Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Bibliotecara de la Berevoeşti, dată în judecată, pentru a plăti peste 33.000 lei, combustibilul consumat peste nivelul legal

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 291

b_400_250_16777215_10_images_images2_ziar_2021_Februarie_2562_12.jpgPrimăria Berevoeşti - Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Berevoeşti, cum figurează în procese -, şi-a dat în judecată fosta contabilă. În esenţă, reclamanta urmăreşte să scoată de la pârâtă suma de 33.328 lei, prejudiciu adus bugetului local, prin depăşirea consumului legal de carburant. Iniţial, litigiul a fost înregistrat, pe 4 octombrie 2019, la Secţia Civilă a Tribunalului Argeş, care, un an mai târziu, a transferat dosarul Secţiei pentru Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale. Astfel s-a stabilit pe 11 septembrie 2020, acţiunea fiind reluată de un nou complet de judecată. Anteriorul a analizat cazul Georgetei Bordeianu, de la care angajatorul pretinde consistenta sumă, pentru a justifica de ce contabila Primăriei, între 2008-2013, „retrogradată” la poziţia de bibliotecar, trebuie judecată de alt complet. Motivul îl constituie trecerea acesteia de la statutul de funcţionar public la cel de personal contractual.   

Contabila Primăriei a devenit, prin dispoziţia lui Proca, bibliotecara comunei  

Autorităţile locale, reprezentate de primarul Florin Bogdan Proca, cereau, prin acţiunea în instanţă, „să se constate existenţa răspunderii administrative patrimoniale în sarcina pârâtei, în calitate de contabil, cu privire la suma de 33.328 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului local, ca urmare a aprobării, decontării şi plăţilor ilegale a contravalorii combustibilului consumat peste nivelul legal.” A doua cerinţă a instituţiei consta în obligarea Georgetei Bordeianu la achitarea sumei. 

Potrivit hotărârii Tribunalului, adoptată toamna trecută, Curtea de Conturi a constatat, în vara anului 2016, plata nelegală privind norma de consum lunar de carburant pentru autoturismele Primăriei. În apărarea sa, angajata a susţinut că, din martie 2016, ea nu mai era funcţionar public. Georgeta Bordeianu a activat în funcţia de contabil începând cu anul 2008. Pe 1 martie 2013, a fost trecută pe un post de referent superior, clasa III, în cadrul aparatului de specialitate al primarului. Până pe 22 martie 2016, şi-a desfăşurat activitatea în această funcţie publică de execuţie. Prin dispoziţie a primarului Florin Bogdan Proca, salariata Primăriei Berevoeşti a fost angajată, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în postul de bibliotecar. Astfel, din 22 martie 2016, i-a încetat raportul de serviciu ca funcţionar public.            

După controlul Curţii de Conturi, primarul Florin Bogdan Proca a emis, pe 27 decembrie 2016, o dispoziţie prin care femeii i s-a imputat jumătate din prejudiciu. Un an mai târziu, pe 18 decembrie 2017, Tribunalul Argeş a anulat acea dispoziţie a edilului. Sentinţa Tribunalului a rămas definitivă prin decizia din 18 mai 2018 a Curţii de Apel Piteşti.

Amănuntele legate de speţa berevoeşteană s-au oprit în acest punct, întrucât completul de judecată al Secţiei Civile, pe a cărui masă de lucru a ajuns cererea, a analizat competenţa de soluţionare a acţiunii. Potrivit legii, cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public sunt de competenţa Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal a Tribunalului, cu excepţia situaţiilor pentru care este stabilită expres prin lege competenţa altor instanţe. „Dacă activitatea derulată în cadrul unei autorităţi/instituţii publice nu este desfăşurată în baza unui act de numire într-o funcţie publică, ci în baza unui contract individual de muncă, litigiul nu mai aparţine contenciosului funcţiei publice, ci jurisdicţiei muncii.”, a fost argumentul magistratului, care a trimis dosarul colegilor de la un complet cu acest specific. 

„În cauză s-a formulată o acţiune în răspundere patrimonială împotriva unei persoane care nu are calitatea de funcţionar public, pârâta fiind funcţionar contractual.”, a motivat judecătorul în momentul în care şi-a declinat competenţa în favoarea Secţiei pentru Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale. 

Femeia s-a apărat la proces cum că membrii Consiliului Local au stabilit consumul de carburant 

Înaintea acestui stres pentru subalterna lui Proca, ea a trecut prin emoţii asemănătoare, în urmă cu trei ani, când primarul, după cum punctam mai înainte, a încercat să scoată de la aceasta jumătate din suma imputată de Curtea de Conturi. Cum? Dând o simplă dispoziţie, pe care, în primăvara anului 2017, Georgeta Bordeianu a atacat-o la Tribunal. Şi a şi câştigat în decembrie, acel an. Şi în această acţiune s-a invocat decizia din 17 iunie 20016 a Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Argeş, de care au pornit, de fapt, neînţelegerile între instituţie şi angajată. 

