Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Senatorul Marin îl ajută pe Ţâroiu să extindă reţeaua de gaz în cartierele în care lipseşte

  • Written by Magda BĂNCESCU
  • Hits: 768

b_400_250_16777215_10_images_2287_sentaor-marin.jpgPrintre cele 20 de puncte ale ordinii de zi a şedinţei Senatului din 22 mai 2018 s-a aflat, la poziţia a 17-a, iniţiativa aparţinând senatorilor argeşeni Gheorghe Marin şi Şerban Valeca, prin al căror demers se intenţionează modificarea şi completarea Legii nr.123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale. În calitate de iniţiator, era firesc ca parlamentarul muscelean să susţină în plen propunerea legislativă, pusă în dezbaterea Senatului, spre adoptare. Proiectul la care a lucrat reprezentatul Muscelului în Senatul României, în calitatea sa de vicepreşedinte al Comisiei Economice, a fost adoptat cu 70 de voturi pentru, nouă abţineri şi niciun vot împotrivă. „Această iniţiativă legislativă propune modificarea, în principal, a procedurilor şi activităţii de accesare, racordare şi extindere a reţelelor de gaze naturale.”, a arătat senatorul Marin, în cadrul şedinţei de săptămâna trecută. 

Comunele Dâmbovicioara şi Albeştii de Muscel, staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local ar trebui să aibă reţea de gaz până în 2021   

În mesajul său susţinut în faţa colegilor senatori, Gheorghe Marin declara că, atunci când a conceput proiectul de modificare a legii de acum cinci ani, care nu trata corespunzător realităţile dintr-un domeniu cu multiple disfuncţionalităţi, permanent reclamate de conducătorii de Primării: „Am plecat de la greutăţile pe care le întâmpină, în special, autorităţile locale, atunci când doresc să se racordeze la reţeaua de gaze naturale sau să o extindă pe cea existentă.” Apoi a explicat, în rezumat, în ce constau noutăţile legii. „Principalele modificări care au fost introduse în această iniţiativă se referă la obligativitatea operatorului de transport de a accesa la racordare de sistem şi, de asemenea, obligaţia acestuia să asigure extinderea sistemelor de distribuţie în zona acoperită de contractul de concesiune. De asemenea, solicitantul, adică UAT-ul poate, pentru realizarea obiectivelor, participa, în cotă parte sau în totalitate, la finanţarea iniţială a obiectivelor cu fonduri proprii, cu fonduri din bugetele locale sau bugetul de stat, în condiţiile legii. Mai este prevăzut în lege că operatorul căruia i-au fost predate activele este obligat să restituie contravaloarea sumei investite de solicitant în termen de 12 luni de la recepţia obiectivului. Totodată, am introdus calitatea de concedent a unităţii administraţiei publice locale, am eliminat din traseul de aprobare la reţea Ministerul Energiei şi am făcut completări la capitolul de contravenţii, prin înăsprirea sancţiunilor şi prin lărgirea sferei acestora şi la alte aspecte.” 

Potrivit noului act normativ care îmbunătăţeşte Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, „operatorii de distribuţie au obligaţia să prezinte la ANRE proiecte de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă, pe bază de analize cost-beneficiu proprii (…). Analizele cost-beneficiu vor conţine descrierea detaliată a modului de îndeplinire a funcţionalităţilor obligatorii pentru aceste sisteme, specificate prin reglementările tehnice în vigoare, cât şi beneficiile oferite consumatorilor finali, după instalarea sistemelor.” 

În baza propunerilor menţionate mai înainte, ANRE aprobă un calendar de implementare a sistemelor de măsurare inteligente, astfel încât: 8clienţii finali, care au un consum mai mare de 6.000 kWh, precum şi clienţii care deţin surse de producere cu putere instalată mai mică de 10 kW să dispună de sisteme de măsurare inteligentă până în 2024; 8clienţii finali, care nu se încadrează în prevederile de mai înainte, să dispună de sisteme de măsurare inteligentă până în 2032, prin implementarea lor pe scară largă, exclusiv în condiţii de eficienţă a investiţiilor.

„Operatorul de distribuţie sau operatorul de transport şi de sistem - redăm din proaspătul act normativ trecut de Senat - nu poate refuza racordarea la sistem şi este obligat să finanţeze lucrările pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării în conformitate cu reglementările ANRE. (…) În executarea contractului de concesiune, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale, în baza planurilor de dezvoltare regională sau locală şi de urbanism, operatorul de distribuţie este obligat să asigure dezvoltarea sistemelor de distribuţie şi finanţarea pentru extinderea lor în zona acoperită de contractul de concesiune, respectiv de licenţă, pe care acesta o deţine. (…) Pentru realizarea obiectivelor/ conductelor, solicitantul poate participa, în cotă-parte sau în totalitate, la finanţarea iniţială a obiectivelor/ conductelor cu fonduri proprii, cu fonduri din bugetele locale şi/sau bugetul de stat, în condiţiile legii. Operatorul de distribuţie sau operatorul de transport şi sistem, căruia i-au fost predate activele, este obligat să restituie contravaloarea sumei investite de solicitant în termen de maximum 12 luni de la data recepţiei obiectivului/ conductei, în conformitate cu reglementările ANRE. (…) Pentru dezvoltarea programelor de alimentare cu gaze naturale a localităţilor şi de extindere a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, autorităţile administraţiei publice locale şi ministerele implicate vor răspunde, în termen de 60 de zile de la primirea solicitărilor operatorului de transport şi sistem, precum şi ale operatorilor de distribuţie, pentru planurile de dezvoltare a sistemului pe termen mediu şi lung.”

Noua lege mai specifică, legat de interesul Primăriilor de a aduce această utilitate pe teritoriul localităţilor lor, că „pentru contractele de concesiune încheiate înainte de data intrării în vigoare a legii, calitatea de concedent va fi asigurată de către autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale, asocieri ale acestora sau Consiliul Judeţean, după caz, prin preluare de la ministerul de resort, pentru serviciul public de interes general, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. În cazul localităţilor aparţinătoare UAT-urilor care nu sunt incluse în contractele de concesiune aferente acestora, în care operatorul de distribuţie a gazelor naturale operează obiective ale sistemului de distribuţie la care sunt racordaţi şi puşi în funcţiune clienţii finali, concedentul încheie cu operatorul acte adiţionale la contractele de concesiune existente pentru UAT-uri, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii.”

Ca obligaţii nou introduse ale operatorului de transport şi de sistem se află prevederi care interesează, cu siguranţă, şi două dintre localităţile muscelene. Astfel, companiei i se impune, printre obligaţiile principale, „să extindă, până în decembrie 2021, reţeaua de conducte, până la intrarea în localităţile atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local, când aceste localităţi se află la o distanţă de maximum 25 de kilometri de punctele de racordare ale operatorilor de transport şi de sistem.” Se încadrează în această prevedere comunele Dâmbovicioara şi Albeştii de Muscel, prima atestată ca staţiune turistică de interes naţional, a doua, de interes local. În plus, ele respectă condiţia de distanţă impusă prin recenta lege adoptată de Senat şi ca urmare a iniţiativei parlamentarului muscelean Gheorghe Marin. 

The most visited gambling websites in The UK