Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

APAPS a negociat cu o firmă, dar a vândut ARO altei firme

  • Written by Magda BĂNCESCU
  • Hits: 3312

b_400_250_16777215_10_images_2097aro.jpg 17 runde de negocieri între slujbaşii APAPS-ului şi viitorul cumpărător al Uzinei ARO au precedat vânzarea controversată, urmată, trei ani mai târziu, de faliment. Doi dintre membrii comisiei de negociere cu Cross Lander, Lucian Goj şi Luminiţa Ochian, şeful Direcţiei de Privatizare prin Programe Internaţionale din cadrul Autorităţii, respectiv unul dintre experţii Direcţiei, alături de şef serviciu Valerica Maitan, au fost cercetaţi de procurorii DNA, pentru abuz în serviciu contra intereselor publice cu consecinţe deosebit de grave. Pe 11 mai 2012, procurorii au dispus soluţionarea cauzei prin scoaterea de sub urmărire penală a persoanelor enumerate, în ceea ce priveşte infracţiunea precizată. „Faţă de aceleaşi persoane s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru infracţiunea de stabilire cu intenţie a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală, a bunurilor aparţinând operatorilor economici  la care statul este acţionar, comisă în cadrul acţiunii de privatizare.”, spicuim dintr-un răspuns al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie. Odată cu aceştia, a scăpat şi John Perez, faţă de care, în aceeaşi cauză, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune. Pe parcursul mai multor ediţii, vom prezenta cum au decurs tratativele în cele două părţi, statul şi Perez, înlocuit la o parte dintre întâlniri de Vasile Samson.    

La prima întâlnire între vânzător şi cumpărător, dilemă în privinţa denumirii companiei americane

Încheierea nefastului contract de privatizare a fost precedată de 17 runde de negocieri purtate de angajaţii desemnaţi de APAPS în acest scop şi ofertantul Cross Lander, care, după cum veţi vedea, s-a prezentat la discuţii sub alt nume. Oferta depusă de John Perez la Autoritatea pentru Privatizarea şi Administrarea Participaţiilor Statului a fost deschisă pe 28 iulie 2003, la ora 14.00, cu două luni înainte de semnarea contractului de vânzare-cumpărare, prin care statul român a renunţat la uzina de la Câmpulung. Patronul american depusese, la ora 11.40 a zilei respective, documentele de precalificare, documentele de participare şi oferta de cumpărare, în patru plicuri sigilate. Organizatorul negocierilor cu Perez a fost Direcţia de Privatizare prin Programe Internaţionale, structură din partea căreia a fost desemnată o comisie în următoarea formulă: 

=Lucian Goj (preşedintele comisiei) - director al Direcţiei de Privatizare prin Programe Internaţionale; 

=Marian Nicolae (preşedinte supleant) - şef de serviciu în cadrul Direcţiei;

=Rodica Stoica (secretar) - expert; 

=Luminiţa Ochian (secretar supleant) - referent de specialitate; 

=Cerasela Barboni (membru) - consilier juridic în cadrul Direcţiei Avizare Privatizare;

=Graţiela Constantin (membru supleant) - consilier juridic în cadrul Direcţiei Avizare Privatizare;

=Alin Tănase (membru) - şef de serviciu în cadrul Direcţiei de Privatizare prin Programe Internaţionale;

=Doina Aspru (membru) - expert la Direcţia Privatizare.                  

A fost desemnat şi un consultant pe lângă comisia de negociere, în persoana Mihaelei Toza, expert în cadrul Direcţiei Buget-Finanţe. 

