Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Sculele cumpărate de FPSA de la Lazăr Company şi de ARO de la FPSA, plus achiziţionarea vaccinului antigripal

În ediţia trecută a ziarului nostru informam despre un raport întocmit în luna martie a anului 2003, de Serviciul Control Financiar de Gestiune, la capătul unor verificări întreprinse la societatea ARO. Materialul semnat de şeful Serviciului C.F.G., ec.Ioana Ioan, tratează mai multe subiecte, printre care achiziţionarea de scule de la Lazăr Internaţional Company de către Fabrica de Piese şi Subansamble Auto, achiziţionarea de scule de către ARO de la FPSA, cumpărarea vaccinului antigripal. Câte un exemplar al notelor de constatare a faptelor pe care le vom prezenta pe larg a fost înaintat IPJ Argeş - Poliţiei Municipiului Câmpulung. La Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş a ajuns, pentru „analiză, verificare şi cercetare”, şi cazul prejudiciului creat pe platforma ARO de către SC Aldin Impex SRL, o firmă din Galaţi, care a aprovizionat cu tablă ARO şi Fabrica de Matriţe. Redăm în continuare partea a doua a „Informării privind verificările efectuate de către Serviciul C.F.G., conform dispoziţiei scrise a directorului general al SC ARO SA Câmpulung, în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie nr.23/22.11.2002”.

b_400_250_16777215_10_images_2031aro1.jpgCumpărarea de furnituri şi materiale de întreţinere şi compensarea lor cu o parte din sculele nevândute de la FPSA

După data de 02.10.2002, situaţia materialelor de întreţinere şi scule achiziţionate de SC ARO SA de la firmele care au cumpărat scule nereţinute în SC ARO SA de la SC FPSA SA se prezintă astfel (conform tabelului). În derularea operaţiunii de aprovizionare, având ca furnizori firmele menţionate nu s-au respectat prevederile procedurii „Contractarea produsului aprovizionat conjunctural”, după cum urmează: 

referatele de necesitate în baza cărora s-au lansat comenzile de aprovizionare nu sunt semnate de directorul tehnic şi Asigurarea Calităţii; 

firmele furnizoare nu au fost alese pe bază de selecţie din trei oferte; 

din totalul celor opt comenzi de aprovizionare, trei nu sunt avizate de Controlul Financiar Preventiv, pe motiv că specificaţiile care cuprind tipurile şi cantităţile de aprovizionat au fost întocmite ulterior sosirii materialelor în unitate;

modalitatea de plată nu este menţionată pe toate comenzile de aprovizionare, în schimb, este stabilită pe Referatele de necesitate „plată în compensare”. 

Cele trei firme furnizoare nu se regăsesc pe lista furnizorilor evaluaţi şi acceptaţi de SC ARO SA. 

Marfa aprovizionată a fost însoţită de certificate de calitate emise de furnizorii respectivi, nespecificându-se producătorul. 

La data de 31.01.2003: 

pentru SC Producţia Deva SRL, marfa acceptată calitativ, în valoare de 165.758.831 lei, a fost compensată în totalitate cu produse ARO (proces verbal de compensare SC ARO SA - SC Producţia Deva SRL - Sporting ARO - SC CGC ARO SA - SC ARO SA); 

pentru SC Somet Ind. SA, marfa acceptată, în valoare de 1.275.959.320 lei, a fost compensată cu produse ARO (SC ARO SA - SC Somet Ind. SA - Sporting ARO - SC CGC ARO SA - SC ARO SA), în valoare de 187.374.221 lei, la 31.01.2003; 

pentru SC Pemef Com Trans SRL, marfa acceptată, în valoare de 3.492.716.537 lei, a fost plătită în compensare, în totalitate, cu produse ARO, prin protocoale de compensare iniţiate între:  

SC ARO SA - SC Pemef Com Trans SRL - I.A.T.S.A. - SC CGC ARO SA - SC ARO SA

SC ARO SA - SC Pemef Com Trans SRL - Sporting ARO - SC CGC ARO SA - SC ARO SA                         

pentru sculele cumpărate de firmele respective de la SC ARO SA nu s-a efectuat nicio compensare sau altă modalitate de plată, acestea figurând în sold la 31.01.2003 cu debite (...). 

În ce condiţii au fost livrate cele 41 de automobile pe relaţia Franţa şi cum s-a încasat contravaloarea lor la zi?

