Menu
TRAFIC

Activitatea financiară din 2015 a 12 localităţi din Muscel, verificată de Curtea de Conturi

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 1512

În misiunea de audit financiar, inspectorii de la Curtea de Conturi au urmărit şi consemnat rezultatele din acţiunile de control desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din Argeş. Anul trecut, a fost monitorizată gestiunea economico-financiară a anului 2015 a 12 localităţi din Muscel, inclusiv Câmpulungul, plus cea a Colegiului Naţional „Dinicu Golescu”.

Elaborarea şi fundamentarea bugetului pe 2015, verificate

Un aspect verificat de inspectorii de la Curtea de Conturi a fost elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget pe anul 2015, precum şi autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat. De exemplu, la Aninoasa, nu au fost incluse în construcţia bugetului resursele cuvenite bugetului local provenind dintr-un număr de patru taxe, care au fost prevăzute prin hotărârea Consiliului Local de aprobare a taxelor şi impozitelor locale pe anul 2015.

Nereguli găsite în situaţiile financiare

S-au mai urmărit şi exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare, nereguli fiind găsite la Hârtieşti, unde nu au fost înregistrate în evidenţa extrabilanţieră garanţiile de bună execuţie constituite în temeiul contractelor de lucrări aflate în derulare, în valoare de 207.000 lei, precum şi taxe şi impozite neachitate, aferente debitorilor declaraţi insolvabili, în valoare de 43.000 lei. Pe lângă acestea, la Hârtieşti, nu au fost înregistrate în contabilitate bunurile de natura obiectelor de inventar achiziţionate, iar, la finele lui 2015, au fost menţionate eronat creanţe ale contribuabililor - persoane juridice provenind din amenzi contravenţionale.

Comune care nu au implementat sistemul de control intern

Două comune din Muscel au fost menţionate cu abateri la capitolul organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern. La Berevoeşti, nu au fost stabilite persoanele care certifică plăţile, cele care ordonanţează la plată şi efectuează plăţile; nu a fost stabilit circuitul documentelor cu sarcini precise pentru fiecare angajat; nu au fost respectate condiţionalităţile privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv; nu a fost supusă controlului financiar preventiv constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi stabilirii titlurilor de încasare. Comuna Mihăeşti nu a procedat la iniţierea procedurilor privind actualizarea sistemului de management şi control intern.

Venituri suplimentare din stabilirea, evidenţierea şi urmărirea încasării veniturilor bugetare

Stabilirea, evidenţierea şi urmărirea încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, precum şi identificarea cauzelor care au determinat nerealizarea acestora a fost alt obiectiv urmărit de echipele de control ale Curţii de Conturi. Urmare a acestei verificări, la majoritatea comunelor din Muscel au fost estimate venituri suplimentare. La Lereşti nu au fost stabilite, evidenţiate şi urmărite în vederea încasării venituri reprezentând impozit pe clădiri suplimentare, datorat de persoanele juridice, rezultat ca urmare a nerespectării a condiţiilor prevăzute de lege referitoare la aplicarea de cote majorate pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3-5 ani anteriori anului fiscal de referinţă. La Aninoasa, Coşeşti şi Cetăţeni, nu au fost stabilite, evidenţiate şi urmărite în vederea încasării venituri reprezentând taxa datorată pentru prestarea serviciilor de furnizare a apei potabile. La Rucăr, Mihăeşti şi Berevoeşti s-au găsit nereguli la încasarea taxei pentru prestarea taxei de salubritate. Tot la Berevoeşti nu au fost încasate penalităţile de întârziere pentru executarea neconformă a contractelor de vânzare masă lemnoasă pe picior, derulate în perioada auditată. Iar la Hârtieşti, nu s-au calculat şi încasat sumele reprezentând impozitul pe teren datorat de persoanele juridice în urma încadrării lor la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii.

Calitatea gestiunii economico-financiare a scos la iveală nereguli semnificative

=La Mihăeşti s-au acordat drepturi de personal şi băneşti necuvenite funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului propriu; au fost făcute cheltuieli prin care a fost schimbată destinaţia creditelor bugetare aprobate prin buget;

=La Cetăţeni şi Rucăr s-au plătit nelegal sume de bani, reprezentând contravaloarea cadourilor ocazionate de Sărbătorile de Iarnă;

=La Coşeşti şi Albeştii de Muscel s-au plătit nelegal sume de bani, reprezentând cantităţi de lucrări acceptate la plată, decontate, dar neexecutate la obiectivele de investiţii finanţate;

=La Berevoeşti şi Rucăr s-au decontat nelegal sume, reprezentând diferenţe de preţ şi de tarif necuvenite, aferente materialelor, respectiv manoperei şi prestaţiilor cu mijloacele de transport incluse în operă la obiectivele de investiţii finanţate;

=Primăria Berevoeşti a plătit nelegal consumul de carburanţi realizat pentru autoturismele din dotare, care excede limitei maxime prevăzute de reglementările aplicabile în vigoare.

