Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Logo

Cea mai mare presă din Europa s-a vândut cu preţul unui litru din cel mai ordinar ulei

b_400_250_16777215_10_images_stories_1968_1968-5.jpgRedacţia ziarului Evenimentul Muscelean este, de mai mult timp, în posesia unui document întocmit la capătul unei inspecţii efectuate la ARO, la aproape un an de la privatizare, de Autoritatea Naţională de Control, o structură complexă, în subordinea căreia funcţionau 13 instituţii cu atribuţii de control. ANC era condusă pe atunci de ministrul Ionel Blănculescu, a cărui misiune de a-şi trimite subordonaţii pe platforma industrială de la Câmpulung a întâmpinat piedici din toate direcţiile. S-a opus, în primul rând, proprietarul fabricii, care, la data verificării, aparţinea de aproape un an americanului John Perez, şi s-a opus, curios, politicul din zonă, local şi judeţean, care a făcut presiuni ca inspectorii trimişi de Blănculescu la Câmpulung, în urma numeroaselor sesizări primite de la angajaţii uzinei, să nu pătrundă în ARO.
Toate aceste lucruri de o gravitate indiscutabilă au fost prezentate de fostul şef al ANC în cadrul emisiunii de la Pro Tv, “România, te iubesc”, în episodul intitulat “ARO, distrugerea unui simbol”. “Am descins cu o echipă destul de complexă, inclusiv comisari de la Garda Financiară, care au produs aceste analize, şi am intrat pe teritoriul acelei companii, chiar dacă era privată, şi vă spun că am avut presiuni de a nu intra în această companie. Erau presiuni şi din partea companiei, din partea administraţiei care nu a privit cu ochi buni intrarea Autorităţii de Control la această acţiune. şi au mai fost, într-adevăr, presiuni de la nivel local, judeţean, politicieni locali, care, bineînţeles, nu au privit cu ochi buni această acţiune de control.”, descria acel moment consumat în urmă cu 11 ani fostul ministru Ionel Blănculescu.
Punând cap la cap anomaliile, situaţiile aberante chiar, petrecute în timpul negocierilor purtate între APAPS şi Cross Lander USA, încălcarea majorităţii clauzelor asumate de John Perez şi presiunile la care se referea ministrul Blănculescu de a nu intra pe platforma de la Câmpulung, înţelegem şi de ce contractul de privatizare a rămas în picioare, şi de ce vânzarea Matriţelor a fost considerată atât de instanţă, cât şi de anchetatori perfect legală. Asta în condiţiile în care toate verificările derulate la ARO, de Autoritatea Naţională de Control, Garda Financiară, Curtea de Conturi, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului au insistat că, prin această vânzare, a fost nesocotită una dintre condiţiile privatizării.
În această ediţie ne vom opri la capitolul din Informarea Autorităţii Naţionale de Control referitor la înstrăinarea Fabricii de Scule şi Matriţe către societatea Montana MG. La acel moment, spre deosebire de restul platformei industriale, Matriţele duduiau, înregistrând anual profit. În vara lui 2003, cu şapte luni înainte să-i fie vândută lui Gheorghe Bulugea, Fabrica de Scule şi Matriţe avea încheiate contracte ferme în valoare de 3.737.000 de dolari, iar ofertele în negociere se ridicau la o valoare totală de 3.750.000 de dolari. Iar Bulugea a plătit pentru Fabrica de Matriţe, în februarie 2004, 2.700.000 de dolari!
Inspectorii ANC au constatat că mai multe mijloace fixe - strunguri, diferite maşini de lucru, prese, cuptoare, poduri rulante, ciocane pneumatice - s-au vândut la valoarea 0 lei! În medie, o avere enormă a Matriţelor, formată din 3.423 de mijloace fixe, s-a înstrăinat cu 5,25 lei (în banii actuali) pentru fiecare mijloc fix. Altfel spus, cea mai mare presă din Europa, montată de chinezi, în urmă cu 40 de ani, a fost vândută cu preţul unui litru de ulei de proastă calitate sau preţul a şase bucăţi şi jumătate din cea mai ieftină pâine care se găseşte în magazine.

