Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Incendiul de la depozitul cu otrăvuri a “fript” şi condamnarea lui Tofan pentru haosul din afacere

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 556

b_400_250_16777215_10_images_images2_ziar_2021_Ianuarie_2550_tofan.jpgProcesul de la Curtea de Argeş, la capătul căruia patronul cu deşeuri de la ARO, Vasile Tofan, a fost condamnat la trei ani de închisoare, iar firma Global Eco Center, la o amendă penală de 600.000 de lei, a inclus şi subiectul incendiului din 2 octombrie 2013. Judecătorul care a analizat, vreme de trei ani, un dosar complicat, îngreunat de comportamentul „vădit nesincer” al afaceristului de la Iaşi, a fost interesat să afle cum i-a afectat incendiul afacerea „toxică”. Vă amintim că, pe 27 octombrie 2020, Judecătoria Curtea de Argeş a pronunţat hotărârea de condamnare a moldoveanului şi a SRL-ului său pentru „nerespectarea măsurilor obligatorii în desfăşurarea activităţilor de colectare, tratare, transport, valorificare şi eliminare a deşeurilor periculoase”, infracţiune săvârşită în formă continuă. 

Printr-o acţiune separată de cea penală, tot la Curtea de Argeş, se tranşează despăgubirile cerute de Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş. În dosarul încheiat cu condamnarea la puşcărie a septuagenarului Tofan, APM Argeş s-a constituit parte civilă cu suma de 2.000.000 lei. Ce reprezintă aceste pretenţii ale autorităţilor de mediu? „Cuantumul pagubei exprimate prin preţul serviciilor destinate evacuării şi eliminării cantităţii de deşeuri periculoase şi nepericuloase neevacuate de societatea inculpată de la punctul de lucru din Câmpulung, având în vedere raportările întocmite de Global Eco Center SRL cu privire la situaţia gestiunii deşeurilor.”, spicuim din hotărârea Judecătoriei Curtea de Argeş. Firma a realizat şi ea o antecalculaţie a cheltuielilor necesare pentru eliminarea reziduurilor de la fosta ARO, din care a reieşit valoarea de 2.217.100 lei.

Vraişte în actele lui Tofan înainte de incendiu 

În timpul procesului penal, magistratul de la Curtea de Argeş a apelat la serviciile unui expert tehnic judiciar în specialitatea Ecologie şi Protecţia Mediului. Concluziile lui Emil Cătălin Şchiopu au cântărit în adoptarea hotărârii de condamnare a patronului Vasile Tofan, întrucât au furnizat instanţei informaţii despre cantităţile diminuate extrem de lent, pe parcursul anilor ce au urmat incendiului din 2 octombrie 2013. În esenţă, expertiza a avut ca obiectiv să stabilească modul în care a fost afectată activitatea la Global Eco Center după incidentul de acum şapte ani şi jumătate.

Ce a găsit expertul în documentele primite de la Tofan, aferente intervalului ianuarie - octombrie 2013? Nimic din ce îl interesa. În actele întocmite înainte de incendiu, „nu se menţionează niciun termen de depozitare, respectiv data la care deşeurile trebuiau să fie eliminate.” „Întrucât inculpatul nu a pus la dispoziţie expertului niciun document contabil / fiscal, în care să se precizeze care au fost costurile de depozitare, transport, veniturile obţinute din valorificare, costurile cu încercările de laborator, etc., expertul nu a putut preciza costul în lei al unei tone de deşeu.” 

Parchetul declanşase ancheta cu două săptămâni înaintea incendiului 

Potrivit judecătorului, incendiul din toamna anului 2013 nu poate fi considerat un caz fortuit, menit să exonereze inculpaţii de răspundere. Iar motivele concluziei  magistratului arată astfel. Pe 5 ianuarie 2017,  Judecătoria Câmpulung a admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei, încheiat de Parchet cu inculpatul Răzvan Dogioiu, pe care, în prezent, îl găsim în calitate de mandatar al firmei Global Eco Center, în procesele derulate la instanţele argeşene. La acel moment, Dogioiu a fost cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă, pentru care a fost pus să plătească o amendă penală de 3.000 de lei.  

