Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Logo

Acum 20 de ani, tehnologiile de fabricaţie la Uzina ARO erau la nivelul anilor ’70

b_400_250_16777215_10_images_2042aro.jpgÎn perioada 9-10 august 1996, ARO a semnat protocoale cu RODAE şi DAEWOO MOTOR POLAND, prin încheierea colaborării urmărindu-se fabricarea de autovehicule comerciale uşoare. Acţiunea a fost cuprinsă, în 1995, în Studiul de Restructurare a societăţii ARO, în care a fost inclus Programul de Restructurare şi Redresare Financiară a uzinei, conform metodologiei F.P.S. şi Agenţiei de Restructurare. Studiul efectuat pe când la conducerea fabricii se afla echipa Giuvelcă-Drăcea prezintă facilităţile oferite de platforma câmpulungeană, majoritatea învechite, pe care urmau să se amenajeze spaţii de lucru distincte în halele existente, în vederea realizării investiţiei. Studiul este interesant măcar în privinţa nivelului la care se afla fabrica la câţiva ani după Revoluţie. Din documentul cu pricina aflăm că avea dotări la nivelul anilor ’70. În 1996, jumătate dintre utilajele de la ARO erau vechi de 15-20 de ani şi peste 20 de ani. Şi multe alte lipsuri în secţiile de la ARO, pe care studiul le enumeră succint. Planurile la nivel de teorie erau ca, într-o primă etapă, să se amenajeze un spaţiu pentru montajul camionetei LUBLIN din componente SKD, iar, în cea de-a doua, pentru sudură, vopsire şi montajul camionetei din componente CKD. „SC ARO SA se va implica direct numai pentru prestarea de servicii în vederea realizării camionetei. RODAE Automobile Craiova va importa colecţiile SKD-CKD de la DAEWOO MOTOR POLAND. RODAE va lansa comenzile de execuţie pentru fabricarea camionetelor LUBLIN la ARO. ARO va fabrica produsele LUBLIN şi le va furniza RODAE. RODAE va comecializa produsele LUBLIN fabricate la ARO, având şi responsabilitatea omologării produselor.” Toate bune şi frumoase în studiul lui Giuvelcă şi Drăcea, din care prezentăm fragmentele referitoare la starea uzinei în urmă cu două decenii.           

Studiu de restructurare a SC ARO SA în vederea asimilării în fabricaţie a camionetei tip LUBLIN, produsă de DAEWOO MOTOR POLAND

Situaţia generală a SC ARO SA
    SC ARO SA este unicul producător de automobile de teren din ţară şi principalul producător din Sud-Estul Europei. Având în vedere experienţa SC ARO SA în producţia de camionete (familia ARO 32), considerăm că putem executa fără probleme camioneta LUBLIN.
    Societatea a fost constituită legal în 1990, conform HG 1224/23.11.1990 (prin preluarea întregului patrimoniu al Întreprinderii de Automobile ARO Muscel şi prin preluarea Bazei de Aprovizionare Colibaşi (filiala Câmpulung), hotărâtă în şedinţa nr.3 a Consiliului Împuterniciţilor Statului din 22.05.1991).
    SC ARO SA se găseşte la poziţia 174 în lista societăţilor comerciale care se privatizează, cu 49% din valoarea capitalului social la sfârşitul lui 1995.
    Caracterizarea generală a societăţii pentru activitatea din trecut, înainte de 1990, poate fi considerată bună, iar, după 1990 şi până în 1995, satisfăcătoare, cu tendinţe de revigorare în 1995 şi 1996.
    În anul 1995, a fost întocmit Studiul de Restructurare a SC ARO SA.
    În anul 1995, SC ARO SA a beneficiat de 7.495 mil. lei, fonduri F.P.S., pentru obiective de investiţii. 
    În anul 1995, SC ARO SA a încheiat activitatea cu profit, situaţie mult îmbunătăţită faţă de 1994, când a încheiat activitatea cu pierderi.

Situaţia pieţei şi a comercializării produsului

    Dezvoltarea unei fabricaţii de camionete cu greutatea totală de până la 3,5 tone este necesară din următoarele considerente:
-dezvoltarea sectorului privat în România, care impune transportul unor partide de mărfuri în cantităţi reduse;
-transportul de mărfuri în condiţii de eficienţă;
-apariţia unor legi care interzic transportul greu în oraşe.

