Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Logo

Cele 5 miliarde irosite în continuare în Grădina Publică, defalcate pe „căprării”

b_400_250_16777215_10_images_2085defect.jpgNicio lună fără pomenirea defunctului proiect „Kretzulescu”, ale cărui urmări, din cale-afară de costisitoare, la fel ca răvăşitul parcurilor şi înlocuirea verdelui cu griul betoanelor, pică pe urmaşii celui căruia i-a aparţinut măreaţa idee. Cu două săptămâni înainte de a scăpa de acest Consiliu, cu care sperăm să nu ne mai întâlnim vreodată, dacă electoratul va avea inspiraţie să aleagă răul cel mai mic, Executivul Primăriei a propus Legislativului “catastrofă nepereche”, pe care l-a avut Câmpulungul în întreaga sa istorie, defalcarea sumei ce se intenţionează a fi cheltuită în continuare pentru finalizarea investiţiei în Grădina Publică. În bugetul anului 2016 s-au prevăzut 500.000 lei (5 miliarde de lei vechi) pentru „mărunţişurile” din Parcul Central, rămase după abandonul Grup Corint, consumat la 23% din proiect. Acum, fie vorba între noi, nişte „mărunţişuri” sunt şi intervenţiile de până acum, pe care Primăria a aruncat orbeşte, nebuneşte, căci contribuabilul plăteşte, 81,6 miliarde de lei vechi. Unde a mers mia, merge şi suta şi asta se pregătesc aleşii să facă în cazul parcurilor reabilitate într-o manieră puţin spus dezamăgitoare. 

Compartimentul Investiţii a întocmit, pe 12 mai 2016, un referat prin care se propun modificări în lista de investiţii aferentă acestui an. Una dintre aceste modificări priveşte Grădina Publică „Merci”, mai precis valoarea estimată că va fi cheltuită pentru ultimele detalii. Cele 5 miliarde rezervate încă din momentul aprobării bugetului au fost împărţite pe „căprării”, astfel:                               

=70.000 lei: Finalizarea lucrărilor de instalaţii;

=250.000 lei: Amenajarea locului de joacă şi mobilierul urban;

=180.000 lei: Finalizarea lucrărilor la fântâna arteziană. 

Propunerea Investiţiilor a intrat pe ordinea de zi a şedinţei de ieri a Consiliului Local, ultima din mandatul 2012-2016, în cadrul proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Eventualele comentarii şi reacţii le vom prezenta într-un număr viitor. Dacă merită efortul consemnării lor. 

Cât despre procesul intentat de Primărie firmei Grup Corint şi asociatului său, Harbău, la Tribunalul Argeş, acesta a ajuns la al treilea termen, ultimul consumându-se pe 9 mai 2016. Iată ce a hotărât magistratul instanţei piteştene, ca sarcini de îndeplinit, pentru soluţionarea acţiunii.  

Instanţa a desemnat experţi, pentru estimarea valorii lucrărilor făcute în bătaie de joc  

Încuviinţează pentru toate părţile proba cu înscrisuri, iar pentru reclamant - Municipiul Câmpulung -  proba cu efectuarea unei expertize în specialitatea contabilitate, cu următoarele obiective: 

1) expertul să calculeze dobânda penalizatoare datorată de pârâte - Grup Corint şi Harbău - până la data efectuării expertizei, pentru suma de 165.385,91 lei, reprezentând contravaloarea materialelor plătite de reclamant acestora, nepuse în operă şi nerestituite; 

2) expertul să calculeze penalităţile de întârziere datorate de pârâte, conform contractului de lucrări nr. 5508/26.02.2013, până la data efectuării expertizei. (...) Numeşte expert în cauză, în specialitatea contabilitate, prin tragere la sorţi, pe domnul Velicescu Vasile Dragoş, aflat la poziţia nr. 110 în tabelul de experţi judiciari actualizat, emis de B.L.E.J. Argeş. Stabileşte onorariul provizoriu de expert în sumă de 600 lei, în sarcina reclamantei.

Încuviinţează pentru reclamantă proba cu efectuarea unei expertize tehnice în specialitatea construcţii, cu următoarele obiective: 

1) Expertul să verifice învelitoarea grupului sanitar din Parcul Kretzulescu, să stabilească dacă aceasta permite infiltraţii ale apei din precipitaţii şi să determine costul lucrărilor de remediere; 

2) Expertul să stabilească valoarea celor două bucăţi de geam termopan constatate lipsă la grupul sanitar din Parcul Kretzulescu; 

3) Expertul să stabilească valoarea ornamentului de vârf original al Chioşcului Fanfară de la obiectivul nr. 1, demontat de pârâte în vederea restaurării; 

4) Expertul să stabilească valoarea remedierilor necesare a fi efectuate la gardul Grădinii Publice, la care s-a constatat că nu este complet în zona demolată de executant, lipsesc capacele la stâlpi din beton, lipsesc tencuieli la structura din beton, lipsă gard metalic; 

5) Expertul să stabilească valoarea refacerii tencuielilor gardului de la Grădina Publică, care au fost executate superficial şi nu prezintă garanţie; 

6) Expertul să stabilească contravaloarea modulelor de automatizare aferente instalaţiilor de iluminat din Grădina Publică şi Parcul Kretzulescu, care nu au fost montate şi cuantumul manoperei de montare a acestora; 

7) Expertul să determine costurile lucrărilor necesare pentru înlăturarea denivelărilor la placările de piatră Amarelo Rosa (din Piaţeta Kretzulescu); 

8) Expertul să determine costurile deficienţelor constatate la obiectivul nr. 5 - Corp clădire băi. (...) Numeşte expert în cauză, în specialitatea construcţii, prin tragere la sorţi, pe domnul Iacob Andy Lorel, aflat la poziţia nr. 4 în tabelul de experţi judiciari actualizat, emis de B.L.E.J. Argeş. Stabileşte onorariul provizoriu de expert în sumă de 1.500 lei, în sarcina reclamantei. 

Pune în vedere reclamantei, prin apărător, să depună la dosar dovada achitării onorariilor provizorii de expert, în cuantumul şi modalitatea stabilite de instanţă, în termen de 5 zile de la încuviinţarea probei, sub sancţiunea decăderii din probă. 

Se emite adresă către Biroul Local de Expertize Tehnice, Contabile şi Juridice de pe lângă Tribunalul Argeş pentru a se comunica numirea în cauză a celor doi experţi desemnaţi. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 13 iunie 2016 (...).

Evenimentul Muscelean