Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Municipiul Câmpulung, Direcţia Economică Serviciul Administrare Venituri Persoane Fizice şi Juridice COMUNICAT

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 2497

 

COMUNICAT

Prin H.C.L. 88 din data de 03.08.2017, privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis, pentru acordarea de scutiri de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale, datorate bugetului local de către persoanele fizice autorizate, persoanele juridice, întreprinderile individuale şi asociaţiile familiale, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Câmpulung, şi prin H.C.L. 89 din data de 03.08.2017, privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea de scutiri de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare constând în chirii, redevenţe, datorate, conform legii, bugetului local, de către persoanele fizice autorizate, persoanele juridice, întreprinderile individuale şi asociaţiile familiale, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Câmpulung, s-au aprobat schemele de ajutor de minimis pentru acordarea de scutiri de la plata majorărilor aferente obligaţiilor restante la bugetul local.

Modalităţi de implementare a schemei

1.Pentru a beneficia de scutire, contribuabilii mai sus menţionaţi trebuie să achite obligaţiile bugetare principale datorate pe întreg anul fiscal, inclusiv amenzile contravenţionale, până la data de 15.09.2019 şi să depună cerere până la data de 15.09.2017.

2.Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

-dovada plăţii tuturor obligaţiilor principale;

-codul unic de înregistrare fiscală;

-situaţiile financiare pentru perioada 2014-2016 (copie);

-declaraţie pe proprie răspundere, dată de reprezentantul legal al întreprinderii, autentificată la notar, privind faptul că nu au făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene / Consiliului Concurenţei sau a unui furnizor, de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;

-declaraţie pe proprie răspundere, dată de reprezentantul legal al întreprinderii, autentificată la notar, privind faptul că nu se află în stare de insolvenţă sau lichidare, afacerea să nu fie condusă de un administrator judiciar, să nu aibă restricţii asupra activităţilor sale comerciale, iar aceasta să nu fie pusă la dispoziţia creditorilor;

-declaraţie pe proprie răspundere, dată de reprezentantul legal al întreprinderii, autentificată la notar, privind faptul că nu va finanţa activităţi sau domenii exceptate de prezenta schemă, nici ca obiect principal şi nici ca obiect secundar de activitate;

-declaraţie pe proprie răspundere, dată de reprezentantul legal al întreprinderii, autentificată la notar, privind orice alt ajutor de minimis primit pe perioada ultimilor 2 ani fiscali anteriori anului în care se solicită ajutorul de minimis şi al anului curent, primit de toate întreprinderile care constituie întreprinderea unică;

-declaraţie pe proprie răspundere, dată de reprezentantul legal al întreprinderii, autentificată la notar, privind faptul că nu a fost contestată o faptă ce constituie infracţiune de evaziune fiscală, pentru care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă.

Declaraţiile notariale enunţate mai sus pot fi cuprinse întru-un singur înscris notarial.

3.Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente impozitului taxei, redevenţei sau altei obligaţii, achitate integral, în intervalul cuprins între data depunerii cererii şi 15.09.2017.

4.În cazul în care entitatea nu este eligibilă raportată la condiţiile mai sus menţionate, va fi înştiinţată în acest sens.

5.Cererile se vor depune la registratura instituţiei noastre, de luni, până vineri, între orele 08.00-15.00, iar pentru relaţii suplimentare vă veţi adresa Serviciului Administrare Venituri Persoane Fizice şi Juridice.

Primar Ioan Liviu Ţâroiu

Director executiv Violeta Iarca

Şef Serviciu, Lucreţia Mitoi 

 

The most visited gambling websites in The UK