Situaţia programului de restructurare al SC ARO SA

    Prezentul studiu de restructurare este realizat numai în vederea implementării camionetei LUBLIN în SC ARO SA. Avându-se în vedere necesitatea fabricării camionetei pe linii separate faţă de cele existente, rezultă că:
    Pentru realizarea noilor linii de montaj şi sudură sunt necesare fonduri suplimentare de la F.P.S. în valoare de 6.990 mil. lei;
    Linia de montaj va trebui să fie pusă în funcţiune până la 20.09.1996;
    Linia de sudură va trebui să fie pusă în funcţiune până la 28.02.1997.

Organizarea societăţii

    SC ARO este alcătuită din 4 fabrici, fiecare având în componenţa sa secţii de producţie.
Fabrica Prelucrări, cu:
Secţia Forjă
Secţia Punţi - Direcţii şi componente mecanice
Secţia Cutii Viteze
Secţia Motor
Fabrica Piese şi Subansamble Auto, cu:
Secţia Armături Scaune
Atelier Articole Tehnice din Cauciuc
Secţia Tapiţerii Auto
Secţia Filtre şi Echipamente Evacuare Auto
Fabrica Montaje, cu:
Secţia Caroserie
Secţia Vopsitorie
Secţia Montaj General
Secţia Finisări
Atelier Amenajări Speciale
Atelier Pregătire de Vânzare
Fabrica Scule şi Matriţe, cu:
Secţia Ştanţe şi Matriţe
Secţia Sculărie
Atelier Bene şi Remorci

Capacităţi, grad de utilizare

    Capacitatea reală actuală, în regim de trei schimburi, a SC ARO SA este de 20.800 auto/an. Din 1994 şi până în prezent, regimul de lucru în SC ARO SA este de două schimburi, corespunzător unei capacităţi de 14.000 auto/an. Gradul de utilizare a capacităţii, în anul 1995, a fost de 55%. Pentru anul 1996, corespunde unui program de 7.500 auto ARO şi 3.000 auto echivalente rezultate din piese schimb şi cooperări, apreciind gradul de utilizare a capacităţii de 75%.

Dotări tehnologice, nivel tehnologic, grad de uzură
    Tehnologiile de fabricaţie la SC ARO SA sunt la nivelul anilor în care s-a făcut investiţia principală în uzină, anii ’70. Politica de reducere la minim a importurilor şi de asimilare în ţară a utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor necesare, promovate în deceniul trecut, a avut urmări negative asupra nivelului tehnologic. Majoritatea instalaţiilor de sudură, a liniilor de prelucrări cu transfer proiectate şi executate la teme tehnice, precum şi multe dintre agregatele de prelucrare prin aşchiere nu se încadrează în parametrii de calitate şi productivitate proiectaţi, nu prezintă fiabilitate, cauzând astfel numeroase întreruperi ale procesului de fabricaţie.
    Nivelul de automatizare este redus, iar robotizarea, practic, nu există. Gradul mare de uzură a utilajelor de la SC ARO SA influenţează negativ atât nivelul calitativ al produselor, cât şi productivitatea. Tehnologiile de fabricaţie utilizate la SC ARO SA prezintă un decalaj mare faţă de cele ale concurenţei, ceea ce implică şi un consum mai mare de muncă pe produs.

Prelucrări prin aşchiere

    Fabricaţia este specializată pe tipurile mari de subansamble realizate, fiecare grup generic fiind realizat pe suprafeţe distincte. Fluxurile de fabricaţie sunt bine definite, corespunzător tehnologiilor proprii ale reperelor. Utilajele din dotare au un grad avansat de uzură. Ele sunt, în majoritate, de tip universal, specializarea acestora făcându-se prin echipare specifică. Procesele ce ar trebui realizate pe maşini-unelte cu comandă numerică, practic, lipsesc.

b_400_250_16777215_10_images_2042aro2.jpgPresaj

    Caracteristicile preselor satisfac necesităţile tehnologice impuse de produsele de fabricaţie. Secţia dispune de poduri rulante cu sarcini de ridicare corespunzătoare necesităţilor de manipulare a materialelor mari, cât şi greutăţii subansamblelor în procesul reparării. Unele prese sunt dotate cu mese deplasabile, care permit reducerea timpilor de schimbare a matriţelor. Semifabricatul este debitat în foi, obţinându-se astfel un grad de utilizare redus al materialului. Nu au prevăzute sisteme de alimentare automată cu semifabricate sau cu repere în diverse faze de execuţie. Nu există nici sisteme de colectare şi evacuare mecanizată a deşeurilor din tablă din subsolul tehnic al liniilor de presaj caroserie.
    Vechimea de circa 20 de ani a utilajelor din Atelierul Presaj face ca acestea să aibă un grad ridicat de uzură. Sistemul de depozitare şi transport a reperelor presate, din cauza uzurilor avansate, conduc la deteriorarea pieselor.

