Menu
TRAFIC

ADEVĂRUL CREŞTIN

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 865

ADUCĂTORUL HARULUI. „Harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos” Ioan 1:17. În capitolul acesta aş vrea să faceţi cunoştinţă cu Hristos Domnul, aducătorul harului. Mulţi, foarte mulţi nu au parte de harul lui Dumnezeu fiindcă nu-L cunosc pe El. Cuvintele spuse femeii samaritence: „Dacă ai fi cunoscut tu Darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: ,,Dă-mi să beau”, tu singură ai fi cerut”... Ioan 4:10, se potrivesc şi celor de azi. În lumea noastră e atâta nevoie de adevărata cunoaştere a Domnului Isus. Unii ştiu doar că S-a născut la Betleem şi că a murit pe cruce, dar nu-L cunosc ca Mântuitor. Ca să poţi primi un dar, e necesar să cunoşti pe cel ce ţi-l aduce. Să presupunem că vine la uşa ta cineva să-ţi aducă un dar de mare valoare. Oare nu te-ai interesa cine e? Ai vrea să ştii dacă persoana e demnă de încredere, dacă nu cumva e un hoţ, care urmărit fiind, caută să se scape şi te implică pe tine, dându-ţi ceea ce a furat. Vrei să cunoşti pe cel ce-ţi oferă darul şi să-i fii mulţumitor. Harul este cel mai mare, cel mai valoros DAR oferit lumii păcătoase. De aceea, aş vrea să cunoşti pe aducătorul harului şi preţul depus ca să ne poată aduce harul. Mă rog ca Domnul să-ţi dea multă lumină în privinţa aceasta.

PERSOANA CARE NE-A ADUS HARUL. În Ioan 1:17, este scris: „Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos”. Deci, aducătorul harului este Domnul Isus Hristos. El e „Cuvântul care a fost la început cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu... Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl” Ioan 1:1, 14. Versetele acestea arată că El era Dumnezeu înainte de întruparea şi naşterea Sa la Betleem. Odată vorbind cu fariseii, Domnul Isus le-a spus: „Eu şi Tatăl una suntem” Ioan 10:30. Evreii s-au înfuriat şi în duşmănia lor, căutau să-L omoare din pricină că Se făcea deopotrivă cu Dumnezeu Ioan 5:18; 10:30. Acelaşi lucru l-a afirmat în cuvântarea de rămas bun către ucenici: „Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo Îl veţi cunoaşte şi L-aţi şi văzut.” „Doamne, - I-a zis Filip - arată-ne pe Tatăl şi ne este de ajuns”. Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi, şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl... Nu crezi că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu sunt de la Mine, ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui” Ioan 14:7-10. Aducătorul harului e Creatorul a toate. Evanghelistul Ioan scriind despre preexistenţa Domnului Isus, zice: „Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, nu a fost făcut fără El” Ioan 1:3. Acelaşi lucru îl spune şi apostolul Pavel în epistola către Coloseni 1:16: „Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute; fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El, şi pentru El.” Aducătorul harului e vrednic de toată încrederea, căci El e Autoritatea Supremă. Dacă un copil de ţigan ţi-ar aduce un dar de 100.000 lei, nu-i aşa că n-ai îndrăzni să-l primeşti? Ai crede că l-a furat. Dar dacă preşedintele Statului ţi-ar aduce acea sumă, oare ai mai sta pe gânduri, nu ai fi gata s-o primeşti? Ba chiar ar fi o insultă pentru el să nu-i primeşti darul. Darul nespus de mare al harului a fost adus de Hristos Domnul, care este Domnul domnilor şi împăratul împăraţilor Apoc. 19:11-16, El a primit toată puterea în cer şi pe pământ Matei 28:18. Şi totuşi mulţi nu primesc Darul adus de El. Tu l-ai primit? 

PREŢUL DEPUS DE EL. Harul, care este dar nemeritat, gratuit pentru noi, pe Hristos Domnul l-a costat nespus de mult. Noi de multe ori trecem uşor, fără să cugetăm la partea aceasta. Ne bucurăm de o iertare gratuită, prin har, dar uităm că ea a fost plătită scump, foarte, foarte scump. Eu încerc să spun ceva despre acest preţ, să vă îndrept atenţia spre câteva lucruri care fac parte din preţul acesta, dar în toată umilinţa mărturisesc că nu voi putea să arăt preţul deplin al harului. Ca să ne poată aduce harul, Hristos Domnul a plătit preţul celei mai mari umiliri, a celei mai mari înjosiri. El era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. El a trebuit să Se dezbrace de slava Sa, pe care o avea mai înainte de a fi lumea Ioan 17:5. Apostolul Pavel în epistola către Filipeni 2:6,7, a scris: „El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.” Traducerea Niţulescu spune: „S-a deşertat pe Sine”. Oamenii cu greu au putut suporta slava unui înger, care e doar un slujitor ceresc. Când în noaptea Naşterii, îngerul a apărut la păstorii din câmpie, ni se spune că „ei s-au înfricoşat foarte tare” Luca 2:9. Noi, muritorii, nu am fi putut suporta să vină ca Dumnezeu, să vină cu gloria care o avea în ceruri. Păcătoşi fiind, gloria Sa ne-ar fi mistuit. A fost absolut necesar să Se dezbrace de ea. El nu a putut să îmbrace un corp al îngerilor, căci îngerii nu au carne şi sânge, iar pentru jertfa de ispăşire trebuia să dea sânge. A trebuit să îmbrace chipul de rob, adică cel mai de jos, să fie asemenea oamenilor, să Se înfrăţească cu noi. Ce pană de scriitor iscusit ar putea să ne spună cât de mare a fost preţul acesta? Din Creator Atotputernic să devii creatură firavă, un Copilaş înfăşat în scutece! Din Stăpânul lumilor, a tuturor lucrurilor să iei chipul de sclav, să fii culcat într-o iesle! El, Cel Preacurat, S-a născut în murdăria unui grajd! E uimitor! Coborământul acesta, smerirea Lui, e mult dincolo de priceperea noastră! Nu pricep în totul această smerire, dar mă bucur că El a plătit preţul acesta, pentru ca eu şi tu să putem avea harul lui Dumnezeu. În 2 Corinteni 8:9, apostolul Pavel vorbind despre har, atrage atenţia noastră asupra acestui adevăr glorios, zicând: „Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi.” Coborământul Domnului Isus nu are asemănare. Dacă un mare împărat s-ar coborî la nivelul de sclav, asta ar fi doar o dezbrăcare de slavă, căci el ar rămâne tot om. Numai dacă un mare împărat ar putea să se facă un mic viermişor, ar putea fi o slabă asemănare. Fiindcă nu am cunoscut aşa situaţii, ne este greu să pricepem cât de mare a fost preţul acesta. (Continuare în numărul viitor)

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, nr. 3, Câmpulung Muscel. Telefon contact: 0745.021.424

The most visited gambling websites in The UK