Menu
TRAFIC

Datornicii îşi pierd proprietăţile cu care au garantat creditele la bănci

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 2857
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/1695/datornici.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/1695/datornici.jpg'

datornici.jpgCasele şi terenurile predomină în oferta executorilor judecătoreşti
Case şi terenuri, asta găsim în ofertele executorilor judecătoreşti, care le scot la licitaţie, ca urmare a neachitării de către clienţi a creditelor luate de la bănci. În această ediţie ne-am oprit la proprietăţi din câteva comune muscelene şi din Câmpulung cu care a fost garantată restituirea sumelor luate cu titlu de împrumut şi care fac, în prezent, obiectul unor vânzări imobiliare în contul restanţelor de ordinul sutelor de milioane, chiar al miliardelor de lei vechi.

Pământ şi casă, de vânzare la Bălileşti

Continuăm prezentarea muscelenilor aflaţi în situaţia de a fi executaţi silit, prin scoaterea unei proprietăţi la licitaţie, cu Gheorghe Pavel, din comuna Bălileşti, satul cu acelaşi nume, care datorează creditoarei SC Suport Colect SRL, din Bucureşti, 15.182,09 euro. Suma rezultă dintr-un contract de credit, dublat de unul de ipotecă, din primăvara anului 2008. În plus faţă de valoarea precizată, musceleanul va trebui să suporte şi plata cheltuielilor pe care le presupune procedura de executare, în sumă de 6.830,15 lei.
Pentru recuperarea creanţei, din proprietatea datornicului se scoate la licitaţie publică un teren curţi-construcţii, în suprafaţă de 497 de metri pătraţi, împreună cu o casă de locuit, amplasată pe terenul respectiv, situate în comuna Bălileşti, satul Goleşti. Construcţia veche, doar cu parter, are o suprafaţă de 97 de metri pătraţi şi este acoperită cu ţiglă. Imobilul este împrejmuit cu gard la stradă, cu bordură din beton, şi gard de fier, racordat la curent electric. Preţul de strigare a fost redus cu 25% din cel iniţial, de 61.622 lei, ajungând la 46.216,50 lei. Licitaţia se ţine pe 19 iulie 2012, la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Ioana T. Cristian, din Piteşti.

Vilă şi teren, la Slănic, scoase la licitaţie cu peste 2 miliarde

Prin intermediul lui Marian Sotae, executor judecătoresc în cadrul Camerei Executorilor Judecătoreşti, de pe lângă Curtea de Apel Piteşti, se derulează, pe 20 iulie 2012, o licitaţie având ca obiect un imobil în comuna Aninoasa, satul Slănic. Este vorba despre un teren curţi-construcţii, în suprafaţă de 416 metri pătraţi, plus o casă de locuit tip vilă. Pământul şi vila sunt proprietatea piteştenilor Grigore Enăchescu şi Georgeta Enăchescu, cu care aceştia au garantat restituirea împrumutului luat de firmă, SC Ava Pro Construct SRL. Contractul de credit încheiat cu BRD Groupe Societe Generale, Piteşti, în luna aprilie a anului 2008, dublat de unul de ipotecă, constituie titlul executoriu în temeiul căruia celor doi, în calitate de garanţi ipotecari, li se scot bunurile amintite la vânzare. În vara anului trecut, banca a emis o somaţie, care a fost înscrisă în Cartea Funciară a localităţii Aninoasa, la ANCPI - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpulung. Cum societatea împrumutată nu a achitat creditoatei debitul la termenul fixat în somaţie, a fost declanşată procedura de executare silită, prin scoaterea la licitaţie a terenului intravilan şi a vilei cu o suprafaţă construită la sol de 135,05 metri pătraţi.
Suma din titlul executoriu, a cărei recuperare se urmăreşte prin valorificarea imobilelor din satul Slănic, se ridică la 756.383,64 lei, la data de 27 octombrie 2011, la care se adaugă dobânda, comisioanele, penalităţile de întârziere contractuale şi cheltuielile de executare. Licitaţia, care se ţine la Piteşti, va porni de la preţul de 205.110 lei, redus cu 25% faţă de cel iniţial. Cei interesaţi de achiziţionarea proprietăţii scoase la vânzare trebuie să depună o cauţiune de 10% din preţul de pornire a licitaţiei.

Tot o casă şi un teren, de vânzare, la Valea Mare Pravăţ

Tot pentru un teren şi o casă caută cumpărători acelaşi executor judecătoresc din Piteşti, cu care proprietarii, familia Petre, din comuna Valea Mare Pravăţ, satul cu acelaşi nume, a garantat un împrumut luat de la BRD Groupe Societe Generale. Între bancă şi muscelenii în cauză s-a încheiat, în luna februarie a anului 2008, un contract de credit, întărit de unul de ipotecă, prin care debitorii s-au obligat la restituirea sumei către bancă, garantând cu bunul imobil. În luna iunie a anului 2009, somaţia emisă de bancă a fost înscrisă în Cartea Funciară a localităţii Valea Mare Pravăţ, la ANCPI - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpulung. Suma datorată, la data de 28 mai 2010, se ridică la 122.093,19 lei, plus dobânda, comisioanele, penalităţile de întârziere contractuale şi cheltuielile de executare. Cum băncii nu i s-a achitat datoria la termenul fixat în somaţie, s-a luat măsura scoaterii la licitaţie a imobilului pus gaj, existând încuviinţarea instanţei de executare.
Vânzarea imobiliară este programată pentru data de 24 iulie 2012, la ora 12.00, la sediul Sucursalei Câmpulung a BRD, şi are ca obiect un teren intravilan de 432 de metri pătraţi şi o casă de locuit de 80 de metri pătraţi. Preţul de strigare a fost fixat la 47.500 lei, redus cu 25% din cel iniţial.

Atelierul mecanic şi terenul din Grui ale lui Constantin Butoiu se scot la licitaţie cu peste un miliard

Ultima vânzare imobiliară la care ne vom referi în această ediţie, derulată de executorul judecătoresc Marian Sotae, priveşte o proprietate situată în cartierul Grui, cu care a fost garantat un împrumut luat de la BRD de SC Ferma Dornic SRL, în luna iulie a anului 2008. Cu acea ocazie, s-a încheiat şi un contract de ipotecă, prin care garanţii ipotecari, Constantin Butoiu şi Dorina Butoiu, s-au obligat să restituie creanţele către bancă, garantând cu imobilul de la margine de Câmpulung. La data de 14 ianuarie 2011, suma ce trebuia restituită era în valoare de 73.789,54 lei, plus dobânda, comisioanele, penalităţile de întârziere contractuale şi cheltuielile de executare. În vara lui 2010, s-a emis o somaţie, înscrisă în Cartea Funciară a localităţii Câmpulung, la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, însă valoarea restantă n-a fost achitată la termenul precizat în somaţie.
Prin urmare, pe 24 iulie 2012, la ora 13.30, la sediul BRD, Sucursala Câmpulung, se scoate la licitaţie un teren intravilan în suprafaţă de 624 de metri pătraţi, plus construcţia cu destinaţie de atelier mecanic, situate pe strada Ion Ţicăloiu, nr.154. Preţul de pornire a fost fixat la 100.564,50 lei, redus cu 25%, cu precizarea că dacă imobilele nu se vor vinde la această valoare, în cadrul aceluiaşi termen, se vor putea înstrăina la cel mai mare preţ oferit, cu acordul băncii, dacă se prezintă cel puţin doi ofertanţi.

The most visited gambling websites in The UK