Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

ADEVĂRUL CREŞTIN

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 1691

 

 

Izvorul harului! „Căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat...” Tit 2:11. Cuvântul grecesc „harus” din originalul Noului Testament era fără corespondent în limba română. În anul 1648, când Silvestru Ieromonahul a tradus în limba română Noul Testament, în prefaţă el spune că a ales cuvinte bune „ca să înţeleagă toţi românii.” Când a ajuns însă la grecescul „harus”, fiindcă cuvântul nu avea corespondent în limba română, traducătorul l-a românizat prescurtându-l în cuvântul „har”, care înseamnă graţie, favoare, dar nemeritat, dar făcut din mărinimia altuia, fără nimic din partea noastră. Acea traducere a fost tipărită de Simion Ştefan, mitropolit al Ardealului.

Locul harului în Scripturi. Cuvântul har se află de 32 ori pomenit în Vechiul Testament şi de 128 ori în Noul Testament. În ebraică cuvântul „hesed” înseamnă har sau dar nemeritat din partea lui Dumnezeu către oameni. Alegerea lui Israel e atribuită harului, nu meritelor lor: Deuteronomul 7:7-9; 9:4-6. La fel, în prorocia lui Ezechiel 36:26, dăruirea unei inimi noi e darul nemeritat din partea lui Dumnezeu. În Psalmi, cuvântul „hesed”, e folosit mai de multe ori, dar e tradus cu bunătate sau milă. Doar în Psalmul 45:2, fiind un Psalm profetic despre Domnul Hristos, este scris: „Tu eşti cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele Tale”. La fel în Proverbe 3:34: „dar celor smeriţi le dă har”.

În Noul Testament însă, e folosit mai de multe ori. Evanghelistul Luca în urarea făcută de înger către Maria, redă acest cuvânt: „Plecăciune ţie, căreia ţi s-a făcut mare har!” Luca 1:28. Ioan ne spune că: „Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos” Ioan 1:17. În Evangheliile sinoptice ideea că harul vine de la Dumnezeu e arătat în mod izbitor. De exemplu în pilda lucrătorilor viei, stăpânul o dă altora care nu aveau merite; în pilda celor chemaţi la cină şi în pilda nunţii fiului de împărat, cei chemaţi ulterior sunt fără nici un merit. Tot aşa şi în pilda fiului risipitor din Luca 15:11-24, se vede clar acţiunea harului şi iertarea fără merite dată fiului pocăit.

În epistolele apostolului Pavel, cuvântul har este deseori întrebuinţat. În Romani e amintit de 22 ori, atât în prima parte capitolele 1-7, arătând lucrarea harului care ne scoate din starea noastră de păcătoşenie, cât şi în partea a doua de la capitolul 8 la sfârşit, care se ocupă cu lucrarea harului în vieţuirea noastră ca mântuiţi, cu formarea caracterului nostru de copii ai lui Dumnezeu, până ce în final vom ajunge desăvârşiţi, asemenea chipului Fiului Său. În Efeseni, harul e menţionat de 11 ori, în 1 Corinteni de 8 ori, în Galateni de 5 ori, în Coloseni de 4 ori, în Evrei de 4 ori. De asemenea Iacov, Iuda, Petru în epistolele lor folosesc cuvântul har.

Păreri despre har! O seamă dintre cercetătorii Bibliei au căutat să dea o definiţie harului lui Dumnezeu, dar se pare că definiţiile nu pot descrie harul în toată plinătatea lui. Iată câteva expresii despre har:

Ciril al Ierusalimului, în Lecturi catehetice, a scris: „Este partea lui Dumnezeu să confere harul, iar partea voastră este să-l primiţi şi să-l păstraţi.”

Charls Hodge, renumit teolog: „Harul este marele dar asigurat prin lucrarea lui Hristos, fără de care răscumpărarea Sa nu ne-ar fi valabilă nouă spre mântuire.”

Matthew Henry, mare comentator biblic: Harul lui Dumnezeu comunicat nouă ne este oferit în dar, fără plată, e un dar gratuit, e doar o expresie a milei faţă de noi; nimic nu e în noi care să merite o aşa favoare; nu, totul este doar prin răscumpărarea care e în Isus Hristos.”

Augustin: „Tot ce avem în viaţa duhovnicească este darul harului lui Dumnezeu... Harul este aerul pe care-l respiră creştinul şi care susţine viaţa sa.”

J.F. Strombeck, autor: „Harul, ca adevărul, ca viaţa, ca lumina, este un termen atât de mare că depăşeşte toate definiţiile. Următoarea definiţie însă, poate fi de folos: Harul este nemeritata provizie îmbelşugată ce asigură operaţia neîmpiedicată a dragostei infinite a lui Dumnezeu, prin Isus Hristos pentru om, îndeosebi pentru cel ce se încrede în El.

Charles C. Ryrie, comentator biblic: „Harul este favoarea nemeritată de noi din partea lui Dumnezeu şi este în legătură cu mântuirea, cu justificarea, cu alegerea, credinţa şi darurile spirituale.”

Charles H. Spurgeon, prinţul predicatorilor, în cartea sa „Totul prin har”, scrie: ,,...mântuirea şi totul este numai prin har, ceea ce înseamnă în dar, gratis... Harul este prima şi ultima cauză ce pune în mişcare mântuirea.”

Berkhof în Teologia Sistematică, zice: „Omul căzut primeşte toate binecuvântările mântuirii din izvorul veşnic al harului lui Dumnezeu, în virtutea meritelor lui Isus Hristos şi prin lucrarea Duhului Sfânt.”

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, nr. 3, Câmpulung. Telefon contact: 0745.021.424

The most visited gambling websites in The UK