Menu
TRAFIC

ADEVĂRUL CREŞTIN

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 869

Evenimente după răpirea celor credincioşi. După răpire se va restabili împărăţia romană. Evreii se vor întoarce în Palestina, dar nu duşi de gândul de a-I sluji lui Dumnezeu. Ei vor fi din ce în ce mai decăzuţi din punct de vedere moral, vor cădea în păcatele cele mai urâcioase, nesuferite oricărui evreu credincios. În evanghelie se spune că duhul necurat care se duce în locuri pustii şi vine apoi la casa din care a plecat şi o găseşte măturată şi goală mai aduce cu el alte şapte duhuri mai rele decât el; şi starea de la urmă ajunge mai rea decât cea de la început. Aceasta înfăţişează decadenţa din punct de vedere moral. Unul dintre marile păcate ale evreilor a fost închinarea la idoli; în viitor vor cădea în cea mai urâcioasă idolatrie, căci se vor închina lui Antihrist. „Aşa va fi cu acest neam”, spune Domnul Isus în Matei 12.45. În prorocia de la Zaharia 13.8 se spune: „În toată ţara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă treime va rămâne”. Deci marea mulţime decade din ce în ce, până când, din motive pământeşti, ajunge la cea mai urâcioasă idolatrie: să se închine lui Antihrist. După răpire poate să urmeze o mare revoluţie care să-i ducă pe locuitorii pământului într-un haos nemaipomenit, îndeosebi în Europa occidentală. Speriaţi de mizerie cumplită, oamenii vor dori să vină cine o veni, numai să i scape. „Vină şi diavolul în persoană”, vor gândi ei, „numai să ne scape!”

Pentru răpire nu sunt date semne. Ştim că venirea Domnului Isus este aproape, dar nu ne luăm după semne. Nu va fi mare distanţă între venirea Lui pentru răpire şi venirea Lui pe pământ pentru a împărăţi. Dar noi ce aşteptăm? Pe Antihrist? Nu ne este îngăduit să avem o asemenea aşteptare. Pentru venirea Domnului Isus în vederea răpirii credincioşilor nu este dat niciun semn. De aceea nu trebuie să ne luăm după semne, căci trebuie să-L aşteptăm în orice clipă pe Domnul Isus. Fie că vedem ceva, fie că nu vedem din semnele venirii Lui, noi aşteptăm. Totuşi Dumnezeu, în dragostea Lui, ne-a dat în linii generale unele semne, ne-a arătat ce va fi - lucruri care pentru alţii sunt ascunse, dar care pentru credincioşi sunt bine cunoscute, deşi în linii generale, nu în amănunt. Unii s-au apucat să fixeze chiar ziua venirii Domnului Hristos şi s-au înşelat; au fixat anul 1848, apoi alt an. Şi au ieşit oamenii pe câmp să-L întâmpine pe Domnul Isus! Dar nu aşa se aşteaptă venirea Lui. Ziua şi ceasul venirii Fiului Omului nu sunt cunoscute decât de Tatăl (Marcu 13.32). Nimeni nu trebuie să fixeze o dată, dar toţi credincioşii au să aştepte în fiecare clipă venirea Domnului Isus.

Aşteptarea venirii Domnului Hristos. Creştinătatea a pierdut nădejdea venirii Domnului Hristos. În ea, cine-L mai aşteaptă? Adunarea care are acest adevăr, dacă-l pierde, se moleşeşte şi merge spre declin. Atât de însemnată este aşteptarea venirii Domnului Hristos! „Cine are această nădejde se curăţeşte, după cum El Însuşi este curat” (1 Ioan 3.3). Nu este de mirare ca cine n-o are să cadă în halul în care a căzut creştinătatea de astăzi, care nu-L mai aşteaptă pe Domnul Isus… Adevărul acesta nici nu mai există pentru ea, cu toate că unii din ea încă mai spun Crezul: „şi va veni iarăşi”.

Ziua Domnului, pentru necredincioşi, după răpirea celor credincioşi. Se strecurase printre tesaloniceni învăţătura străină de evanghelie, probabil sub influenţa celor din sinagogă, că, ei fiind prigoniţi, a şi venit „ziua Domnului”. În tot Vechiul Testament, „ziua Domnului” este o perioadă tristă şi înfricoşătoare. Pentru că prigoana continua, unii au zis: Ne aflăm în „necazul cel mare”, „ziua Domnului” a şi venit! Apostolul le arată că „ziua Domnului” va aduce o pierzare veşnică celor ce sunt vrăjmaşi ai lui Dumnezeu, iar ei vor fi atunci în odihnă şi pace veşnică. Faptul că vă găsiţi în prigoană este dovadă că Dumnezeu vă socoteşte vrednici să vă dea împărăţia pentru care suferiţi (2 Tesaloniceni 1.5).

„Ziua aceea” n-a venit încă, deci nu daţi ascultare celor ce nu cunosc descoperirea cuvintelor lui Dumnezeu şi nu cunosc decât Vechiul Testament şi „ziua cea mare”. Până la acea zi, lucrurile vor merge tot aşa, adică cei credincioşi vor fi prigoniţi. „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze” (Luca 4.23). A-ţi lua crucea înseamnă a fi gata să suferi. Ca şi Domnul Isus, credinciosul este privit ca un corp străin în lume, pe care lumea caută să l dea afară din ea, prigonindu-l.

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, 

strada Matei Drăghiceanu, nr. 3, Câmpulung Muscel. 

Telefon contact: 0745.021.424

The most visited gambling websites in The UK