Cu două săptămâni înainte de izbucnirea incendiului, Parchetul Câmpulung s-a sesizat din oficiu „privind posibilitatea săvârşirii infracţiunilor prevăzute de articolele 311 şi 312 Cod Penal de la 1968 de către angajaţii Global Eco Center.” Pe 24 septembrie 2013, anchetatorii au declanşat o cercetare a modalităţii de depozitare şi neutralizare a deşeurilor periculoase în incinta fostei Uzine ARO. Art. 311 prevedea că „infectarea prin orice mijloace a surselor sau reţelelor de apă, dacă este dăunătoare sănătăţii oamenilor, animalelor sau plantelor, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă.” Iar art.312 specifica: „Producerea, deţinerea sau orice operaţiune privind circulaţia produselor ori substanţelor stupefiante sau toxice (…) ori experimentarea produselor sau substanţelor toxice, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani. Dacă fapta a fost săvârşită organizat, pedeapsa este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.”

Puhoi de nereguli 

La un an şi jumătate după incendiu, prin ordonanţa din 2 aprilie 2015, s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva lui Răzvan Dogioiu, angajat al SC Global Eco Center SRL. „Pe 2 octombrie 2013, în jurul orei 9.00, în timp ce se afla la locul de muncă, la punctul de lucru de pe platforma ARO (…), a efectuat manevre de curăţare, cu ajutorul unei perii electrice, a unui recipient din plastic, în care fuseseră depozitate substanţe inflamabile (deşeuri minerale), deşi simţise mirosul vaporilor de benzină. Iar prin continuarea activităţii de curăţare într-un mediu cu vapori inflamabili, recipientul din plastic s-a aprins, provocând un incendiu în interiorul halei, care s-a propagat şi a condus la distrugerea incintei în proporţie de 80%, în contextul în care, în hală, se găseau aproximativ 20 de tone de substanţe inflamabile.”, redăm din hotărârea instanţei. 

Raportul Prefecturii a stabilit că firma nu şi-a îndeplinit obligaţiile în materia: securităţii la incendiu, calităţii construcţiilor, sănătăţii şi securităţii în muncă, obligaţiile ce decurg din autorizaţia de mediu, lipsa studiului de impact asupra sănătăţii populaţiei.

Global Eco Center nu se obosise, în cei trei ani de când făcea afaceri cu deşeuri la Câmpulung, să ceară avizul de securitate la incendiu, după cum reiese dintr-un raport ISU din 7 noiembrie 2013. Asta deşi contractul de închiriere din 30 martie 2010, dintre Landmark Management şi Global Eco Center, specifica obligaţia chiriaşului să înnoiască toate aprobările, avizele, autorizaţiile şi licenţele necesare.

„Mai mult, s-a reţinut că imobilul nu a fost dotat cu mijloace şi instalaţii speciale de securitate la incendiu (trape de evacuare a fumului, hidranţi interiori, detecţie de semnalizare de incendii, sprinklere, etc.). Acestea puteau contribui activ la stingerea incendiului, limitarea propagării lui, cât şi la diminuarea efectelor. Societatea nu a întocmit, actualizat şi transmis permanent la ISU Argeş lista cu substanţele periculoase (…) şi nu a întocmit planurile de intervenţie, motiv pentru care ISU nu a avut datele preliminare necesare intervenţiei.”, precizează instanţa. 

La acel moment, Global Eco Center a încasat două amenzi. O dată, pentru  neobţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu şi schimbarea destinaţiei clădirii. A doua oară, pentru utilizarea aparatelor, utilajelor electrice cu defecţiuni şi în condiţii care nu asigurau protecţie la foc faţă de substanțele combustibile (ulei) din spaţiul în care erau utilizate. 

