Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Ce a găsit ANC la ARO ţinea de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

b_400_250_16777215_10_images_stories_1969_1969-12.jpgÎncheiem în această ediţie prezentarea raportului întocmit de Autoritatea Naţională de Control, în toamna anului 2004, la numeroasele sesizări ale salariaţilor disperaţi că, după vânzarea fabricii lui John Perez, activitatea la ARO încetase. După cum am precizat în ediţia trecută, redacţia ziarului Evenimentul Muscelean este, de mai mult timp, în posesia unui acestui document a cărui valoare a rămas, poate, una istorică, de vreme ce nu a schimbat, din păcate, mersul lucrurilor în bine. Sau măcar să fi îndreptat o nedreptate, fie şi după dispariţia ARO.   În ciuda neregulilor constatate de subordonaţii ministrului Ionel Blănculescu, mai-marele ANC, nereguli culminând cu maniera în care s-a vândut Fabrica de Scule şi Matriţe, “mina de aur” a uzinei, declinul şi falimentul nu au putut fi împiedicate. Contractul de privatizare a lui ARO, o tranzacţie care miroase de la o poştă a penal, a rămas în vigoare şi, din păcate, nici anchetatorii ori instanţa n-au fost de ajutor muscelenilor care au cerut să li se ofere un vinovat. Autoritatea Naţională de Control reprezenta o structură complexă, în subordinea căreia funcţionau 13 instituţii cu atribuţii de control. ANC era condusă pe atunci de ministrul Ionel Blănculescu, a cărui misiune de a-şi trimite subordonaţii pe platforma industrială de la Câmpulung a întâmpinat piedici din toate direcţiile. S-a opus, în primul rând, John Perez, deţinătorul ARO, care, la data verificării, aparţinea de aproape un an companiei Cross Lander, şi s-a opus, curios, politicul local şi judeţean, care a făcut presiuni ca inspectorii trimişi de Blănculescu să nu pătrundă în ARO.
Toate aceste lucruri de o gravitate indiscutabilă au fost prezentate de fostul şef al ANC în cadrul emisiunii de la Pro Tv, “România, te iubesc”, în episodul intitulat “ARO, distrugerea unui simbol”. “Am descins cu o echipă destul de complexă, inclusiv comisari de la Garda Financiară, care au produs aceste analize, şi am intrat pe teritoriul acelei companii, chiar dacă era privată, şi vă spun că am avut presiuni de a nu intra în această companie. Erau presiuni şi din partea companiei, din partea administraţiei care nu a privit cu ochi buni intrarea Autorităţii de Control la această acţiune. şi au mai fost, într-adevăr, presiuni de la nivel local, judeţean, politicieni locali, care, bineînţeles, nu au privit cu ochi buni această acţiune de control.”, descria acel moment consumat în urmă cu 11 ani fostul ministru Ionel Blănculescu.
Punând cap la cap anomaliile, situaţiile aberante chiar, petrecute în timpul negocierilor purtate între APAPS şi Cross Lander USA, încălcarea majorităţii clauzelor asumate de John Perez şi presiunile la care se referea ministrul Blănculescu de a nu intra pe platforma de la Câmpulung, înţelegem şi de ce contractul de privatizare a rămas perfect valabil, deşi toate autorităţile de control reclamau nesocotirea clauzelor, şi de ce vânzarea Matriţelor a fost considerată atât de instanţă, cât şi de anchetatori perfect legală. Asta în condiţiile în care toate verificările derulate la ARO, de Autoritatea Naţională de Control, Garda Financiară, Curtea de Conturi, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului au insistat că, prin această vânzare, a fost încălcată una dintre condiţiile privatizării.

Informare privind situaţia Societăţii Comerciale ARO SA Câmpulung Muscel (III)

V.2. Alte vânzări de active, utilaje şi fier vechi
În cursul anului 2004, SC ARO SA a vândut active, utilaje şi fier vechi către diverse societăţi comerciale, după cum urmează:
=SC Forja Neptun SRL - 2 cuptoare electrice generator, maxipresă şi presă mecanică, la valoarea 539.070.000 lei;
=SC Omnium Distribution SRL Bascov - Hala Finisare, teren, cabina PECO şi anexă, la valoarea de 10.000.000.000 lei;
=Diverse societăţi comerciale - Utilaje disponibilizate, în valoare de 1.807.340.516 lei;
=SC Lematec Trade Inter SRL Bragadiru - Fier vechi către societăţi comerciale autorizate, în valoare de 4.603.433.531 lei;
=SC Luminiţa SRL Băileşti - Fier vechi către societăţi comerciale autorizate, în valoare de 276.433.531 lei;
=Remat Orvmr SA Câmpulung - Fier vechi către societăţi comerciale autorizate, în valoare de 222.838.924 lei;           
=Diverse societăţi comerciale - Fier vechi către societăţi comerciale neautorizate, în valoare de 116.221.600 lei.
Total - 17.565.338.102 lei (vechi).
Din verificările efectuate s-a constatat că SC ARO SA a vândut fier vechi către unele societăţi comerciale neautorizate în valoare de 116.221.600 lei, încălcându-se astfel prevederile OG nr.16/2001. Societatea comercială a fost sancţionată cu amendă contravenţională, în sumă de 25.000.000 lei şi confiscarea sumei de 116.221.600 lei.