Informare privind situaţia Societăţii Comerciale ARO SA Câmpulung Muscel (II)

V.Vânzarea activelor şi bunurilor aparţinând SC ARO SA Câmpulung
În urma verificărilor efectuate de către Garda Financiară şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului privind înstrăinarea activelor şi bunurilor aparţinând SC ARO SA, s-au constatat următoarele:

V.1.Vânzarea Fabricii de Scule şi Matriţe
SC ARO SA a vândut în cursul anului 2004, către SC MONTANA MG SRL, active şi bunuri aflate în folosinţa Fabricii de Scule şi Matriţe, astfel:
Referitor la modul de vânzare a activelor, precizăm următoarele:
=Vânzarea activelor pe relaţia SC ARO SA - SC MONTANA MG SRL
În data de 31.03.2004, SC ARO SA vinde din patrimoniu către SC MONTANA MG SRL (în baza facturii nr. 6872503) active fixe la o valoare totală de 28,3 miliarde lei, reprezentând:
-hale industriale şi utilaje aparţinând Secţiei Sculărie şi Matriţe, în sumă de 18,9 miliarde lei;
-terenuri aferente în sumă de 9,4 miliarde lei.
Până la momentul vânzării, aceste active au fost închiriate de către SC ARO SA către SC FSM ARO SA.
Din verificările efectuate s-a constatat că SC ARO SA a efectuat reevaluarea la majoritatea imobilizărilor corporale aflate în patrimoniu la data de 31.12.2003, în conformitate cu prevederile HG 1533/2003, mai puţin activele fixe ce au făcut obiectivul vânzării.
În luarea acestei decizii, conducerea societăţii a invocat prevederile art. 2, lit. f) din anexa nr. 1 la HG nr. 1533/2003, care precizează: “nu sunt supuse reevaluării imobilizările corporale care au ieşit din patrimoniul agenţilor economici între data de 1 ianuarie 2004 şi data aprobării situaţiilor financiare aferente anului 2003”.
Totodată, s-a constatat că vânzarea activelor fixe s-a efectuat la valoarea înregistrată în contabilitate la data de 29.02.2004 (valoarea rămasă). În acest fel, mai multe mijloace fixe au fost vândute la valoarea 0, din care menţionăm: maşini de găurit, strunguri normale, strung carusel, maşini de frezat, maşini de rabotat, maşini de rectificat, maşini de ascuţit, polizoare duble, ciocane pneumatice, prese mecanice şi hidraulice, cuptoare electrice, maşini de polizat, scule pneumatice, scripete încărcare, poduri rulante, strunguri paralele, etc.
Alte mijloace fixe au fost vândute la valori mici. Astfel au fost vândute 3.423 de mijloace fixe, cu o valoare de vânzare de 180 milioane lei:

Secţia Matriţe:
=782 mijloace fixe vândute (grupa III), cu valoarea de vânzare de 42 milioane lei;
=130 mijloace fixe vândute (grupa IV), cu valoarea de vânzare de 15 milioane lei;
=1.605 mijloace fixe vândute (grupa VI), cu valoare de vânzare de 49 milioane lei.

Secţia Sculărie:
=709 mijloace fixe vândute (grupa III), cu valoare de vânzare de 54 milioane lei;
=28 mijloace fixe vândute (grupa IV), cu valoare de vânzare de 6 milioane lei;
=169 mijloace fixe vândute (grupa V), cu valoare de vânzare de 14 milioane lei.

