Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Logo

Cât veţi plăti pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor

O altă categorie de obligaţii locale a căror contravaloare se încasează la bugetul local al Primăriei o reprezintă taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor de care au nevoie cei care întreprind anumite lucrări sau desfăşoară activităţi ce necesită aprobări obţinute de la administraţia publică locală. Ce valori au acestea de la anul, conform hotărârii Consiliului Local adoptate la sfârşitul lunii aprilie, aflaţi din materialul următor.        

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

a) până la 150 mp, inclusiv - 6 lei; 

b) între 151 şi 250 mp, inclusiv - 7 lei; 

c) între 251 şi 500 mp, inclusiv - 9 lei; 

d) între 501 şi 750 mp, inclusiv - 12 lei; 

e) între 751 şi 1.000 mp, inclusiv - 14 lei; 

f) peste 1.000 mp - 14 + 0,01 lei/mp, pentru fiecare mp care depăşeşte 1.000 mp.

Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism - 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale;

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, de către primari - 15 lei;

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire anexă - 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii;  

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la art.474 alin. (5) - 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente;

Taxa pentru prelungirea autorizaţiei de construire - 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale; 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii - 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate; 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări ce se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare - 8 lei pentru fiecare mp afectat;   

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire - 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier; 

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice - 8 lei pentru fiecare mp de suprafaţă ocupată de construcţie; 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu - 13 lei, pentru fiecare racord; 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri - 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie; 

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă - 9 lei;

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare - 20 lei;  

Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol - 80 lei; 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică - calculată pe fiecare punct de lucru - datorată de persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr.337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională

=Pentru suprafeţe mai mici de 150 mp, destinate exclusiv deservirii clienţilor - 1.000 lei; 

=Pentru suprafeţe cuprinse între 150 mp şi 300 mp, destinate exclusiv deservirii clienţilor - 1.500 lei;   

=Pentru suprafeţe cuprinse între 300 mp şi 500 mp, destinate exclusiv deservirii clienţilor - 2.000 lei;   

=Pentru suprafeţe peste 500 mp, destinate exclusiv deservirii clienţilor - 4.100 lei.

Evenimentul Muscelean