Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Dacă achită integrat datoriile către bugetul local, câmpulungenii pot beneficia de scutirea de la plată a majorărilor, dobânzilor şi penalităţilor

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 2347

 

La ultima şedinţă a Consiliului Local Câmpulung, din 31 octombrie 2018, s-a iniţiat şi aprobat o hotărâre privind acordarea scutirii la plată pentru majorările, dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente creanţelor bugetare restante, provenind din neplata la termenele legale a creanţelor datorate bugetului local al Municipiului Câmpulung. Este vorba de impozite, taxe, redevenţe şi chirii.

Contribuabilii, persoane fizice, cu domiciliul fiscal în Câmpulung, pot depune cereri pentru scutirea de la plată a majorărilor, dobânzilor, penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare, constând în impozite şi taxe locale, redevenţe, chirii şi alte obligaţii bugetare restante datorate bugetului local, în perioada 1 noiembrie - 20 decembrie 2018. Acestora li se pune condiţia achitării integrale a obligaţiilor principale, constând în impozite, taxe şi alte obligaţii, inclusiv amenzile datorate bugetului local al Municipiului Câmpulung, creanţe aflate în evidenţa fiscală la data depunerii cererii.

Pentru a beneficia de scutire, solicitanţii vor depune o cerere temeinic justificată, însoţită  de o copie de pe cartea sau buletinul de identitate, nota de plată, cât şi chitanţa sau chitanţele din care să rezulte achitarea integrală a debitelor aflate în sold.

Scutirea nu se acordă şi pentru majorările, dobânzile, penalităţile de întârziere achitate anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri şi nici pentru beneficiarii hotărârilor de Consiliu anterioare, privind scutirea de la plată, scutirea acordându-se o singură dată pentru fiecare contribuabil. Scutirea nu se aplică nici pentru sumele consemnate în hotărârile judecătoreşti, acestea trebuind achitate în mod obligatoriu, pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor judecătoreşti.

Cererea privind scutirea de la plata majorărilor, penalităţilor de întârziere aferente impozitelor, taxelor locale va fi analizată în termen legal de către inspectorii din cadrul  Serviciului Administrare Venituri; şi va fi depusă la Registratura instituţiei, până la data de 20 decembrie 2018, numai după verificarea şi vizarea de către inspectorul de rol, din cadrul Serviciului Administrare Venituri.

În cazul în care solicitantul nu este eligibil, raportat la condiţiile stipulate în procedura privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere, dobânzilor şi penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare, constând în impozite, taxe şi alte sume datorate bugetului local, procedura aprobată prin H.C.L. nr. 148/31.10.2018, serviciul de specialitate îi va comunica în scris acest lucru. De asemenea, după aprobarea cererii, se va comunica solicitantului scutirea acordată.

The most visited gambling websites in The UK