Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

ADEVĂRUL CREŞTIN

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 1562

 

 

BOGĂŢIILE HARULUI!

În bogăţiile harului e cuprinsă PROVIZIA, toate cele necesare trăirii vieţii noastre spre slava lui Dumnezeu. Apostolul Petru spune: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia” 2 Petru l:3. Noi nu am putea trăi voia lui Dumnezeu nici măcar un ceas prin puterea noastră, dar o putem prin puterea Sa pusă în slăbiciunile noastre. Toate cele necesare vieţii aici și dincolo în veşnicie le avem în harul lui Dumnezeu. ,,Hristos Domnul s-a făcut sărac pentru noi, ca prin sărăcia Lui, noi să ne îmbogăţim” 2 Corinteni 8:9. „Toate lucrurile sunt ale voastre”, a scris apostolul Pavel fraţilor din Corint 1 Corinteni 3:21, iar celor din Colose le-a scris: „Voi aveţi totul deplin în El” Coloseni 2:10. O, copii săraci ai pământului, vă sunt îmbiate bogăţiile harului! Rezervele de provizii divine vă aşteaptă. În har există balsam alinător pentru toate rănile voastre. Voi cei ce vă pierdeţi răbdarea, calmantele harului vă pot ajuta să ajungeţi la răbdarea sfinţilor! Voi cei lipsiţi de dragoste, în cămările cu bogăţii ale harului felurit există belşug nelimitat de parfum minunat al dragostei! Voi toţi cei flămânzi şi voi cei ce trebuie să daţi altora hrană, intraţi în cămările bogăţiilor nemărginite ale harului şi luaţi tot ce vă trebuie. Folosiţi cheia credinţei, intraţi, luaţi şi daţi şi altora. Cu cât veţi lua şi veţi da mai mult, cu atât Îl veţi onora mai mult pe Dumnezeu.

Cine a primit bogăţiile harului e mai bogat decât bogaţii pământului. Noe, în corabia sa, a fost mai bogat decât toţi bogătaşii vremii sale în palatele lor. Apele potopului n-au înecat bogăţia sa, ci doar au ridicat-o mai sus. Tot aşa va veni o zi când toate celelalte bogăţii se vor preface în scrum, dar atunci vor fi recunoscute de toată lumea bogăţiile nepătrunse ale harului. Cei ce le-au primit aici, preschimbaţi în chipul Său slăvit se vor bucura pe veci. Cei ce nu le-au primit, ajung în iad, unde e chinul în văpaie şi scrâşnirea dinţilor. Acolo vor plânge amarnic toată veşnicia. Cu toate că e har, vrei tu să ajungi acolo? Poetul Traian Dorz în una din poeziile sale, spune: ,,E greu acum suspinul şi plânsul pentru har? Dar cum va fi odată suspinul în zadar? E greu să mergi acum cu Domnul credincios? Dar cum va fi în flăcări pe veci fără Hristos?”

Ca să le poţi avea, e necesară cunoştinţa, adică să ştii că ele există. În căutarea după bogăţii, oamenii au fost gata să meargă până la mari depărtări, au fost gata să-şi pună viaţa în joc. Şi iată Evanghelia ne vorbeşte de cele mai fabuloase şi fericitoare bogăţii. Până azi ai neglijat Evanghelia, dar tocmai ea îţi poate da indicaţiile ne¬cesare spre a le avea. Tu, oricine ai fi, oricât de decăzut ai fi, oricât de neputincios ai fi, tu poţi avea bogăţiile nemărginite şi felurite ale harului dumnezeiesc. Ele nu se cumpără şi nu se dau pe bază de merite. Ele simplu se primesc. Harul e darul nemeritat al lui Dumnezeu în Hristos Isus, Domnul nostru. „Căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos” Ioan 1:17. „...Harul lui Dumnezeu şi darul care ni l-a făcut harul acesta într-un singur ora, adică în Isus Hristos, s-au dat din belşug celor mulţi” Romani 5:15. Deci, tu trebuie să ştii despre bogăţiile harului. Dar a ştii despre ele, nu e de ajuns. Tu trebuie să le primeşti, să le ai. Cum le poţi avea? Simplu de tot: prin credinţă în Domnul Isus Hristos. Condiţiile de primire a harului le voi arăta mai detailat în capitolul următor, cum tu un vinovat poţi deveni beneficiar al harului lui Dumnezeu. 

Marele evanghelist Billy Graham, într-o predică ţinută pe marele stadion al Universităţii Tennessee, în faţa a 70.000 de ascultători, a relatat un caz. Un bogătaş de aici a murit şi în urma lui a rămas o mare avere, dar nu se ştia cui a lăsat-o. Într-o zi s-a găsit un portofel cam rupt, plin de praf. Când au căutat în el, acolo era testamentul bogătaşului prin care lăsa toată averea surorii sale. Aceasta tot ce avea de făcut era să creadă şi să primească averea. Hristos Domnul a murit, şi prin testament, ne-a lăsat nouă, păcătoşilor, bogăţiile harului Său. „În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut. Pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte” Evrei 9:16,17. Dar testamentul trebuie crezut. Câtă vreme tu nu crezi, tu nu ai parte de aceste bogăţii. Dumnezeu a spus numai adevărul. Deci, trebuie să-L crezi.

(continuare în numărul viitor)

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, 

strada Matei Drăghiceanu, nr. 3, Câmpulung Muscel. 

Telefon contact: 0745.021.424

The most visited gambling websites in The UK