Hristos Domnul, L-a primit în inima sa ca Mântuitor şi Domn şi astfel „a trecut din moarte la viaţă.” Deci el are aici şi acum viaţa veşnică, nu doar după moarte. Aceasta a fost realitatea cu toţi primii creştini. Fiindcă deja aveau viaţa veşnică, martirii mureau cu cântecul pe buze. Apostolul Pavel a scris fraţilor din Corint: „Ştim că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, care nu este făcută de mână, ci este veşnică” 2 Corinteni 5:1. Iar în prima epistolă, Ioan ne spune: „Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă e în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viaţa; cine nu are pe Fiul, nu are viaţa. V-am scris aceste lucruri, ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică” l Ioan 5:11-13.

T. De Witt Talmage redă istorisirea unui nou conver¬tit, care a ascultat o predică din Evanghelia după Ioan 3:36 „Oricine crede în Fiul, are viaţa veşnică”. Seara s-a culcat, dar bucuria ce i-a umplut inima, l-a făcut să nu doarmă. Era copleşit şi mulţumea lui Dumnezeu. Deodată s-a sculat şi a citit din nou textul: „Oricine crede în Fiul, are viaţa veşnică”. Un altul căruia îi povestea acestea, l-a întrebat: „De ce te-ai sculat? Nu ştiai că aşa e scris acolo?” - „Ba, ştiam, zise el, dar am vrut să văd cu ochii mei încă odată acest text, apoi am adormit”.

Cuvintele acestea sunt o adevărată Evanghelie, o veste bună pentru toţi. Viaţa veşnică o poate avea „oricine”, căci „oricine” poate fi părtaş la bogăţiile harului lui Dumnezeu. Viaţa veşnică nu e doar pentru un popor sau pentru câţiva „aleşi”, ci e oferită tuturor, deci şi ţie. întrebarea este: Ai primit-o tu?

BENEFICIARII HARULUI

„Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit?” Apocalipsa 7:13.

Biblia în primele capitole arată că iniţial primii oameni au fost aşezaţi în Eden, în rai. Nu ei şi-au pregătit locul de fericire, ci Dumnezeu l-a pregătit pentru ei. Dar prin neascultarea lor de Dumnezeu, prin păcat, ei au pierdut fericirea. Şi de-a lungul veacurilor, omenirea căzută tânjeşte după fericire, o caută mereu.

La sfârşitul Bibliei, în Apocalipsa, cartea descoperirilor divine, Ioan ne spune că a văzut o mulţime enormă, ce nu putea fi numărată, ajunsă în fericirea eternă. Întrebarea bătrânului e întrebarea ce se ridică în mintea fiecărui om de pe pământ: „Cine sunt? Şi ce au făcut de au ajuns acolo?”

David repeta întrebarea a milioane şi milioane: „Mulţi zic: „Cine ne va arăta fericirea?” Psalmul 4:6. S-au ridicat generali viteji, împăraţi puternici, dar n-au putut da fericirea. Filozofia, ştiinţa, tehnica, religia nu au putut da fericirea dorită, fiindcă omul se afla în robia păcatului, cea mai grozavă formă de sclavie, căci nu e numai pentru timp, ci şi pentru eternitate. Dar a venit Hristos Domnul şi ne-a adus harul lui Dumnezeu, ca să ne facă fericiţi şi pe pământ şi în veşnicie. Mulţimea mare văzută de Ioan au fost oameni de pe pământ, care prin har au ajuns deja în fericirea din glorie. Ei strigau: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!” Aceasta dovedeşte că se poate ajunge la fericire. Şi din nou întrebarea bătrânului: „Aceştia cine sunt oare?” Pot muritorii pământului ajunge la o aşa fericire? Cine sunt beneficiarii harului lui Dumnezeu?

Ca să fiu mai clar în această privinţă, voi împărţi beneficiarii în două: beneficiari posibili şi beneficiari reali ai harului lui Dumnezeu. (continuare în numărul viitor)         Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei

                 Drăghiceanu, nr. 3. Telefon contact: 0745.021.424

The most visited gambling websites in The UK