Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Lăsând la o parte salariile angajaţilor din Învăţământ, care au fost preluate de către Inspectoratul Şcolar, Şcolile au nevoie, ca să funcţioneze, în 2018, de peste 80 de miliarde de lei vechi

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 787

b_400_250_16777215_10_images_2260a_scoli.jpgÎnvăţământul deţine un loc important în topul cheltuielilor Primăriei şi instituţiilor subordonate, cu o sumă totală prevăzută pentru anul 2018 în valoare totală de 8.012.430 lei, care are ca sursă de finanţare: venituri proprii ale bugetului local în sumă de 1.264.000 lei; TVA - 4.827.420 lei; subvenţii - 98.860 lei; fonduri externe - 588.080 lei; excedent - 1.170.190 lei; prefinanţare din excedentul anului precedent - 63.880 lei. Defalcaţi pe categorii de cheltuieli, cei peste 8 milioane de lei se împart astfel:

 • Cheltuieli de personal: 150.000 lei, provenind din venituri proprii ale bugetului local;
 • Cheltuieli cu bunuri şi servicii: 3.873.000 lei, din care 984.000 lei - venituri proprii ale bugetului local şi 2.889.000 lei - TVA; 
 • Cheltuieli pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale: 194.420 lei, provenind din TVA; 
 • Cheltuieli cu burse acordate elevilor: 130.000 lei, provenind din venituri proprii ale bugetului local;
 • Alte transferuri: 1.744.000 lei, provenind din TVA;
 • Cheltuieli de capital: 1.154.000 lei, din excedent;
 • Proiect cu finanţare din fonduri externe: 767.010 lei, din care 98.860 lei - subvenţii, 588.080 lei - fonduri externe, 16.190 lei - excedent, 63.880 lei - prefinanţare din excedentul anului precedent.

Întrucât enumerarea categoriilor de cheltuieli este deschisă de cea cu personalul, se cuvine a preciza că sumele pe care le veţi lectura în acest material, destinate angajaţilor din Învăţământ, nu sunt salarii, căci salariile nu se suportă din bugetul local, ci contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al cadrelor didactice. „În bugetul local de venituri şi cheltuieli al anului 2018 nu au mai fost cuprinse cheltuielile de personal la Învăţământ, întrucât acestea au fost preluate de către Inspectoratul Şcolar. Administraţia publică locală contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de studiu oferite elevilor municipiului, prin finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, în anul 2018, alocând fonduri pentru finanţarea complementară şi sume pentru întocmirea de documentaţii pentru proiecte de modernizare, licenţe, dotări, reabilitări şi reparaţii capitale, etc.”, precizează referatul Direcţiei Economice. 

La începutul şedinţei Consiliului Local de vineri, 16 februarie 2018, în cadrul căreia s-a aprobat bugetul acestui an, primarul Liviu Ţâroiu a anunţat că a adus o completare sumelor iniţiale: „Am mai alocat la două şcoli, la Şcoala nr.3 şi la „Dan Barbilian”, câte 10.000 de lei, pentru a dota cu tribune cele două săli de sport care, în momentele de competiţie, nu au posibilitatea de a avea spectatori.”                  

 

Colegiul Tehnic 

Unitatea condusă de Adriana Nedelcu beneficiază de o alocare totală de 655.300 lei, din care 89.000 lei - venituri proprii ale bugetului local; 401.300 lei - TVA; 165.000 lei - excedent. Pe categorii de cheltuieli: 

 • Cheltuieli de personal: 23.000 lei, provenind din venituri proprii ale bugetului local;
 • Cheltuieli cu bunuri şi servicii: 441.000 lei, din care 49.000 lei - venituri proprii ale bugetului local şi 392.000 lei - TVA; 
 • Cheltuieli pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale: 9.300 lei, provenind din TVA; 
 • Cheltuieli cu burse acordate elevilor: 17.000 lei, provenind din venituri proprii ale bugetului local;
 • Cheltuieli de capital: 165.000 lei, provenind din excedent.

