Menu
TRAFIC

Cât plătiţi, de la anul, pentru acte eliberate de Primărie

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 1700

Tarifele de eliberare şi viza anuală a acordurilor pentru desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă aplicabile de la 01.01.2017

=Comerţ cu ridicata/de gros: 73 lei (zona A); 63 lei (zona B); 55 lei (zona C); 48 lei (zona D);

=Comerţ cu amănuntul/de detail: 63 lei (zona A); 55 lei (zona B); 48 lei (zona C); 40 lei (zona D);

=Comerţ de gros cash and carry: 157 lei (zona A); 152 lei (zona B); 140 lei (zona C); 133 lei (zona D);

=Comerţ ambulant: 40 lei (zona A); 32 lei (zona B); 24 lei (zona C); 17 lei (zona D);

=Serviciu de piaţă: 63 lei (zona A); 55 lei (zona B); 48 lei (zona C); 40 lei (zona D);

Aceste taxe constituie venituri cu destinaţie specială şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectuează pentru asigurarea consumabilelor pentru ele şi se încasează de către toate serviciile din cadrul Municipiului Câmpulung.

 

Taxe speciale pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării şi autorizare transport persoane în regim de taxi 

=Taxa pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării: 25 lei;

=Taxa emitere/vizare autorizaţie transport persoane în regim de taxi: 120 lei; 

=Taxa emitere/vizare autorizaţie taxi: 120 lei;

=Taxa emitere/vizare autorizaţie dispecerat taxi: 150 lei.      

 

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice

=Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare: 2 lei; 

=Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: 2 lei; 

=Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

-pentru animale sub 2 ani: 2 lei; 

-pentru animale peste 2 ani: 5 lei; 

=Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie: 2 lei; 

=Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar: 2 lei; 

=Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi  sexului: 15 lei; 

=Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei: 2 lei; 

=Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine: 2 lei; 

=Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă: 2 lei;

=Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate: 2 lei. 

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit

=Acte de identitate:

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români: 5 lei; 

b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie: 6 lei; 

=Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare: 3 lei; 

=Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit: 2 lei.

 

Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere

=Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:

a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E: 6 lei; 

b) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV: 28 lei; 

=Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E: 84 lei; 

 

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe

=Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv: 60 lei; 

b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg: 145 lei;

=Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar: 9 lei;

=Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor: 414 lei. 

Taxă pentru furnizare date

=Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare: 5 lei; 

 

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere: 15 lei. 

The most visited gambling websites in The UK