Menu
TRAFIC

ADEVĂRUL CREŞTIN

  • Written by Adunarea Creştină Betel Câmpulung
  • Hits: 1096

 

(Continuare din numărul trecut)

 

Învierea morţilor şi venirea din nou a Domnului Isus

Învierea celor morţi în Hristos. Pavel se întreabă: „Cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morţilor?“ (1 Corinteni 15:12). Temelia pentru învierea morţilor este învierea Domnului Hristos. Iar în capitolul acesta apostolul nu vorbeşte despre toţi morţii, ci despre cei morţi în Hristos, adică despre cei care au murit credincioşi. În altă parte, Cuvântul vorbeşte şi de învierea celorlalţi oameni. „Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat“ (versetul 13). Deci din nou arată temelia: Domnul Isus a înviat şi vom învia şi noi. Pe unde a trecut El trebuie să treacă orice credincios. Pentru că El a trecut prin moarte, prin moarte vor trece şi credincioşii - afară de cei ce vor fi în trup când va fi răpirea.

Dacă n-a înviat Hristos… „Dacă n-a înviat Hristos, atunci predica noastră este zadarnică şi zadarnică este şi credinţa voastră“ (versetul 14). În cazul acesta, noi suntem nişte înşelători, nişte oameni care împotriva adevărului am mărturisit că Dumnezeu L-a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat… Aşa ne-aţi cunoscut voi pe noi?… Mintea se trudeşte să explice cum va fi aceasta sau aceea, dar credinţa se încrede în Dumnezeu, în Cuvântul Lui. „Aşa a spus Dumnezeu“ este de ajuns pentru credinţă. Dumnezeu nu poate să mintă. Adevărul învierii morţilor este neclintit înaintea Lui. Dacă nu învie morţii, degeaba aţi crezut, Cuvântul lui Dumnezeu rămâne neîmplinit, viaţa de dincolo nu există. Raţionamentul acesta nu putea să fie primit de niciun credincios care era născut din nou.

Hristos înviat, pârga celor adormiţi.  „Dar acum, Hristos a înviat dintre cei morţi, pârga celor adormiţi“ (versetul 20). Pârga este primul fruct care se coace; la grâu, primele spice care se coc. Domnul Isus este Cel dintâi dintre cei înviaţi dintre cei morţi. Toţi cei morţi vor învia, dar întâi a înviat Capul lor. Până la Domnul Isus a mai înviat fiica lui Iair, fiul văduvei din Nain, fiul văduvei din Sarepta Sidonului, care au murit din nou; dar Domnul Isus a înviat dintre cei morţi ca să nu mai moară. Atrag luarea aminte asupra unui mic cuvânt. În unele traduceri zice: Hristos a înviat „din“ morţi; în traducerea pe care o folosim zice: Hristos a înviat „dintre“ cei morţi, voind să arate că morţii au rămas, dar Hristos a înviat.

A învia în Hristos. „Căci, după cum moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor“ (versetul 21). Moartea oamenilor a venit prin Adam, iar învierea a venit prin Domnul Isus. Oamenii nu mor numai pentru păcatul lui Adam, ci şi pentru păcatele lor. „Şi după cum toţi mor în Adam, toţi vor învia în Hristos“ (versetul 22). Unii nu înţeleg ce este cu acest „în Hristos“. Dacă însă citim mai departe, ne lămurim:  „Fiecare la rândul cetei lui. Hristos este Cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos“ (versetul 23). Este vorba deci despre învierea celor credincioşi în Domnul Isus, nu a celor necredincioşi.  „Universaliştii“ cred că pot să aducă acest loc în sprijinul învăţăturii lor. Ei repetă apăsat: „Toţi“ vor învia „în“ Hristos, ca şi cum ar mai fi posibilă mântuire dincolo, pentru ca, atunci când va veni învierea, să-i găsească pe toţi „în“ Hristos, deci mântuiţi. Aceasta înseamnă să sileşti textele să dea un înţeles pe care ele nu-l au. Aici este deci vorba de învierea trupurilor acelora în care s-a făcut mai întâi învierea sufletelor (Efeseni 2.5 8; Ioan 5.25). La cel credincios trebuie să aibă loc întâi învierea sufletului la o viaţă nouă; după aceea urmează învierea „în Hristos“, învierea pentru viaţă a trupului în stare de slavă. Şi pe una şi pe alta le face acelaşi Domn Isus Hristos. Toţi vor învia „în“ Hristos înseamnă deci învierea trupurilor celor credincioşi. În Cuvânt nu se spune nicăieri că învierea sufletească s-ar face dincolo.

Învierea fiecăruia la rândul cetei lui. „Fiecare la rândul cetei lui“ (versetul 23): etapă după etapă, aşa va fi învierea. La 1 Tesaloniceni 4 se spune mai pe larg despre acest lucru. Tesalonicenii erau foarte îngrijoraţi de cei morţi şi se întrebau: Ce se alege cu cei morţi în Domnul Isus când va veni El?… Apostolul Pavel le spune: N-aveţi nicio grijă, ei vor învia cei dintâi, apoi noi cei vii vom fi schimbaţi şi-L vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Altă ceată de oameni care vor învia este arătată în Apocalipsa 20.4: „Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani“. Cei morţi în timpul necazului cel mare ca martiri învie şi împărăţesc cu Hristos o mie de ani. Iar în Apocalipsa 20.5 citim: „Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani“. Iată deci trei etape. (Continuare în numărul viitor)

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, nr. 3, Câmpulung Muscel. Telefon 0745.021.424

 

The most visited gambling websites in The UK