La data de 04.04.2002, se înregistrează la Registratura societăţii, sub nr.1483, referat înaintat de şeful Departamentului Export-Import şi şeful Serviciului Export, aprobat de directorul general şi directorul economic, prin care se cere livrarea în avans de către SC ARO SA a 41 de automobile ARO în compensare cu provizionul de cheltuieli omologare, publicitate, garanţii, reglarea soldului făcându-se la sfârşitul lunii iunie, prin plata către firma M.A.M., după omologarea automobilelor ARO 10 cu motor F9Q Euro III - omologare amânată din cauza unor deficienţe de ordin tehnic provenite de la SC ARO SA pentru luna februarie 2003. În data de 29.03.2002 s-au emis facturile 2669680 şi 2669682 în valoare de 116.107,14 Euro pentru 16 automobile care au fost livrate partenerului extern anterior datei de înregistrare a referatului la Registratura societăţii. În data de 24.06.2002 s-a emis factura 3640522 în valoare de 89.688 Euro, pentru 12 automobile, şi în 29.07.2002, factura 3640596, în valoare de 94.947 Euro, pentru 13 automobile. Valoarea totală a celor 41 automobile este de 300.735,14 Euro, respectiv 1.972.672,15 FF. 

Anterior livrării celor 41 de automobile, firma M.A.M. SA era debitoare faţă de SC ARO SA cu suma de 636.839,54 FF. Deoarece, la 31.12.2002, soldul era de 1.532.950,21 FF, firma M.A.M. Strager fiind debitoare, rezultă că suma de 1.076.561 FF (cc.22 automobile) a fost compensată cu cheltuielile de omologare, publicitate, garanţii, precum şi cu motoare (6 buc. F9Q Euro III), conform clauzelor prevăzute în Contractul de distribuţie şi Protocolul financiar încheiate între cele două părţi. 

Achiziţionarea vaccinului Influvac 2002/2003

Valoarea vaccinului antigripal Influvac este de 801.762.500 lei cu TVA, din care 673.750.000 lei fără TVA. Aprovizionarea vaccinului s-a făcut cu respectarea procedurii P.P.7.4.-05 privind aprovizionarea materialelor ocazionale, care nu se fac pe bază de contract şi conform actului adiţional la contractul de societate înregistrat la 10.05.2002, art.6 - „desfăşurarea de activităţi cu caracter social în favoarea salariaţilor.”

Conform procedurii menţionate, aprovizionarea s-a desfăşurat respectând următoarele etape: 

1.Alegerea furnizorului din trei oferte: Relad Pharma SA, Farmacia nr.9 Câmpulung, Alopat Homeopat SRL Câmpulung. 

Firma Relad Pharma SA a oferit preţul cel mai mic de 192.500 lei cu transport inclus. 

2.Având la bază cele trei oferte, s-a întocmit referatul de necesitate, care are trecut la motivul aprovizionării Ordinul 761/2001 al Ministerului Sănătăţii, cap.4, aliniatul ultim, referatul fiind aprobat de: director general; director economic; director producţie şi vânzări; pentru director tehnic şi asigurarea calităţii, înlocuitorul acestuia. 

3.În baza referatului se lansează comanda fermă de aprovizionare, care respectă aprobările legale, respectiv: director producţie şi vânzări; director economic; şef Serviciu Aprovizionare-Cooperare; Control financiar-preventiv.  

Se menţionează că pe comanda respectivă nu este specificată modalitatea de plată. Vaccinul achiziţionat a fost însoţit de certificat de calitate şi buletin de analiză redactat în Limba engleză şi germană, emis de către firma Solvay Pharmaceutical, firmă autorizată de Ministerul Sănătăţii. Efectuarea vaccinului de către salariaţi a fost justificată de medicul dispensarului ARO, pe bază de semnătură, pentru un număr de: 

-2880 bucăţi pentru salariaţii SC ARO SA; 

-32 bucăţi pentru fotbaliştii AS Muscelul; 

-300 bucăţi pentru salariaţii FPSA cu proces-verbal de predare-primire, urmând să se emită factura;

-288 bucăţi aflate în stoc au fost predate la Spitalul Municipal tot pe bază de proces-verbal de predare-primire, Dispensarul SC ARO SA neavând condiţii pentru păstrare. Achitarea facturii de către SC ARO SA, în valoare de 801.762.500 lei, s-a făcut cu: 

OP 1600/17.10.2002 - 401.762.500 lei;

BO/nov.2002 - 400.000.000 lei.                                                     

Abateri reţinute de organele de control prin nerespectarea normelor proprii ARO privind procedurile ARO

-vaccinul aprovizionat nu a fost solicitat prin propunerea personalului muncitor, printr-o negociere prealabilă între conducere şi sindicate; 

-nespecificarea pe comanda de aprovizionare a modalităţii de plată; 

-Ordinul 761/2001 se referă la vaccinurile obligatorii la angajare.

b_400_250_16777215_10_images_2031aro.jpgAchiziţionarea cadourilor de Crăciun oferite salariaţilor 

Conform C.C.M., art.219 - cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, SC ARO SA avea obligaţia de a acorda salariaţilor o primă în valoare de 1.300.000 lei. Neputându-se acorda această primă, conducerea societăţii a hotărât să acorde salariaţilor SC ARO SA, în ultima săptămână lucrătoare a lunii decembrie 2002, un cadou de sărbători compus din produse alimentare în valoare de 250.000 lei/pachet fără TVA, respectiv 297.500 lei/pachet cu TVA, compus din următoarele: 3 kg zahăr, 3 l ulei, 2 kg făină, 1 kg orez, 0,100 kg cafea. 