 

Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I”

Alocarea pentru complexul şcolar condus de directorul George Radu se ridică la 972.720 lei, având ca sursă: 198.000 lei - venituri proprii ale bugetului local; 384.720 lei - TVA; 390.000 lei - excedent, bani distribuiţi astfel: 

 • Cheltuieli de personal: 5.000 lei, provenind din venituri proprii ale bugetului local;
 • Cheltuieli cu bunuri şi servicii: 564.000 lei, din care 188.000 lei - venituri proprii ale bugetului local şi 376.000 lei - TVA; 
 • Cheltuieli pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale: 8.720 lei, provenind din TVA; 
 • Cheltuieli cu burse acordate elevilor: 5.000 lei, provenind din venituri proprii ale bugetului local;
 • Cheltuieli de capital: 390.000 lei, provenind din excedent.

Seminarul Teologic  „Iustin Patriarhul”

Şcoala care pregăteşte viitori teologi, sub conducerea preotului Ion Cojocaru, are repartizată, în 2018, o sumă totală de 51.000 lei, din care 12.000 lei sunt din veniturile proprii ale bugetului local, iar diferenţa de 39.000 lei are ca sursă TVA. Fondurile sunt destinate a susţine: 

 • Cheltuieli de personal: 2.000 lei, provenind din venituri proprii ale bugetului local;
 • Cheltuieli cu bunuri şi servicii: 47.000 lei, din care 8.000 lei - venituri proprii ale bugetului local şi 39.000 lei - TVA; 
 • Cheltuieli cu burse acordate elevilor: 2.000 lei, provenind din venituri proprii ale bugetului local. 

 

Liceul Tehnologic Auto Câmpulung

Directorul Stelian Anastasie va avea la dispoziţie, conform previziunilor autorilor bugetului municipiului, un total de 407.400 lei, rezultat din următoarele surse de finanţare: 82.000 lei din venituri proprii ale bugetului local, iar diferenţa de 325.400 lei este asigurată din TVA. Banii alocaţi intră în: 

 • Cheltuieli de personal: 28.000 lei, provenind din venituri proprii ale bugetului local;
 • Cheltuieli cu bunuri şi servicii: 369.000 lei, din care 51.000 lei - venituri proprii ale bugetului local şi 318.000 lei - TVA; 
 • Cheltuieli pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale: 7.400 lei, provenind din TVA; 
 • Cheltuieli cu burse acordate elevilor: 3.000 lei, provenind din venituri proprii ale bugetului local.

 

Grădiniţa cu program prelungit „Sfânta Marina”

La unitatea preşcolară condusă de directorul Mariana Şerban, prevederea pentru 2018 se cifrează 297.500 lei, din care 54.000 lei sunt din veniturile proprii ale bugetului local; 123.500 lei, din TVA, iar restul, 120.000 lei, din excedent. Distribuirea lor pe categorii de cheltuieli arată astfel: 

 • Cheltuieli de personal: 1.000 lei, provenind din venituri proprii ale bugetului local;
 • Cheltuieli cu bunuri şi servicii: 173.000 lei, din care 53.000 lei - venituri proprii ale bugetului local şi 120.000 lei - TVA; 
 • Cheltuieli pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale: 3.500 lei, provenind din TVA; 
 • Cheltuieli de capital: 120.000 lei, provenind din excedent.

 

Grădiniţa cu program prelungit „Sfântul Nicolae”

Necesarul estimat pentru unitatea preşcolară manageriată de Florentina Roşca se ridică la 187.000 lei, din care 55.000 lei au ca bază veniturile proprii ale bugetului local, iar diferenţa de 132.000 lei, TVA. Banii sunt împărţiţi astfel:  

 • Cheltuieli de personal: 8.000 lei, provenind din venituri proprii ale bugetului local;
 • Cheltuieli cu bunuri şi servicii: 169.000 lei, din care 47.000 lei - venituri proprii ale bugetului local şi 122.000 lei - TVA; 
 • Cheltuieli pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale: 10.000 lei, provenind din TVA. 

