Menu
TRAFIC

ADEVĂRUL CREŞTIN

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 991

 

Ordinea în care se vor desfăşura evenimentele viitoare. Mai întotdeauna când au avut de suferit, credincioşii s-au gândit dacă nu cumva va fi venit necazul cel mare, când Antihrist îi prigoneşte pe credincioşi. Dar au greşit, pentru că n-au luat seama cum sunt înşiruite lucrurile în Noul Testament. Cuvântul ne spune că, în timpurile din urmă, cunoştinţa va creşte, iar noi ne găsim în timpurile din urmă, când cunoştinţa a crescut; şi, fără să punem date, lucrurile se pot înşira în felul acesta: răpirea, lepădarea de credinţă, apariţia lui Antihrist, necazul cel mare, după aceea venirea Domnului Isus cu ai Săi pentru a împărăţi. „Ziua Domnului”, ziua aceea mare şi înfricoşătoare, este necazul cel mare, care nu va veni înainte de a veni lepădarea de credinţă.

Ideea greşită a răspândirii creştinismului în toată lumea ca împărăţie a lui Dumnezeu. Mulţi care poartă numele de creştini se amăgesc cu nădejdi înşelătoare şi spun: creştinismul se va răspândi pe toată faţa pământului şi lumea va ajunge o împărăţie a lui Dumnezeu. O închipuire greşită! Nu spune nicăieri în Biblie că evanghelia harului se va răspândi pe toată faţa pământului.

- Nu spune însă că evanghelia aceasta a împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor (Matei 24.14)?

- Care evanghelie? întrebăm noi. Este o evanghelie „a harului”, care sună plăcut: „Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit tu şi casa ta” (Fapte 16.31); dar este şi o evanghelie „a împărăţiei”, care sună astfel: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi vă Celui ce a făcut cerul şi pământului, marea şi izvoarele apelor” (Apocalipsa 14.7). Nu trebuie confundată una cu alta.

Lepădarea de credinţă. Apostolul Pavel vorbeşte în 2 Tesaloniceni 2.3 despre „lepădarea de credinţă”. Istoria bisericii spune de popoare care au intrat cu miile în biserică, botezându-se, dar tot cu miile au ieşit sau vor ieşi din ea. Au intrat în apă pe o parte a râului, ca păgâni, şi au ieşit pe cealaltă parte, creştini. Şi dacă s-a lucrat aşa, înţelege oricine cât de slab s-a lucrat. Casa care s-a clădit a fost pe nisip şi nu este de mirare că ea se prăbuşeşte.

Aşteptările celor ce spun: „creştinismul se va răspândi pe faţa întregului pământ şi va fi o turmă şi un Păstor”, sunt zadarnice. Nimic nu îndreptăţeşte o astfel de aşteptare acum. Va fi lepădare de credinţă, chiar de aceasta, formală, care constă adică doar în unele forme. Lepădarea de credinţă va fi nu numai la creştini, ci şi la evrei, ba chiar şi la celelalte popoare păgâne care se mai închină încă la idoli. 

Antihristul care va veni va căuta să facă o singură religie pe toată faţa pământului - toţi oamenii să se închine lui. Lepădarea de credinţă nu vine deodată, ci treptat treptat. Cuvântul ne spune că lepădarea de credinţă începuse de pe vremea apostolilor şi a continuat şi continuă încă, în timp ce oamenii se amăgesc cu gândul că creştinismul se va întinde pe tot pământul! Peste tot se vede decadenţă şi ruină în creştinătate.

Este drept că Dumnezeu Îşi ridică întotdeauna martori ai Săi, dar aceştia sunt puţini la număr. Dumnezeu nu părăseşte adevărul şi nici pe credincioşii Săi. După Cuvânt, credincioşii alcătuiesc o turmă mică: „Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăţia” (Luca 12.32). Numărul celor ce se numesc cu un nume sau altul, al cărui înţeles ei nu-l mai pătrund, este mare; dar tot aşa de mare va fi şi lepădarea de credinţă. Acest proces continuă prin veacuri, dar va veni vremea când oamenii se vor lepăda de orice credinţă.

Acestea sunt lucruri triste, desigur, dar aşa este scris. Am crezut că omenirea merge înainte în ce priveşte creştinismul, dar iată că o pândeşte dezastrul lepădării de credinţă. Noi nu suntem în stare în timpul nostru de acum să pricepem mai adânc ce înseamnă aceasta. Unii mai pricep ceva, pentru că au mintea deprinsă să cugete la cuvintele lui Dumnezeu, iar inima lor simte răul cum se răspândeşte. Alţii nu pricep nimic. Va veni însă vremea când oamenii vor pricepe, căci vor vedea aceasta cu ochii lor. Cred că noi nu vom vedea lucrul acesta în toată grozăvia lui, pentru că răpirea va fi înainte de lepădarea de credinţă.

Noi nu ne pregătim pentru Antihrist, cu alte cuvinte, ca să suferim sub el, ci ne pregătim pentru Domnul Isus, ca să-L întâmpinăm pe nori şi astfel să fim pentru totdeauna cu El. Ţin să fie bine stabilit acest punct. 

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, nr. 3, Câmpulung Muscel.

Telefon de contact: 0745.021.424

The most visited gambling websites in The UK