Reamintim că societatea ARO - profilată pe proiectarea, producerea şi comercializarea, în ţară şi străinătate, a automobilelor, componentelor auto, pieselor de schimb, maşinilor unelte agregat, SDV-urilor şi matriţelor, precum şi a altor produse cu caracter industrial - deţinea, în vara anului 2003, un capital social de 264.066.650 mii lei. Valoarea nominală a acţiunii a fost stabilită la 25.000 lei. Iar acţionarii constructorului de automobile de teren, potrivit REGISCO, la data de 30 septembrie 2002, erau: 

#APAPS, cu 7.256.816 acţiuni, în valoare de 181.420.400.000 lei (68,703%);

#SIF Oltenia, cu 2.499.474 acţiuni, în valoare de 62.486.850.000 lei (23,663%); 

#Persoane juridice, cu 314.853 acţiuni, în valoare de 7.871.325.000 lei (2,981%); 

#Persoane fizice, cu 491.523 acţiuni, în valoare de 12.288.075.000 lei (4,653%);

Aşadar, oferta APAPS cuprindea cele peste 7,25 milioane de acţiuni, al căror preţ trebuia achitat de cumpărător integral, în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare. Oferta era valabilă timp de 180 de zile de la data publicării anunţului de vânzare, 11 iulie 2003, adică până la 7 ianuarie 2004. 

La prima întâlnire între părţi, John Perez, ca reprezentant al firmei ofertante, Cross Lander USA, nu a avut nimic de obiectat la prima etapă a discuţiilor, deschiderea plicului cu documentele de precalificare. După ce a analizat actele, comisia de negociere a solicitat precizări referitoare la conţinutul scrisorii emise de Casa de Avocatură Nestor&Nestor cu privire la autorizaţia dată de Lacaro Auto Distribution Incorporated de a opera sub numele Cross Lander USA. Americanul a semnat procesul-verbal al primei şedinţe, convenind împreună cu partenerul reprezentat de Lucian Goj, Rodica Stoica, Cerasela Barboni şi Doina Aspru ca următoarea întrevedere să aibă loc pe 29 iulie 2003. Potrivit cerinţelor Dosarului de Privatizare, neprezentarea ofertantului, fie el personal, fie a împuterniciului său, la două şedinţe de negociere consecutive, conducea la revocarea ofertei, cu toate consecinţele care decurgeau din această măsură aplicată de APAPS.       

La a doua întâlnire, “ceaţa” persistă 

Întâlnirea programată pentru a doua zi s-a amânat până pe 15 august 2003. De data aceasta, n-a mai fost prezent John Perez, ci Vasile Samson, din partea firmei ofertante Lacaro Auto Distributors Inc. Cross Lander. Comisia a constatat că „ofertantul a prezentat documente prin care se aduc precizări cu privire la conţinutul scrisorii emise de Casa de Avocatură Nestor&Nestor, referitor la autorizaţia dată de Departamentul de Stat firmei Lacaro Distribution Auto Inc. pentru a opera, în statul Florida, sub numele de Cross Lander. Analizând documentele depuse în vederea clarificării denumirii ofertantului, comisia de negociere constată că denumirea ofertantului este Lacaro Auto Distribution Inc. Cross Lander.” Asta deşi Vasile Samson, după cum se menţionează în două locuri ale procesului verbal nr.2 - unul dintre documentele care au stat la temelia contractului de privatizare, aşadar o greşeală, cât de mică, era inacceptabilă - reprezenta firma Lacaro Auto Distributors (şi nu Distribution, cum au acceptat oamenii APAPS-ului ca partener de negociere) Inc. Cross Lander. 

În ciuda complicării lucrurilor în privinţa ofertantului, care şi-a prezentat intenţia de cumpărare ARO sub numele Cross Lander, după care tratativele s-au purtat cu americanii sub altă denumire, „comisia de negociere constată că ofertantul Lacaro Auto Distribution Inc.Cross Lander îndeplineşte condiţiile din anunţul de vânzare”! Acestea fiind stabilite, fără obiecţiuni la maniera de desfăşurare a şedinţei, părţile s-au pus de acord asupra unei noi întâlniri trei zile mai târziu. 