VI. Modul de respectare a clauzelor contractuale
Potrivit datelor comunicate de AVAS, situaţia privind modul de îndeplinire a principalelor obligaţii asumate de cumpărător prin contractul de privatizare este prezentată în anexă. Din analiza modului de îndeplinire de către cumpărător a clauzelor contractuale, rezultă următoarele:
=marea majoritate a clauzelor stabilite prin contractul de privatizare a SC ARO SA sunt în derulare;
=cumpărătorul nu a respectat clauzele contractuale privind:
-interdicţia de înstrăinare a activelor care concură la realizarea obiectului de activitate al SC ARO SA (clauza 12.1);
-obligaţia ca, în cazul înstrăinării unor active, în contractul încheiat cu terţul cumpărător, să fie prevăzute asumarea de către acesta a răspunderilor referitoare la obligaţiile de mediu;
-angajamentul privind lansarea în producţie a unui nou model de autoturism de teren (clauza 10.18);
Pentru nerespectarea clauzei privind interdicţia de înstrăinare a activelor care concură la realizarea obiectului de activitate al SC ARO SA (clauza 12.1), cumpărătorul datorează AVAS penalităţi, conform clauzei 12.2 din contractul de privatizare.
=clauzele contractuale privind realizarea de investiţii, respectiv:
-pentru asigurarea unui capital circulant, în sumă de 3 milioane USD, în termen de un an de la data transferului dreptului de proprietate (clauza 14.1);
-pentru dezvoltare, în valoare de 11,9 milioane USD, pe o durată de 5 ani (clauza 15.1);
-pentru protecţia mediului (clauza 13.6), în sumă de 600.000 USD;
Nu au fost respectate până în prezent şi nu au perspectiva a fi realizate, primul termen scadent fiind la data de 05.01.2005.
Pentru garantarea realizării investiţiilor asumate prin contractul de privatizare, s-a încheiat Contractul de garanţie reală mobiliară instituită asupra acţiunilor achiziţionate de la AVAS, înregistrat la SC REGISCO SA la data de 15.01.2004 şi la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare la data de 11.06.2004.