După ce au fost urmărite alte obiective, a ieşit la iveală că:

=La Berevoeşti nu a fost efectuată inventarierea generală a patrimoniului, la sfârşitul exerciţiului financiar-bugetar al anului 2015;

=La Albeştii de Muscel şi Cetăţeni nu au fost utilizate mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe.

În continuare, vă prezentăm sumele estimate ale abaterilor constatate la nivelul entităţilor verificate.

=În municipiul Câmpulung, în urma verificării Curţii de Conturi, prin reprezentanţii de la Camera de Conturi Argeş, au rezultat mai multe abateri. Adică 3.000 lei, venituri suplimentare, 94.000 lei, prejudicii, şi 701.000 lei, abateri financiar-contabile, toate provenind din activitatea proprie a Primăriei, chiar dacă au fost controlate şi actele Muzeului Câmpulung şi ale Casei de Cultură;

=La Primăria Albeştii de Muscel, toate anomaliile provin din activitatea proprie a unităţii administrativ-teritoriale: 2.000 lei, venituri suplimentare, 3.000 lei, prejudicii, şi 3.670 lei, abateri financiar contabile, sume mult mai mici decât la precedentul control;

=Şcoala Gimnazială Broşteni - Aninoasa a generat 1.000 de lei prejudicii, după terminarea verificărilor, Primăria Aninoasa fiind trecută în raportul Curţii de Conturi cu 315.000 lei, venituri suplimentare, şi 70.000 lei, prejudicii;

=După ce i-a fost verificată situaţia contabilă pe 2015, Primăria Berevoeşti figurează cu 235.000 lei, venituri suplimentare, şi 64.000 lei, prejudicii;

=La Cetăţeni, abaterile au fost împărţite între Şcoala Gimnazială Nr. 1: 27.000 lei, prejudicii, şi Primărie: 316.000 lei, venituri suplimentare, 29.000 lei, prejudicii, şi 6.000 lei, abateri financiar contabile;

=Inspectorii Curţii de Conturi au găsit la Coşeşti: 1.631.000 lei, venituri suplimentare, 108.000 lei, prejudicii, şi 149.000 lei, abateri financiar contabile;

=În dreptul Primăriei Hârtieşti, au fost consemnate sumele: 5.000 lei, venituri suplimentare, 31.000 lei, prejudicii, şi 261.000 lei, abateri financiar contabile;

=În cazul comunei Lereşti, situaţia se prezintă astfel: 195.000 lei, venituri suplimentare, 50.000 lei, prejudicii, şi 4.000 lei, abateri financiar contabile;

=Chiar dacă a fost revizuită activitatea economică a Şcolii Gimnaziale „Ion Iorgulescu” Mihăeşti, principalele nereguli au fost trecute în dreptul activităţii proprii a Primăriei: 182.000 lei, venituri suplimentare, 177.000 lei, prejudicii, şi 390.000 lei, abateri financiar contabile.

=În cazul comunei Rucăr, activitatea Primăriei a dat naştere mai multor incorectitudini. Instituţia a fost rugată să-şi reglementeze abaterile constatate: 369.000 lei, venituri suplimentare, 179.000 lei, prejudicii.

=În dreptul Primăriei Vlădeşti figurează: 22.000 lei, venituri suplimentare, 53.000 lei, prejudicii, şi 230.000 lei, abateri financiar contabile.

=Primăria Vultureşti a fost şi ea pe lista unităţilor administrativ teritoriale din judeţ monitorizate de Curtea de Conturi anul trecut. Instituţia a fost trecută în raportul final cu: 31.000 lei, venituri suplimentare, 445.000 lei, prejudicii, şi 2.648.000 lei, abateri financiar contabile.

Pe lângă controalele desfăşurate la primăriile din judeţ, inspectorii Curţii de Conturi au răsfoit şi documentele Colegiului Naţional „Dinicu Golescu”, unde au fost notate, spre a fi remediate, mai multe abateri: 18.000 lei, venituri suplimentare, 58.000 lei, prejudicii, şi 52.000 lei, abateri financiar contabile.

The most visited gambling websites in The UK