Dimineaţa, Samson a reprezentat Cross Lander, după prânz, Lacaro                    

În dimineaţa zilei de 18 august 2003, statul şi potenţialul cumpărător, simplificat din nou, ca titulatură, în „Cross Lander” (cum se menţionează în cuprinsul procesului verbal nr.3), s-au aşezat la masa negocierilor. La discuţii s-a prezentat tot Vasile Samson, din partea Cross Lander USA, în calitate de împuternicit, conform unei procuri din 29 iulie 2003. Cu această ocazie, angajaţii APAPS au deschis plicul depus de Cross Lander USA, conţinând documentele de participare la negociere. Pentru analizarea actelor prezentate de compania interesată de ARO, comisia reprezentând partea vânzătoare a hotărât ca, în aceeaşi zi, să aibă loc încă o întâlnire, în cadrul căreia să comunice rezultatul verificării actelor. Cu ocazia celei de-a treia runde de discuţii, s-a produs o schimbare în componenţa comisiei de la APAPS: Luminiţa Ochian devine din secretar supleant secretar plin, în locul Rodicăi Stoica, iar poziţia de înlocuitor al celei dintâi revine Danei Jireghie, expert în cadrul Direcţiei de Privatizare prin Programe Internaţionale. 

Întrevederea a fost reluată în după amiaza zilei de 18 august 2003, cu participarea lui Vasile Samson din partea Lacaro Auto Distributors Inc. Cross Lander USA, conform celor consemnate în procesul verbal cu numărul 4! Asta deşi în dimineaţa aceleiaşi zile reprezenta Cross Lander! De ce acest talmeş-balmeş în denumirea firmei cu care a negociat APAPS rămâne un mister până astăzi. Chiar dacă oamenii Autorităţii s-au edificat că există o autorizaţie de nume sub care funcţionează cumpărătorul, acel nume ar fi trebuit păstrat de la începutul până la sfârşitul discuţiilor, inclusiv în contractul de privatizare. În niciun caz, de la o şedinţă la alta, slujbaşii statului să discute când cu o firmă, când cu alta, reprezentată de aceeaşi persoană. 

Că nici aceştia nu erau edificaţi cu cine vorbesc o doveşte cerinţa expresă de a se lămuri calitatea lui John Perez de reprezentant legal al „ofertantului” Lacaro Auto Distributors Inc. Cross Lander. Mai mult, aceştia au considerat că era necesar ca situaţia financiară prezentată de compania americană în documentele de participare să fie confirmată de o autoritate cumpetentă în Statele Unite. La final, a rămas stabilit ca negociatorii şi ofertantul să se întâlnească a doua zi. 

Lui Perez i s-a cerut de două ori să-şi îmbunătăţească oferta

În dimineaţa următoare, Vasile Samson, tot din partea Lacaro Auto Distributors Inc. Cross Lander, s-a prezentat la sediul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, cu un document, în original, „certificat de către Notarul Public al Statului Florida, Deborah J.Barryman, care atestă situaţia financiară prezentată în documentele de participare, precum şi traducerea acesteia de către un traducător autorizat. De asemenea, ofertantul prezintă, în original, documentele din care rezultă calitatea domnului John Perez de reprezentant legal al firmei Lacaro Auto Distributors Inc. Cross Lander USA, certificate de acelaşi notar, însoţite de traducerea acestora de către un  traducător autorizat. (...) Analizând întreaga documentaţie de participare, comisia de negociere consideră îndeplinite cerinţele privind participarea la negociere a ofertantului. De comun acord, părţile hotărăsc deschiderea Ofertei tehnice şi a Ofertei financiare” depuse de Lacaro Auto Distributors Inc. Cross Lander. 

Extragem din procesul verbal nr.5, încheiat pe 19 august 2003, elementele esenţiale ale Ofertelor tehnică şi financiară: 

=preţ/acţiune: 0,005 euro; 

=preţ/pachet: 36.284 euro;

=investiţii tehnologice şi de dezvoltare: 11,9 milioane USD;

=investiţii de mediu: 0,6 milioane USD; 

=capital de lucru: 3 milioane USD; 

=plan de afaceri pe 5 ani. 