Concluzii
1.SC ARO SA a fost privatizată în data de 26.09.2003, prin vânzarea pachetului de acţiuni deţinut de APAPS, reprezentând 68,703% din capitalul social, către firma Cross Lander USA, reprezentată de John Perez.
Efortul financiar asumat de cumpărător la privatizarea SC ARO SA a fost de circa 27 milioane USD, reprezentând:
=preţul pachetului de acţiuni: 150.213 USD, respectiv 0,0207 USD/acţiune;
=efectuarea de investiţii pe o perioadă de 5 ani în sumă de 15.500.000 USD, reprezentând capital de lucru (3.000.000 USD), investiţii tehnologice (11.900.000 USD) şi investiţii de mediu (600.000 USD);
=asumarea unor datorii şi credite comerciale în valoare de 11,4 milioane USD, reprezentând datorii comerciale şi credite către bănci şi furnizori (circa 6,3 milioane USD, credite bancare contractate de societăţile comerciale desprinse din SC ARO SA (circa 3,1 milioane USD) şi pentru rezolvarea situaţiei litigioase a salariilor restante (circa 2 milioane USD).
2.La momentul privatizării, SC ARO SA înregistra datorii în sumă de 1.663 miliarde lei (circa 50 milioane USD), iar, la data de 31.08.2004, debitele restante la bugetul statului erau în sumă de 1.628 miliarde lei.
3.SC ARO SA Câmpulung a beneficiat de înlesniri la plată, în baza OUG nr.114/2003, respectiv:
=scutirea la plată a obligaţiilor bugetare restante, datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate;
=scutirea la plată a dobânzilor şi a penalităţilor de orice fel aferente obligaţiilor restante;
=stingerea prin conversia în acţiuni a obligaţiilor societăţii către SC Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica SA şi SC Distribuţie a Gazelor Naturale Distrigaz Sud SA.
4.În anul 1997, în cadrul SC ARO SA, pe baza Hotărârii AGA de aprobare a programului de restructurare, prin reorganizarea fabricilor existente pe platforma ARO, s-au înfiinţat societăţi comerciale pe acţiuni, cu personalitate juridică, respectiv:
=Centrul General de Comercializare ARO SA (SC CGC ARO SA);
=Fabrica de Piese şi Subansamble Auto ARO SA (SC FPSA ARO SA);
=Fabrica de Scule şi Matriţe ARO SA (SC FSM ARO SA);
=Centrul de Experimentări şi Studii pentru Automobile Româneşti SA (SC CESAR SA).                 
La înfiinţarea acestor societăţi comerciale, SC ARO SA a subscris sume în numerar la capitalul social, participarea reprezentând circa 90% din capitalul social.
5.SC ARO SA a vândut în cursul anului 2004 active aparţinând SC ARO SA şi aflate în folosinţa SC FSM ARO SA (Fabrica de Scule şi Matriţe) către Montana MG SRL, la preţul de 157.562.006.374 lei, astfel:
=active fixe (hala) şi terenuri: 28.392.382.550 lei;
=alte active fixe : 10.265.793.981 lei;
=stocuri de materiale: 46.504.624.313 lei;
=active circulante: 71.899.205.530 lei.
Până la data controlului (25.08.2004), din totalul sumei de 157,5 miliarde lei, SC ARO SA a încasat de la SC Montana MG SRL suma de 96,4 miliarde lei. Diferenţa urmează a se achita până la sfârşitul anului 2004, potrivit graficului de eşalonare a plăţilor convenit între cele două părţi.
6.SC ARO SA a mai vândut, în cursul anului 2004, active, utilaje şi fier vechi către diverse societăţi comerciale, la o valoare de 17,5 miliarde lei.
Din verificările efectuate s-a constatat că SC ARO SA a vândut fier vechi către unele societăţi comerciale neautorizate, în valoare de 116.221.600 lei, încălcându-se astfel prevederile OG nr.16/2001. Societatea comercială a fost sancţionată cu amendă contravenţională în sumă de 25.000.000 lei şi confiscarea sumei de 116.221.600 lei.
7.Cumpărătorul nu a respectat clauzele contractuale privind:
=interdicţia de înstrăinare a activelor care concură la realizarea obiectului de activitate al SC ARO SA (clauza 12.1);
=obligaţia ca, în cazul înstrăinării unor active, în contractul încheiat cu terţul cumpărător, să fie prevăzute asumarea de către acesta a răspunderilor referitoare la obligaţiile de mediu;
=angajamentul privind lansarea în producţie a unui nou model de autoturism de teren (clauza 10.18);
Pentru nerespectarea clauzei privind interdicţia de înstrăinare a activelor care concură la realizarea obiectului de activitate al SC ARO SA (clauza 12.1), cumpărătorul datorează AVAS penalităţi, conform clauzei 12.2 din contractul de privatizare.
8.În ceea ce priveşte clauzele contractuale privind realizarea de investiţii, respectiv:
=asigurarea unui capital circulant, în sumă de 3 milioane USD, în termen de un an de la data transferului dreptului de proprietate (clauza 14.1);
=asigurarea surselor pentru dezvoltare, în valoare de 11,9 milioane USD, pe o durată de 5 ani (clauza 15.1);
=asigurarea surselor pentru protecţia mediului (clauza 13.6), în sumă de 600.000 USD;
Nu au fost realizate până în prezent şi nu au perspectiva a fi realizate, primul termen scadent fiind la data de 05.01.2005.
Pentru garantarea realizării investiţiilor asumate prin contractul de privatizare, s-a încheiat Contractul de garanţie reală mobiliară instituită asupra acţiunilor achiziţionate de la AVAS, înregistrat la SC REGISCO SA, la data de 15.01.2004, şi la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, la data de 11.06.2004.                                 

Propuneri
1.Transmiterea prezentei Informări la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru efectuarea cercetărilor specifice, în vederea identificării eventualelor acte şi fapte prevăzute de legea penală.
2.Sesizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu privire la neregulile constatate, în vederea analizării oportunităţii menţinerii în vigoare a contractului de privatizare a SC ARO SA, încheiat cu firma Cross Lander USA.

The most visited gambling websites in The UK