Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

7.148 de cetăţeni, datori la Primărie

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 1626

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Primăriei Câmpulung pentru anul 2016 s-a derulat între 4 şi 28 septembrie 2017. În perioada supusă verificării şi în timpul acţiunii de audit financiar a Camerei de Conturi Argeş, conducerea executivă, precum şi conducerea compartimentelor economice, financiare şi contabile, după caz, ale Primăriei Câmpulung, au fost asigurate de: Ioan Liviu Ţâroiu, viceprimar cu atribuţii de primar din perioada 4 martie 2015 şi până la data de 26 aprilie 2016 şi primar de la data de 25 iunie 2016 şi în prezent; Bogdan Angelin David, viceprimar între 22 aprilie 2015 şi 26 aprilie 2016 şi viceprimar cu atribuţii de primar în perioada 27 aprilie 2016 - 24 iunie 2016; Mărgărin Şerban Blidaru, viceprimar, de la 1 iulie 2016 şi în prezent; Nicolae Ghinea, secretar de la 1 august 1990 şi în prezent; Roxana Maria Bragă, şef Serviciu Contabilitate, Buget, Informatică, din data de 2 iunie 2008 şi în prezent; Violeta Iarca, director executiv Direcţia Economică şi Fiscală, de la 1 septembrie 2016 şi în prezent.

În cadrul misiunii din acest an, au fost auditate situaţiile financiare întocmite de către Primăria Câmpulung la data de 31 decembrie 2016, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, respectiv: bilanţul contabil; contul de rezultat patrimonial; situaţia fluxurilor de trezorerie; situaţia modificărilor în structura activelor / capitalurilor; anexele la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative; conturile de execuţie bugetară întocmite pentru perioada de raportare menţionată.

Inventarierea generală a patrimoniului Municipiului Câmpulung, pe lângă normele legale

La verificarea documentelor, auditorii de la Camera de Conturi Argeş au constatat că nu au fost cuprinse în operaţiunea de inventariere generală a patrimoniului, la finele exerciţiului financiar-bugetar al anului 2016, imobilizările corporale în curs de execuţie, raportate în balanţa de verificare la nivelul sumei de 17.140.699 lei, pe baza studiilor de execuţie în care se află şi în funcţie de documentele justificative, care certifică valoarea lucrărilor realizate. În acest caz au fost încălcate prevederile punctului 13 din OMFP nr. 2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (în listele de inventariere a imobilizărilor necorporale şi corporale, aflate în curs de execuţie, se menţionează pentru fiecare obiect în parte, pe baza constatării la faţa locului: denumirea obiectivului şi valoarea determinată potrivit stadiului de execuţie, pe baza valorii din documentaţia existentă (devize), precum şi în funcţie de volumul lucrărilor realizate la data inventarierii. Materialele şi utilajele primite de la beneficiari pentru montaj şi neîncorporate în lucrări se inventariază separat).

Primăria Câmpulung s-a angajat că va dispune toate măsurile prevăzute de lege, care să asigure efectuarea inventarierii generale a patrimoniului municipiului, termenul stabilit pentru realizarea lui fiind data 31 ianuarie 2018.

Primăria avea 7.148 de datornici

Un alt aspect descoperit de angajaţii de la Camera de Conturi a fost referitor la modul deficitar de încasare a creanţelor restante. Cei de la control au consemnat că nu s-au parcurs toate etapele executării silite, fapt ce a condus ca, la data de 31 decembrie 2016, să se înregistreze o rămăşiţă, de încasat la bugetul local, în sumă totală de 16.982.295 lei, aferentă unui număr de 7.148 debitori.

Aceasta a fost o deficienţă care nu a fost remediată operativ în timpul auditului, echipa de control recomandând conducerii Primăriei luarea măsurii de creştere a gradului de colectare a impozitelor şi taxelor locale prin îmbunătăţirea activităţii de stabilire, urmărire şi colectare a veniturilor bugetului local şi prin parcurgerea tuturor etapelor executării silite, în vederea încasării creanţelor restante. Pe 31 ianuarie 2018 vor fi controlate din nou datele, pentru a se verifica dacă a crescut numărul celor care şi-au achitat datoriile, iar în cazul celor care nu s-au conformat, se va controla dacă s-au parcurs toate etapele de executare silită a lor. Mircea SIMIONESCU

The most visited gambling websites in The UK