Aprovizionarea acestor produse s-a făcut de la firma Parc Com SA Câmpulung, la următoarele preţuri: 

Zahăr: 17.500 lei/kg, fără TVA; 20.825 lei/kg, cu TVA; 

Ulei “Solio”: 39.500 lei/l, fără TVA; 47.005 lei/l, cu TVA;  

Făină: 11.500 lei/kg, fără TVA; 13.685 lei/kg, cu TVA;  

Orez: 17.000 lei/kg, fără TVA; 20.230 lei/kg, cu TVA;

Cafea boabe: 390.000 lei/kg, fără TVA; 464.100 lei/kg, cu TVA, fără a exista o selecţie de oferte de la alte firme.                  

Preţurile unitare practicate pe piaţă la aceeaşi dată, care includ şi TVA, sunt: 

Zahăr “Agrana”: 16.000 lei-17.000 lei/kg; 

Ulei “Solio”: 31.000 lei-36.000 lei/l;

Făină: 10.000 lei-13.000 lei/kg;

Orez: 16.000 lei-17.000 lei/kg;

Cafea boabe: 100.000 lei-130.000 lei/kg;       

Fiecare produs aprovizionat a fost însoţit de certificate de calitate, după cum urmează: 

pentru zahăr tip „Cristal” - emis: SC Zahărul Românesc SA Buzău, beneficiar Agrodancos SRL Ţăndărei; 

pentru ulei „Solio” vegetal - emis: SC Ultex SA Ţăndărei, beneficiar Agrodancos SRL Ţăndărei; 

pentru făină tip 650 - emis: SC Cereal Com SA Târgovişte, moara Ciocăneşti, beneficiar SC Parc Com SA Câmpulung;

pentru orez - emis de SC PIC SRL Piteşti;  

pentru cafea boabe - emis de Larex Bucureşti, beneficiar Queen Monaco Distribution SRL Bucureşti. 

La data de 19.12.2002, se emite factura către SC ARO SA pentru un număr de 4.400 de pachete, în valoare de 1.100.000.000 lei fără TVA, respectiv 1.309.000.000 lei cu TVA.

Pachetele respective au fost distribuite astfel: 

SC ARO SA - 3.460 pachete, în valoare de 865.000.000 lei fără TVA; 

SC FPSA SA - 470 pachete, în valoare de 117.500.000 lei fără TVA; 

SC CESAR SA - 315 pachete, în valoare de 78.750.000 lei fără TVA.

La data verificării, 10.02.2003, în Depozitul SC ARO SA mai erau 155 pachete, în valoare de 38.750.000 lei fără TVA, care au fost inventariate faptic şi nu s-au constatat plusuri sau minusuri. Comanda pentru aprovizionarea acestor produse a fost lansată după efectuarea acestei operaţiuni, respectiv la data de 15.01.2003, şi a fost aprobată de conducătorii legali împuterniciţi: =director producţie şi vânzări; =director economic şi cumpărări; =şef Serviciu Aprovizionare-Cooperare, neavizată de Controlul Financiar Preventiv, nespecificate fiind preţul şi tipul fiecărui produs (preţul fiind stabilit per total pachet: 250.000 lei fără TVA) şi modalitatea de plată. 

Din evidenţa financiar-contabilă rezultă că, la data de 19.12.2002, SC Parc Com SA nu avea nicio datorie către SC ARO SA, iar SC ARO SA către SC Parc Com SA înregistrează o datorie de 1.309.000.000 lei, din care, la sfârşitul lunii ianuarie 2003, s-a efectuat o compensare în valoare de 112.847.555 lei, între SC ARO SA - SC Parc Com SA - SC Eduard Except - CGCA. Relaţiile comerciale între SC ARO SA şi SC Parc Com SA datează începând cu anul 2000.  

Abateri reţinute de organele de control, prin nerespectarea normelor proprii ARO privind procedurile ARO           

-Nu a existat o selecţie de oferte; 

-Pe factură nu este specificat tipul produselor aprovizionate; 

-Comanda nu este avizată de C.F.P., nu are specificate preţul şi tipul fiecărui produs, nu este menţionată modalitatea de plată şi este întocmită ulterior efectuării operaţiunii de aprovizionare. Toate defecţiunile enumerate nu respectă procedura de lucru P.P.7.4. - 05 „Contractarea produselor aprovizionate conjunctural”.

The most visited gambling websites in The UK