Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

GAL Câmpulung Muscel s-a hotărât ce face cu cele 7 milioane de euro de la UE

  • Written by Magda BĂNCESCU
  • Hits: 885

b_400_250_16777215_10_images_images2_ziar_2018_2340_6-7-GAL.jpgLa un an distanţă de momentul prezentării Strategiei GAL Câmpulung Muscel, care urma a fi depusă la Ministerul Dezvoltării pe 4 decembrie 2017, pentru aprobare, a fost anunţată semnarea contractului de finanţare. O finanţare nerambursabilă, de aproximativ 7 milioane de euro, destinată celor trei zone din municipiu considerate marginalizate, Cazărmilor, Pescăreasa şi Grui. După admiterea strategiei de către minister, care a dat ok-ul pentru finanţare până să se încheie anul 2017, a urmat o procedură greoaie, care a împins către data de 31 octombrie 2018 momentul semnării de către Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Câmpulung Muscel a sprijinului pentru derularea activităţii. Mai exact, pentru plata celor care vor lucra la GAL, cât şi a acţiunilor care se vor face la nivel de GAL. Pe 29 noiembrie 2018, consultantul Cornel Bertea Hanganu, coordonatorul echipei de la firma ieşeană Ascedo Internaţional, autoarea tuturor studiilor legate de GAL, a revenit la Câmpulung, pentru a prezenta beneficiarilor rezultatele muncii în decursul unui an. Cu accent pe măsurile pe care GAL le va scoate la finanţare în perioada următoare. La expunerea de săptămâna trecută au asistat, alături de consilierii locali ai PSD, ALDE şi PAM, fără grupul PNL absent aproape în integralitate, deputatul Simona Bucura Oprescu şi primarul de la Mioveni, Ion Georgescu.               

Ce va face GAL Câmpulung 

Înainte de a se referi la subiectul zilei, Grupul de Acţiune Locală Câmpulung Muscel, instrumentul prin intermediul căruia vor fi gestionate cele 7 milioane de euro de la Uniunea Europeană, Cornel Bertea Hanganu a vorbit despre studiile efectuate pe Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale, un document de trebuinţă Direcţiei de Asistenţă Socială a Primăriei Câmpulung. A fost, practic, ultima formalitate înainte de a încheia şi preda strategia către D.A.S., pentru a o supune aprobării Consiliul Local.

GAL, căci acesta a reprezentat tema de interes a întâlnirii, este programat să absoarbă atât fonduri POCU, cât şi fonduri POR, două programe care finanţează proiecte în comunitate. POCU finanţează măsuri în educaţie, în ocupare, adică încadrarea într-un loc de muncă, şi dezvoltare, prin furnizarea de servicii sociale/medicale/medico-sociale şi asistenţă socială. 

În schimb, prin POR sunt finanţate infrastructura de locuire, infrastructura de sănătate şi servicii sociale şi infrastructura de educaţie. Şi, mai mult decât atât, amenajări ale spaţiului urban degradat, crearea, reabilitarea, modernizarea de spaţii urbane publice (străzi, utilităţi, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale, comerciale), construirea şi dotarea cu echipamente a întreprinderilor sociale, care se adresează persoanelor marginalizate. 

Totalul Strategiei GAL se cifrează la: 6.637.678 euro, din care POCU: 3.383.678 euro, POR: 2.950.000 euro şi contribuţii proprii: 304.000 euro, din care funcţionarea GAL este de 417.178 euro.

Pentru a înţelege ce va lucra acest GAL al Câmpulungului, vom puncta în continuare investiţiile şi acţiunile pe care municipalitatea, împreună cu partenerii săi, îşi propune să le deruleze.          

1.Asfaltare, trotuare, indicatoare rutiere la nivelul trecerilor de pietoni din apropierea şcolilor, cât şi semnalizarea trecerilor de pietoni intens circulate: 365.000 euro; 

2.Lucrări de consolidare a terenului în zonele de risc din zona Cazărmilor, modernizarea spaţiilor pietonale, extinderea acestora la nivelul teritoriului SDL: 198.000 euro; 

3.Gaze naturale, apă curentă, sistem de canalizare, serviciu de salubritate, extinderea iluminatului public în zonele Pescăreasa şi Cazărmilor, necesitatea modernizării staţiei de epurare în zona Pescăreasa şi sistem de canalizare în zona Grui: 385.000 euro;

4.Reabilitarea, modernizarea, construirea infrastructurii de locuire socială, inclusiv a locuinţelor de tip „shelter” pentru persoanele victime ale violenţelor în familie: 165.000 euro; 