Sudura

    Sudura de subansamble se execută pe posturi fixe specializate. Pentru sudarea caroseriei se utilizează transportul mecanizat al acesteia între posturile de lucru. Pe liniile de sudură se pot realiza mai multe tipuri de caroserii, echiparea posturilor de lucru este deficitară, utilajele aflându-se într-un stadiu avansat de uzură.

b_400_250_16777215_10_images_2042aro1.jpgVopsitorie

În SC ARO SA sunt următoarele unităţi de vopsitorie:
-Secţia de vopsire piese de caroserie şi de caroserii ansamblu;
-Atelierul de vopsire piese la negru.
    Nu este pusă în funcţiune staţia de preparat şi pompat vopsele aferente liniei de vopsire caroserii, cu influenţă negativă asupra calităţii vopselelor. În cursul acestui an (n.r. 1996) a fost pus în funcţiune Atelierul de grunduire cataforetică, compus din linia de pregătire suprafeţe şi linia de grunduire. Darea în exploatare a acestui atelier conduce la creşterea rezistenţei la coroziune a caroseriei automobilului ARO şi, implicit, o reducere a cheltuielilor în perioada de garanţie datorată corodării acestui subansamblu.

Montaj

    Sunt întâlnite două tipuri de activităţi de montaj:
-montaj subansamble şi ansamble;
-montaj automobil.
    Montajul de subansamble şi ansamble cuprinde activităţile de montaj pentru: transmisii, cutii de viteze, motor şi alte echipamente mecanice. Montajul final al autoturismelor se referă la echiparea caroseriilor şi şasiurilor cu subansamble realizate în ARO SA sau din colaborare. Transportul interoperaţional este mecanizat.

Acoperiri de suprafaţă

    În SC ARO SA există două ateliere de acoperiri de suprafaţă:
-un atelier realizat la nivelul anilor 1973, pe bază de tehnologii preluate de la firma Blasberg şi utilaje proiectate şi realizate în ţară. Tehnologiile practicate în acest atelier sunt: cromare decorativă, cromare dură, zincare;
-un atelier de acoperiri de suprafaţă, proiectat pe bază de tehnologii şi utilaje realizate în ţară, pentru producţie specială.
    Tehnologiile sunt poluante şi cu consumuri relativ mari de energie electrică şi de fluide tehnologice.

Tratamente termice

    Fabricaţia este specializată pe repere (cutii de viteze, punţi-transmisii, matriţe auto, SDV-uri, matriţe forjă) şi este integrată în fluxul uzinal de fabricaţie. Tehnologiile utilizate sunt elaborate de SC ARO SA. Aparatura de măsurare şi controlul temperaturii şi compoziţiei atmosferei de lucru are uzură avansată sau, în unele locuri, liseşte. Nu există un sistem automat de control şi conducere a proceselor prin calculator.
    Utilajele şi echipamentele au un grad avansat de uzură fizică şi morală. S-a contractat cu firma AICHELIN din Austria un cuptor de tratament termic secundar, care se află în derulare cu termen PIF octombrie 1996.

Forja

    Dotările din cadrul Secţiei Forjă constau din utilaje universale cu un grad mare de uzură, în special utilajele de debitare şi de tratament termic primar. Aferent Secţiei Forjă există un depozit de bare laminate şi un depozit de matriţe. Utilajele existente sunt de productivitate medie.
    Structura parcului de utilaje din SC ARO SA este următoarea:
5% maşini unelte agregat
22% utilaje speciale şi specializate
73% utilaje universale
    Vechimea parcului de utilaje din SC ARO SA este următoarea:
30% - peste 20 de ani;
15% - între 15-20 de ani;                              
15% - între 10-15 de ani;
20% - între 5-10 de ani;
20% - până la 5 ani.

Evenimentul Muscelean