Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

ADEVĂRUL CREŞTIN

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 1575

 

 

BOGĂȚIILE HARULUI!

Trec la a doua întrebare: CE CUPRIND ACESTE BOGĂŢII? Termenul bogăţii e pus la plural. Dacă ar fi la singular, m-aş fi putut gândi că sunt doar pentru viaţa de dincolo. Dar nu, harul a fost adus aici, deci e şi pentru viaţa de aici şi pentru cea de partea cealaltă a cerului. De fapt, noi aici ne facem părtaşi bogăţiilor harului. Harul e ca un pachet mare pregătit de Dumnezeu şi oferit nouă în dar. În pachet e pus tot ce-mi trebuie pentru timp şi eternitate. În aceste bogăţii se cuprinde: ispăşirea, ier¬tarea, răscumpărarea, înnoirea, înfierea, viaţa veşnică, sfinţirea, slujirea, puterea de trăire, puterea în suferinţă, desăvârşirea, glorificarea.

Să privim doar la câteva din aceste bogăţii ale harului. În cadoul acesta numit har se află MÂNTUIREA. De ai avea tot aurul din lume şi l-ai da bisericii, tu nu poţi cumpăra mântuirea. Da, a fost o vreme când biserica catolică, prin călugărul Tetzel, şi poate mulţi alţii, a vândut indulgenţe, bilete de iertare a păcatelor. Dar totul a fost o înşelătorie. Şi e groaznic când oamenii te înşală în numele lui Dumnezeu! Apostolul Petru spune clar: „Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-1 moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.” Iar apostolul Pavel spune acelaşi lucru: „În El (în Hristos) avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său” Efeseni l:7. Deci, măsura de iertare a păcatelor noastre este: „după bogăţiile harului Său”, nu după bogăţia faptelor noastre bune. Din contră, apostolul Pavel precizează: „Căci prin har aţi fost mântuiţi prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” Efeseni 2:8,9. Iertarea păcatelor o avem după bogăţiile harului Său, nu după mulţimea rugăciunilor preotului sau predicatorului la înmormântare. Biblia spune că fiecare păcătos poate primi iertarea păcatelor numai prin credinţă în sângele Domnului Isus. „În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi” Faptele Apostolilor 4:12. Ori primeşti iertarea păcatelor aşa cum vrea Dumnezeu să ţi-o dea, ori rămâi nemântuit, condamnat pentru veci la iad. Tu hotărăşti!

În bogăţiile harului e cuprinsă PACEA care întrece orice pricepere. Zbuciumul şi frământările conştiinţei au dispărut. Păcatul, ca un ghimpe, ca un spin intrat în carne, a provocat zbuciumul. Poate tu îţi zici că eşti liniştit şi nu ai nevoie de pacea ce o dă harul. Dar oare ai fi tu tot aşa de liniştit dacă acum te-ar apuca sughiţul morţii? Fratele unui român de aici a fost ateu toată viaţa, a râs de credincioşi, şi-a bătut joc de Biblie şi de veşnicie. Dar când a ajuns pe patul morţii, a luat mâna fratelui său în mâna sa, era frământat. La un moment dat, a zis fratelui său: „Să ştii că există Dumnezeu şi există veşnicie, iar eu nu sunt pregătit, mi-e groază!” Tu n-ai pacea, ci simplu azi eşti nepăsător, ca peştele ce e prins în plasă, dar e încă în apă. Imediat ce e tras afară se zbate groaznic, dar e prea târziu. Curând şi tu îţi vei da seama de starea ta, îţi vei da seama că nu ai această bogăţie a harului, a darului dumnezeiesc şi, copleşit de groază, vei recunoaşte că nu ai pacea lui Dumnezeu, fiindcă nu ai primit darul harului pentru sufletul tău. Nu cumva atunci va fi prea târziu şi pentru tine? Pacea sufletului trebuie s-o ai acum şi aici. În Romani 5:l, citim: „Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu”. Când ai primit darul harului, ai neprihănirea, ai pacea chiar şi în mijlocul greutăţilor, a încercărilor.

În bogăţiile harului e cuprinsă BUCURIA care vine de la Duhul Sfânt. Păcătosul vinovat se bucură de mântuire, de iertarea păcatelor, se bucură de pacea sufletului. Asta nu numai în zilele frumoase, ci şi în cele noroase. Dr. Keiper, un vestit predicator, istoriseşte cum într-o Duminică fiind într-o altă biserică, pentru masa de amiază a fost invitat de sora directoare a unui azil de bătrâne. Nu ar fi vrut să meargă acolo, căci se gândea că o să audă prea multe văicăreli. Dar nimeni altcineva nu l-a invitat şi s-a văzut nevoit să meargă acolo. La masă însă a fost o atmosferă bună. Toate surorile bătrâne s-au bucurat că l-au avut ca musafir, niciuna nu s-a plâns de nimic. Când au terminat cu masa, directoarea l-a invitat să meargă în camera unei credincioase, care nu a putut veni la masă căci era diformată de reumatism. Din nou acelaşi gând. Aici la masă a fost bine, dar acea bătrână chinuită de reumatism o să aibă o poveste lungă a suferinţei ei şi el nu avea cheful să audă aşa ceva, dar nu s-a putut eschiva. La stăruinţele directoarei a plecat cu ea în camera bătrânei. Bătrâna era pe pat, încovoiată ca un covrig, şi nu numai că nu se putea îndrepta, ci avea dureri mari. Cu o faţă senină, ea i-a zis: „îmi pare bine că aţi venit şi aş vrea să vă împărtăşesc bucuriile pe care mi le dă harul lui Dumnezeu aici pe patul de suferinţă.” Şi tot timpul cât a stat acolo, n-a auzit din partea ei o vorbă de văicăreală din pricina suferinţei, ci a auzit de bucurii sfinte, care o făceau pe sora să trăiască într-o stare înaltă. Predicatorul istoriseşte că a fost uimit de credincioasa aceasta. Experienţa din ziua aceea i-a rămas neuitată. Ai tu bucuria ce ţâşneşte din izvoarele subterane, nevăzute ale harului? Curge ea ca un şuvoi prin viaţa ta? Toţi doresc bucuria, fericirea, dar nu o au fiindcă n-au primit harul lui Dumnezeu. Când cineva primeşte un dar, chiar dacă e mic, se bucură. Cum s-ar putea să nu se bucure cel ce a primit darul vieţii veşnice? Toţi cei ce îl primesc, cântă: O, har măreţ, cât sunt de fericit! Sângele Mielului m-a curăţit. (continuare în ediţia viitoare).

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, nr. 3, Câmpulung Muscel. Telefon contact: 0745.021.424

The most visited gambling websites in The UK