 

Liceul Teoretic „Dan Barbilian”

Directorul Nicolae Zaharia se va încadra cu cheltuielile anului 2018, susţinute din fondurile municipiului, în suma de 285.000 lei, care provine din venituri proprii ale bugetului local - 81.000 lei şi din TVA - 204.000 lei. Repartizarea banilor pe categorii de cheltuieli a fost gândită astfel: 

 • Cheltuieli de personal: 15.000 lei, provenind din venituri proprii ale bugetului local;
 • Cheltuieli cu bunuri şi servicii: 247.000 lei, din care 51.000 lei - venituri proprii ale bugetului local şi 196.000 lei - TVA; 
 • Cheltuieli pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale: 8.000 lei, provenind din TVA; 
 • Cheltuieli cu burse acordate elevilor: 15.000 lei, provenind din venituri proprii ale bugetului local.

 

Şcoala Gimnazială „C.D. Aricescu”

Instituţia administrată de directorul Dan Dănescu are rezervat în bugetul anului 2018 un total de 979.010 lei, provenind din: venituri proprii ale bugetului local - 60.000 lei; TVA - 122.000 lei; subvenţii - 98.860 lei; fonduri externe - 588.080 lei; excedent - 46.190 lei; prefinanţare din excedentul anului precedent - 63.880 lei. Banii au fost dirijaţi către următoarele necesităţi ale şcolii:

 • Cheltuieli de personal: 15.000 lei, provenind din venituri proprii ale bugetului local;
 • Cheltuieli cu bunuri şi servicii: 146.000 lei, din care 32.000 lei - venituri proprii ale bugetului local şi 114.000 lei - TVA; 
 • Cheltuieli pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale: 8.000 lei, provenind din TVA; 
 • Cheltuieli cu burse acordate elevilor: 13.000 lei, provenind din venituri proprii ale bugetului local;
 • Proiect cu finanţare din fonduri externe: 767.010 lei, din care subvenţii - 98.860 lei; fonduri externe - 588.080 lei; excedent - 16.190 lei; prefinanţare din excedentul anului precedent - 63.880 lei;    
 • Cheltuieli de capital: 30.000 lei, provenind din excedent.

 

Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”

Liceul manageriat de Petre Parghel figurează pe listă cu o alocare în sumă totală de 641.000 lei, constituită din următoarele rezerve: 213.000 lei sunt venituri proprii ale bugetului local; 375.000 lei, TVA; 53.000 lei, excedent. Împărţirea pe „nevoi” ale instituţiei s-a făcut astfel:    

 • Cheltuieli de personal: 10.000 lei, provenind din venituri proprii ale bugetului local;
 • Cheltuieli cu bunuri şi servicii: 544.000 lei, din care 173.000 lei - venituri proprii ale bugetului local şi 371.000 lei - TVA; 
 • Cheltuieli pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale: 4.000 lei, provenind din TVA; 
 • Cheltuieli cu burse acordate elevilor: 30.000 lei, provenind din venituri proprii ale bugetului local;
 • Cheltuieli de capital: 53.000 lei, provenind din excedent.

Liceul cu Program Sportiv

La repartiţia fondurilor, unităţii conduse de directorul Daniela Păcioianu i s-au atribuit 640.500 lei, la constituirea acestui cuantum contribuind următoarele surse: veniturile proprii ale bugetului local - 234.000 lei; TVA - 174.500 lei; excedentul - 232.00 lei. Totalul menţionat a fost fracţionat pe categorii de cheltuieli: 

 • Cheltuieli de personal: 13.000 lei, provenind din venituri proprii ale bugetului local;
 • Cheltuieli cu bunuri şi servicii: 374.000 lei, din care 203.000 lei - venituri proprii ale bugetului local şi 171.000 lei - TVA; 
 • Cheltuieli pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale: 3.500 lei, provenind din TVA; 
 • Cheltuieli cu burse acordate elevilor: 18.000 lei, provenind din venituri proprii ale bugetului local;
 • Cheltuieli de capital: 232.000 lei, provenind din excedent.