Actul emis în urma verificărilor situaţiei contabile a Primăriei stabilea că: „Ordonatorul de credite al Unităţii Administrativ-Teritoriale Berevoeşti va lua toate măsurile prevăzute de lege, care să asigure recuperarea prejudiciului stabilit în timpul misiunii de audit la nivelul sumei de 33.328 lei, reprezentând contravaloarea combustibilului consumat peste limita normată, potrivit prevederilor legale, în valoare de 24.605 lei, şi majorări de întârziere aferente, în sumă de 8.723 lei, care vor fi recalculate până la recuperarea integrală a debitului.”

Având această obligaţie, Proca s-a îndreptat împotriva subordonatei, căreia i-a impus să achite 16.394 lei, jumătate din prejudiciu. Georgeta Bordeianu a considerat că dispoziţia primarului din 27 decembrie 2016 este nelegală, iar motivele le aflăm din hotărârea judecătorească, publicată pe portalul rolii.ro. Pe 13 februarie 2013, data la care Consiliul Local Berevoeşti a aprobat normativele de carburanţi, salariata nu mai avea calitatea de funcţionar public. După cum n-o avea nici pe 27 decembrie 2016, când Florin Bogdan Proca a semnat decizia de imputare a banilor.

Alt argument cu care reclamanta s-a apărat în faţa judecătorului l-a constituit emiterea tardivă a deciziei de imputare, la şase luni distanţă de constatarea pagubei de către auditorii Camerei de Conturi Argeş. Decizia instituţiei de control a fost înregistrată la Primăria Berevoeşti pe 21 iunie 2016, dată de la care a început să curgă termenul de 30 de zile.

Totodată, faptul că decizia lui Proca nu era motivată constituia motiv de nulitate a documentului. „Nu se arată care este motivul concret pentru care i se impută suma de 16.394 lei, precum şi calculul acestei sumei, în condiţiile în care întregul prejudiciu este de 33.328 lei.”, redăm din hotărârea instanţei. 

„Consumul de carburant din perioada 2013-2016 a avut la bază H.C.L. 15/13.02.2013, hotărâre contrasemnată pentru legalitate de secretar, care a primit viza de legalitate de la Prefectura Argeş, iar reclamanta, în calitate de contabil, avea obligaţia de a pune în executare această hotărâre.”, astfel a arătat apărarea Georgetei Bordeianu. 

Contabilei şi secretarului li s-a imputat suma în mod egal  

Partea adversă s-a legat de referatul de specialitate al hotărârii de Consiliu privitoare la consumul de carburant, pe care Georgeta Bordeianu l-a întocmit în calitate de contabil. „Prejudiciul este consecinţa directă a acordării vizei de control financiar preventiv de către Bordeianu Georgeta şi a avizării de către secretarul Primăriei.”, au arătat cei de la Primărie, care au imputat în mod egal cei 33.328 lei contabilei şi secretarul Primăriei de la acel moment. 

Administraţia locală, reprezentată de primar, a susţinut că angajata avea calitatea de funcţionar public, situaţie în care „dreptul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice de a emite ordinul sau dispoziţia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei”, cele 30 de zile invocate de reclamantă fiind un termen de recomandare. „În calitate de contabil, dacă considera că H.C.L. prin care s-a aprobat consumul de carburant încalcă legea, avea obligaţia să nu avizeze efectuarea plăţilor cu încălcarea legii. Însă aceasta a aprobat şi decontat, în calitatea sa de contabil, plăţi nelegale din creditele bugetare pentru un consum lunar de carburanţi care excede limitei maxime legale prevăzute la acel moment.”, a considerat conducerea Primăriei. 

Pe considerentul că aceasta nu mai avea calitatea de funcţionar public, în 2016, la data când a ieşit la iveală prejudiciul, dispoziţia de imputare a primarului a fost anulată de instanţă. Victoria din 18 decembrie 2017, de la Tribunalul Argeş, a fost dublată de cea din 18 mai 2018, de la Curtea de Apel Piteşti. 

Grijile acesteia nu s-au încheiat, deoarece superiorii au ripostat cu un proces nou, pentru recuperarea aceloraşi bani, aflat în derulare la Tribunal. Următorul termen este pe 23 aprilie 2021. Magda BĂNCESCU

The most visited gambling websites in The UK