5.Asigurarea accesului la servicii sociale, inclusiv prin dezvoltarea de servicii medicale în centre medico-sociale integrate: 200.000 euro;

6.Crearea de spaţii de joacă pentru copii în cadrul şcolilor şi în comunitate: 180.000 euro; 

7.Crearea unui incubator de afaceri în colaborare cu Asociaţia Oamenilor de Afaceri Argeş şi Camera de Comerţ: 200.000 euro; 

8.Organizarea de cursuri de formare profesională pentru tineri şi adulţi, în vederea inserţiei pe piaţa muncii: 346.500 euro; 

9.Dezvoltarea unui mediu antreprenorial prin acordarea de microgrant integrat cu stagii de formare: 400.000 euro; 

10.Creşterea gradului de ocupare pentru persoanele vârstnice şi femei: 300.000 euro; 

11.Creşterea gradului de ocupare pentru populaţia de etnie romă, prin integrarea în activităţile existente: 200.000 euro;

12.Crearea de întreprinderi sociale şi dotarea acestora cu echipamentele necesare: 600.000 euro; 

13.Accesul şi menţinerea pe piaţa muncii a tinerilor cu vârsta între 18 şi 24 ani, inclusiv prin dezvoltarea de programe de ucenicie şi şcoală profesională: 300.000 euro;   

14.Dezvoltare de şcoală profesională în sistem dual, respectiv acordare de pachete integrate, inclusiv burse suplimentare: 250.000 euro; 

15.Reabilitarea şi modernizarea clădirilor şcolare şi a împrejmuirii acestora: 330.000 euro;

16.Construirea de infrastructură şcolară (şcoală primară): 500.000 euro; 

17.Înfiinţarea şi acreditarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu: 300.000 euro;

18.Campanii de informare, conştientizare pentru implicarea activă  şi voluntară a membrilor comunităţii, prin realizarea de activităţi de prezentare de exemple de bună practică: 150.000 euro;  

19.Cooptarea de medici şi asistenţi în vederea oferirii de servicii de sănătate: 120.000 euro;  

20.Înfiinţarea de servicii medicale mobile şi servicii integrate de asistenţă medicală şi consiliere: 100.000 euro;

21.Reabilitarea unui spaţiu cu destinaţie de centru medico-social integrat şi construirea de băi de tip comunal: 531.000 euro.

22.Organizarea de campanii de informare şi conştientizare pentru implicarea activă şi voluntară a membrilor comunităţii în zona Pescăreasa: 100.000 euro. 

„Acestea sunt măsurile aprobate prin strategie - a precizat Cornel Bertea Hanganu -, urmează să elaborăm ghidurile pentru aceste măsuri şi, pe măsură ce ele sunt validate de către cele două direcţii, POR şi POCU, să fie scoase de către GAL pentru a fi disponibile la finanţare şi să se poată aplica la nivelul comunităţii pentru aceste proiecte. Două lucruri foarte importante: cei care vor dori să aplice, începând de la Primărie sau orice altă instituţie publică de pe teritoriul municipiului Câmpulung, pot aplica cu limitarea că trebuie să fie în teritoriul zonei urbane marginalizate. Dacă vine un privat, trebuie să aibă punct de lucru sau sediu social pe teritoriul celor trei zone. Iar pentru măsurile de servicii, beneficiarii acestor măsuri nu pot fi decât din zona urbană marginalizată. De exemplu: persoane din Pescăreasa pot fi duse să se angajeze la Piteşti. Dacă o firmă din Piteşti vrea să vină la Câmpulung şi să aplice la o măsură, este obligată să-şi facă aici punct de lucru sau sediu social, dacă înfiinţează o întreprindere nouă.” După estimarea consultantului, aprilie-mai este termenul pentru finalizarea ghidurilor.

Vă amintim componenţa Grupului de Acţiune Locală Câmpulung Muscel: Municipiul Câmpulung, Direcţia de Asistenţă Socială Câmpulung, Direcţia de Sănătate Publică Argeş, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Inspectoratul Şcolar Argeş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, firmele Anomis, Pet Electric Global, Piatra Craiului, Capra Neagră, Parga Sat, Evelin şi Badea, asociaţiile „Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul”, Muzeul Automobilului, „Start pentru Autism”,  Dezvoltare Comunitară „Om pentru Om” şi „Mişcarea Musceleană” şi persoanele fizice Ion Iliescu, Georgian Băgneanu, Nicolae Laurenţiu Ivan, Gheorghe Leca, Ilie Hârţogeanu, Eugen Tătăruşanu, Constantin Fianu, Lucica Trufaş, Alina Raluca Alexandru şi Iulian Nicolae. 

The most visited gambling websites in The UK