Din datele prezentate rezultă că un mijloc fix a fost vândut în medie cu 52.585 lei (vechi) (n.r. 5,25 lei, la valoarea actuală), controlul constatând că, în situaţia în care mijloacele fixe s-ar fi vândut la valoarea deşeurilor de fier vechi, societatea ar fi încasat venituri suplimentare mai mari.
=Vânzarea activelor pe relaţia SC FSM ARO SA - SC ARO SA - SC MONTANA MG SRL
a) Prin Hotărârea nr. 3/05.04.2004, Adunarea Generală a Acţionarilor din cadrul SC FSM ARO SA a aprobat vânzarea activelor fixe şi circulante, precum şi cesionarea contractelor/ comenzilor în derulare către SC ARO SA, la valoarea minimă înregistrată în contabilitate, respectiv valoarea rămasă de amortizat.
În data de 14.04.2004, SC ARO SA a cumpărat de la SC FSM ARO SA, cu factura fiscală nr. 6070597, active fixe, materii prime, materiale, obiecte de inventar, produse finite şi produse în curs de execuţie, în valoare totală de 129,2 miliarde lei, după cum urmează:
-active fixe corporale, necorporale şi mobilizări în curs, în valoare de 10,8 miliarde lei;
-materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, în valoare de 46,5 miliarde lei;
-produse finite (S 2690, S 2680 şi S 2602), în valoare de 28,5 miliarde lei;
-produse în curs de execuţie, în valoare de 43,3 miliarde lei.
Achiziţia mijloacelor fixe s-a făcut la valoarea evidenţiată în contabilitate (valoarea rămasă de amortizat), stocurile de materii prime, produse finite etc. la valoarea de înregistrare în contabilitate, iar contractele şi comenzile în derulare au fost preluate gratuit.
Din declaraţiile reprezentanţilor SC FSM ARO SA, rezultă că nu s-a efectuat reevaluarea imobilizărilor corporale aflate în patrimoniu la data de 31.12.2003.
b) În data de 15.04.2004, SC ARO SA a vândut bunurile achiziţionate de la SC FSM ARO SA către SC MONTANA MG SRL, cu aceeaşi valoare, respectiv 129,2 miliarde lei, întocmind facturile fiscale nr. 8645272, 8645273 şi 8645274.
Referitor la modul în care au fost vândute aceste active precizăm următoarele:
-aceste active se aflau în proprietatea SC ARO SA şi erau închiriate societăţii comerciale FSM ARO SA, în urma măsurilor de reorganizare a SC ARO SA din anul 1997;
-vânzarea activelor s-a făcut fără organizarea unei licitaţii;
-în urma vânzării acestor active, practic, Fabrica de Scule şi Matriţe a trecut din proprietatea SC ARO SA în proprietatea SC MONTANA MG SRL;
-sumele încasate de SC ARO SA au fost utilizate pentru achitarea salariilor;
-prin vânzarea activelor, aflate în folosinţa Fabricii de Scule şi Matriţe, cumpărătorul nu a respectat cauzele contractuale privind:
=Interdicţia de înstrăinare a activelor care concură la realizarea obiectului de activitate al SC ARO SA (clauza 12.1);
=Obligaţia ca, în cazul înstrăinării unor active, în contractul încheiat cu terţul cumpărător să fie prevăzute asumarea de către acesta a răspunderilor referitoare la obligaţiile de mediu.
În data de 19.04.2004, a fost încheiat un acord social, înregistrat sub nr. 5847, între Sindicatul Independent FSM ARO, Sindicatul FSM ARO, SC ARO SA, pe de o parte, şi SC MONTANA MG SRL, pe de altă parte, prin care s-a stabilit, prin voinţa comună liber exprimată a părţilor, preluarea întregului personal al SC FSM ARO SA de către SC MONTANA MG SRL, cu toate drepturile şi cu menţinerea profilului de activitate pe o perioadă de 5 ani.
Potrivit datelor comunicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, SC MONTANA MG SRL are ca obiect de activitate comerţul cu combustibili şi carburanţi şi are ca acţionar unic şi administrator pe Bulugea Marinela.
=Decontarea operaţiunilor de vânzare a activelor
Începând cu data de 30.01.2004 şi până în data de 31.07.2004, SC MONTANA MG SRL a efectuat plăţi către SC ARO SA în sumă de 96,4 miliarde lei. Această sumă a fost utilizată de SC ARO SA pentru achitarea datoriilor restante către diverşi furnizori (ISPAT SIDEX, ELECTRICA PITEşTI, DISTRIGAZ, COS TÂRGOVIşTE, etc.). Din suma încasată, SC ARO SA a achitat către SC FSM ARO SA doar 2% din valoarea bunurilor achiziţionate.
În contrapartida activelor fixe achiziţionate de la SC FSM ARO SA, SC ARO SA a facturat în luna mai 2004 diverse bunuri (repere tablă, oţeluri grele, oţeluri uşoare, neferoase, organe asamblare, piese presate din tablă, arcuri, garnituri, geamuri, piese motor, piese montaj), în sumă de 44 miliarde lei. Acestea erau bunuri greu vandabile, care până la data de 31.08.2004 au fost comercializate în proporţie de 2,90%.
SC ARO SA înregistrează o obligaţie de plată către SC FSM ARO SA, la data de 31.08.2004, în sumă de 178 miliarde lei, reprezentând creanţe comerciale şi plăţi efectuate în contul SC ARO SA la diverşi furnizori.

Evenimentul Muscelean