Menu
TRAFIC

Dar din dar de la bugetul local se face raiul, la Schitu Goleşti

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 1340

b_400_250_16777215_10_images_2162religie.jpgCa instituţie, Biserica, indiferent de cultul practicat de slujitorii ei şi cei care s-au născut ori care au aderat ulterior la credinţa respectivă, nu este omisă de autorităţile de la Schitu Goleşti la constituirea bugetului local, când sunt repartizate fondurile pe diferite activităţi. Până vom afla câţi bani se vor aloca pentru sectorul religios în 2017, ne vom referi la sumele cu care au fost satisfăcute anul trecut cererile cârmuitorilor de parohii ori confesiuni. Asta pentru că, în comuna vecină, aleşii au încuviinţat să susţină financiar şi alte culte, în afară de Biserica Ortodoxă Română, care numără cei mai mulţi adepţi pe teritoriul localităţii şi al Muscelului. În urmă cu un an, la întrunirea ordinară a Consiliului Local din luna februarie, viceprimarul de la acel moment, Ion Tudor, a prezentat cum a gândit Executivul să repartizeze alocaţiile bugetare pe 2016. Prezent la dezbaterea publică, părintele Felix Albu, parohul Bisericii Lăzăreşti, s-a arătat recunoscător în faţa gestionarilor banului public pentru sprijinul financiar acordat în fiecare an de către Consiliul Local şi Primărie aşezămintelor religioase. Ajutorul s-a concretizat în lucruri bune, care se văd. Planurile conducătorului Parohiei Lăzăreşti, anul trecut, erau ca fondurile primite de la administraţia publică locală să fie folosite pentru realizarea gardului împrejmuitor la Cimitirul Ortodox din sat şi pentru placarea cu piatră a soclului bisericii din Lăzăreşti.
    În numele preotului paroh de la Biserica Valea Pechii, a luat cuvântul consilierul Donia Poştoacă, pentru a-şi informa colegii că acesta a formulat o cerere de sprijin financiar pentru două lucrări: înlocuirea tablei la Biserica Valea Pechii şi acoperirea cheltuielilor legate de sfinţirea bisericii din satul Schitu Goleşti, fără a specifica în adresa sa cuantumul sumelor de care avea nevoie. Din acest motiv, şi-a completat solicitarea depusă anterior cu o nouă cerere.
    A existat din partea consilierului Ion Solomon o variantă de împărţire a finanţărilor de la bugetul public pentru culte şi biserici, astfel: 8Biserica Lăzăreşti - 13.000 lei; 8Biserica Valea Pechii - 10.000 lei; 8Biserica Loturi - 2.000 lei; 8Biserica Evanghelică - 3.500 lei; Cultul Penticostal - 1.500 lei. Propunerea acestuia nu a fost, însă, împărtăşită de majoritatea din Consiliu, care s-a împărţit în şapte pentru, şapte împotrivă. Nemaifiind alte propuneri care să conducă la adoptarea unei hotărâri, la recomandarea consilierului Iulian Duţă, subiectul a fost amânat pentru o şedinţă viitoare.
    La următoarea întâlnire a legiuitorilor într-un cadru oficial, la sfârşitul lunii martie, a fost prezent şi Dănuţ Pătraşcu, preot la Biserica din satul Valea Pechii, pentru a-şi susţine solicitarea de sprijin cu proiectele de lucrări ale Parohiei Schitu Goleşti. S-a precizat cu acea ocazie că pentru anumite lucrări va fi necesar avizul Ministerului Culturii şi Cultelor, întrucât locaşul din satul Valea Pechii este monument istoric. „La adoptarea hotărârii Consiliului Local să se ţină seama de faptul că sunt patru biserici ortodoxe în comună.”, a recomandat Iulian Duţă, actual viceprimar. La finele lui martie s-a reluat chestiunea gardului împrejmuitor al Cimitirului Lăzăreşti, despre care se discuta de câţiva ani, fiind absolut necesară realizarea lui. În satul Lăzăreşti funcţionează o biserică ortodoxă şi două cimitire.
    La această şedinţă au existat două propuneri de repartizare a sumei de 30.000 de lei aflate la dispoziţia autorităţilor locale cu această destinaţie. Prima, aparţinând lui Iulian Duţă, a arătat astfel: 8Biserica Lăzăreşti - 10.000 lei; 8Biserica Valea Pechii - 8.000 lei; 8Biserica Schitu Goleşti - 5.000 lei; 8Biserica Loturi - 2.000 lei; 8Biserica Evanghelică - 3.500 lei; 8Cultul Penticostal - 1.500 lei. A doua, lansată de acelaşi Ion Solomon, care a adus câteva schimbări variantei iniţiale, propuse în februarie: 8Biserica Lăzăreşti - 11.500 lei; 8Parohia Schitu Goleşti, cu cele două biserici, Valea Pechii şi Schitu Goleşti - 11.500 lei; 8Biserica Loturi - 2.000 lei; 8Biserica Evanghelică - 3.500 lei; Cultul Penticostal - 1.500 lei. Varianta acceptată de aleşii locali a fost cea a lui Iulian Duţă. Ei au mai stabilit că achiziţiile de lucrări sau de bunuri de către culte se vor efectua de către compartimentele de specialitate ale Primăriei Schitu Goleşti.  
    În septembrie, hotărârea a fost modificată, intervenind o cerere a preotului Gheorghe Băjan, de la Parohia Valea Pechii, care a solicitat realocarea sumei de 1.300 de lei de la Parohia Valea Pechii la Parohia Schitu Goleşti - Biserica Paraclis, pentru susţinerea cheltuielilor ocazionate de montarea tâmplăriei. Prin urmare, a fost nevoie de adoptarea unei noi hotărâri de către Consiliul Local.

The most visited gambling websites in The UK