 

Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel”

Planurile directoarei Steluţa Popescu vor fi susţinute de la bugetul local cu suma de 458.000 lei, din care 66.000 lei sunt alocaţi din veniturile proprii ale bugetului local, 292.000 lei, din TVA, iar 100.000 lei, din excedent. Fondurile sunt menite a susţine:

 • Cheltuieli de personal: 8.000 lei, provenind din venituri proprii ale bugetului local;
 • Cheltuieli cu bunuri şi servicii: 331.000 lei, din care 47.000 lei - venituri proprii ale bugetului local şi 284.000 lei - TVA; 
 • Cheltuieli pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale: 8.000 lei, provenind din TVA; 
 • Cheltuieli cu burse acordate elevilor: 11.000 lei, provenind din venituri proprii ale bugetului local;
 • Cheltuieli de capital: 100.000 lei, provenind din excedent.

 

Şcoala Gimnazială „Oprea Iorgulescu”

Directorul Constantin Ghinescu beneficiază de o prevedere totală de 291.000 lei, având ca sursă: 51.000 lei - venituri proprii ale bugetului local şi 240.000 lei - TVA. Banii merg către: 

 • Cheltuieli de personal: 9.000 lei, provenind din venituri proprii ale bugetului local;
 • Cheltuieli cu bunuri şi servicii: 262.000 lei, din care 32.000 lei - venituri proprii ale bugetului local şi 230.000 lei - TVA; 
 • Cheltuieli pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale: 10.000 lei, provenind din TVA; 
 • Cheltuieli cu burse acordate elevilor: 10.000 lei, provenind din venituri proprii ale bugetului local.

 

Şcoala de Muzică

Lucrurile se simplifică la unitatea condusă de Crina Păun, unde nevoile sunt mai puţine şi, pe cale de consecinţă, sumele mai mici. Directoarea va trebui să se descurce cu un sprijin de la Primărie în valoare de 80.000 lei, din care 24.000 lei - venituri proprii ale bugetului local, 41.000 lei - TVA şi 15.000 lei - excedent. Destinaţia acestor resurse este următoarea: 

 • Cheltuieli de personal: 5.000 lei, provenind din venituri proprii ale bugetului local;
 • Cheltuieli cu bunuri şi servicii: 60.000 lei, din care 19.000 lei - venituri proprii ale bugetului local şi 41.000 lei - TVA; 
 • Cheltuieli de capital: 15.000 lei, provenind din excedent.

 

Şcoala Gimnazială „Theodor Aman”

Prevederea bugetară pentru instituţia condusă de directorul Marilena Costescu se ridică la 218.000 lei, sumă care are ca sursă veniturile proprii ale bugetului local pentru 45.000 lei, TVA, pentru 124.000 lei şi excedentul, pentru 49.000 lei. Alocarea va servi la: 

 • Cheltuieli de personal: 8.000 lei, provenind din venituri proprii ale bugetului local;
 • Cheltuieli cu bunuri şi servicii: 146.000 lei, din care 31.000 lei - venituri proprii ale bugetului local şi 115.000 lei - TVA; 
 • Cheltuieli pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale: 9.000 lei, provenind din TVA; 
 • Cheltuieli cu burse acordate elevilor: 6.000 lei, provenind din venituri proprii ale bugetului local;
 • Cheltuieli de capital: 49.000 lei, provenind din excedent.

 

Şcoala Gimnazială „Sfântul Iacob”

Totalul cu care va fi sprijinită unitatea condusă de Claudiu Căţoiu se cifrează la 1.849.000 lei, fonduri provenind din TVA. 105.000 lei au ca destinaţie cheltuielile pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale, iar grosul sumei, 1.744.000 lei, tot din TVA, reprezintă transferuri către aceeaşi instituţie şcolară. 

The most visited gambling websites in The UK