Menu
TRAFIC

Aleşii de la Godeni l-au desemnat pe colegul Constantin Dorcioman în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Şcoala Gimnazială Coteşti

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 778

La fel ca în toate localităţile Muscelului, şi aleşii de la Godeni s-au aliniat cerinţei Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş, comunicate acestora printr-o adresă din 13 decembrie 2016, prin care solicita să i se înainteze proiectul de hotărâre privind reţeaua şcolară de la nivelul localităţii, pentru anul de învăţământ 2017-2018, în vederea emiterii avizului conform. Autorităţile din comuna musceleană s-au conformat şi, o săptămână mai târziu, au fost întocmite atât proiectul de hotărâre, cât şi expunerea de motive a primarului Ion Pădureanu, prin care se propune aprobarea, practic, a formei de organizare a Învăţământului din Godeni. Documentele datate 20 decembrie 2016 au fost transmise la ISJ Argeş, care, pe 30 ianuarie 2017, a avizat propunerea conducerii Primăriei. 

Structura reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Godeni a fost supusă atenţiei Consiliului Local, la şedinţa ordinară din 27 februarie 2017, prezidată de Nelu Nicola, fiind parcurs astfel ultimul pas al procedurii derulate la început de an în toate localităţile urbane şi rurale ale judeţului Argeş. La Godeni funcţionează, ca unitate şcolară cu personalitate juridică, Şcoala Gimnazială Coteşti - Godeni (nivel de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial), cu două structuri subordonate: Grădiniţa cu Program Normal Godeni, din satul Godeni, şi Grădiniţa cu Program Normal Capu Piscului, din satul Capu Piscului. Formalitatea are la bază prevederi din Legea Educaţiei Naţionale şi Ordinul nr.5777/2016, pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform, în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018.  

Tot legat de Învăţământ, la aceeaşi întrunire a membrilor Legislativului din Godeni a fost adoptată o hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Şcoala Gimnazială Coteşti - Godeni în persoana lui Constantin Dorcioman. 

The most visited gambling websites in The UK