A şasea oară, părţile s-au văzut pe 25 august 2003, într-o formulă schimbată de ambele părţi. Stan Popa, vicepreşedintele APAPS, l-a înlocuit pe Lucian Goj în funcţia de preşedinte al comisiei de negociere. Iar alături de Vasile Samson s-a aflat John Perez, ambii reprezentând Lacaro Auto Distributors Inc. Cross Lander USA. 

„La începutul şedinţei de negociere, în vederea clarificării unor aspecte legate de situaţia societăţii, participă din partea SC ARO SA domnul Iustin Preoteasa, director comercial. Înainte de a începe discuţiile cu privire la Ofertele financiară şi tehnică prezentate de Lacaro Auto Distributors Inc. Cross Lander USA, domnul Iustin Preoteasa este invitat de către comisia de negociere să părăsească sala de negociere. După plecarea domnului Iustin Preoteasa, domnul John Perez face o scurtă prezentare a ofertantului Lacaro Auto Distributors Inc. Cross Lander, menţionând bunele relaţii comerciale stabilite de-a lungul timpului cu SC ARO SA Câmpulung. (!)

Preşedintele comisiei de negociere aduce la cunoştinţa ofertantului că au fost analizate Ofertele financiară şi tehnică deschise în precedenta şedinţă de negociere. În urma acestei analize, comisia de negociere consideră că preţul pe acţiune din Oferta financiară se situează cu mult sub valoarea nominală a acţiunilor SC ARO SA. Ca urmare, comisia de negociere solicită ofertantului îmbunătăţirea ofertei financiare.”, cităm din procesul verbal nr.6. 

Abia la a opta rundă de negocieri, cumpărătorul şi-a schimbat numele în Cross Lander

A doua zi, la prânz, partenerii s-au reîntâlnit, Perez şi Samson prezentându-se cu oferta îmbunătăţită: =preţ/acţiune: 0,015 euro; =preţ/pachet: 108.825 euro. Cei de la APAPS, însă, au solicitat americanului o nouă îmbunătăţire a acesteia. „Având în vedere eşalonarea investiţiilor din oferta firmei Lacaro Auto Distributors Inc. Cross Lander, preşedintele comisiei de negociere solicită ofertantului să precizeze modalitatea în care doreşte să garanteze investiţiile.”, redăm din procesul verbal nr.7 încheiat pe 26 august 2003.

Şi pe 27 august a fost programată o rundă de discuţii, finalizată cu procesul verbal nr.8, pe care John Perez, deşi a fost prezent, nu l-a semnat. Pe document nu figurează decât semnătura lui Vasile Samson, ca reprezentant al Lacaro Auto Distributors Inc. Cross Lander. Perez a adus o nouă ofertă cu valori majorate faţă de precedentele: =preţ/acţiune: 0,0207 euro; =preţ/pachet: 150.213 euro. Abia la a opta întâlnire, Perez i-a informat pe negociatori că numele ofertantului a fost modificat din Lacaro Auto Distributors Inc. Cross Lander în Cross Lander USA Inc., prezentând certificatul de schimbare de nume, în original. 

Vicepreşedintele APAPS, care a preluat conducerea comisiei de negociere, la rândul lui, l-a anunţat pe Perez că exista o solicitare din partea Primăriei Câmpulung, care era interesată de preluarea cu titlu gratuit a unor active sociale din cadrul SC ARO SA. „În urma externalizării acestor active, valoarea capitalului social deţinut de APAPS se va diminua cu 2,656 miliarde lei. Ofertantul este de acord ca externalizarea acestor active să se facă până la data semnării contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni.”

Din acest moment, tratativele purtate începând cu 1 septembrie s-au axat pe modelul cadru al contractului de vânzare-cumpărare, având loc încă nouă şedinţe de discuţii.

The most visited gambling websites in The UK