„Garda Naţională de Mediu a constatat că incendiul a produs un fenomen de poluare accidentală, prin alterarea caracteristicilor fizico-chimice ale aerului din zonă, din cauza nesupravegherii funcţionării instalaţiilor, echipamentelor tehnologice de tratare şi neutralizare, menţionate în autorizaţia de mediu. Societatea avea obligația de a colecta separat şi stoca uleiurile uzate în recipiente închise etanş şi rezistente la şoc mecanic şi termic, iar stocarea trebuia să se facă pe categorii de deşeuri, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere.”, continuă documentul emis de instanţă, toamna trecută. 

„Pentru salariatul Dogioiu Răzvan - desemnat de inculpata Global Eco Center mandatar al societăţii, urmare a punerii în mişcare a acţiunii penale împotriva reprezentantului legal al societăţii, Tofan Vasile -, controlul medical a fost efectuat pentru funcţia de operator deşeuri. Însă, la momentul producerii evenimentului, acesta era încadrat ca şef echipă specializată,” fiind încălcate prevederile legale. „Pentru echipamentul de muncă utilizat nu au fost regăsite instrucţiuni de lucru, în vederea asigurării unei instruirii adecvate în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. Din declarația acestuia s-a reţinut că pentru operaţia de curăţare a rezervorului din plastic, în care se aflau reziduuri petroliere, a fost utilizat un echipament de muncă (amestecător electric), care nu era adecvat pentru mediile unde există pericole de incendiu sau explozie”. 

Primele trei neconformităţi au fost amendate de ITM Argeş cu avertismente, iar pentru ultima neconformitate i s-a aplicat firmei Global Eco Center o amendă de 10.000 lei. După incendiu, şi Fiscul i-a „ars” o amendă de 3.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale cu privire la conducerea în mod efectiv a fişelor de magazie, precum şi neînscrierea codului fiscal pe documentele de recepţie.

Prin regulile încălcate, Global Eco Center SRL, răspunzătoare de incendiu

Hotărârea instanţei punctează „amploarea incendiului şi efectele pe care le-ar fi putut produce”. „Incendiul a necesitat una dintre cele mai complexe intervenţii ale ISU Argeş, atât prin dimensiunea resurselor umane - 112 oameni şi logistice - 9 autospeciale, cât şi durata intervenţiei - 9 ore. Incendiul a generat o situaţie de urgenţă cu grad sporit de risc pentru siguranţa forţelor de intervenţie, a mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei din Câmpulung. Nivelul de risc a fost amplificat de lipsa informaţiilor despre conţinutul şi tipul de deşeuri din depozit, acestea, prin amestec, putând crea reacţii chimice cu efecte imprevizibile (explozii, intoxicaţii). Lichidarea incendiului s-a făcut cu eforturi umane deosebite - rănirea şi spitalizarea, pentru 15 zile, a trei pompieri, Global Eco Center SRL fiind răspunzătoare de producerea incendiului prin nerespectarea prevederilor legale în materie de securitate în muncă şi securitate la incendiu şi de propagare a acestuia, prin nerespectarea obligaţiilor din autorizaţia de mediu.”, sunt  preluate în conţinutul hotărârii faptele lui Tofan şi ale firmei sale din 2013. 

Instanţa de la Curtea de Argeş a considerat că sancţionarea contravenţională a unor persoane fizice sau juridice în urma activităţii ilicite aflate în analiza sa „nu constituie un impediment pentru atragerea răspunderii penale cu privire la inculpații Tofan Vasile şi Global Eco Center SRL, din Iaşi.” Care au fost trimişi în judecată pentru fapta de a nu elimina cantitatea de 1.932,76 tone deşeuri periculoase până la 31 decembrie 2015. Sursa informaţiilor care stau la baza acestei relatări este rolii.ro.

Magda BĂNCESCU

The most visited gambling websites in The UK