Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Câmpulungul se pregăteşte de plata online a impozitelor şi taxelor cu cardul bancar

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 2543

Aleşii locali au aprobat, în cadrul ultimei şedinţe din 2015, înregistrarea municipiului în Sistemul naţional electronic de plată online a impozitelor şi taxelor utilizând cardul bancar (SNEP). Încă din 2010, printr-o hotărâre de Guvern, s-a aprobat realizarea ghişeului virtual de plăţi, ca parte componentă a Sistemului electronic naţional (SEN). Instituţiile publice, care desfăşoară activităţi de încasare a taxelor şi impozitelor, au obligaţia să se înregistreze în SNEP, pentru furnizarea informaţiilor privind cuantumul obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat ale contribuabililor persoane fizice care utilizează mijloace electronice de plată sau alte mijloace de plată stabilite prin Ordin comun emis de către Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi pentru asigurarea accesului la o soluţie de plată electronică a acestora. În vederea optimizării procesului de colectare a impozitelor şi taxelor locale, Consiliul Local a hotărât să facă un pas către lumea civilizată.  

Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar SNEP este o platformă de comunicaţii electronice deschisă către instituţiile de credit şi furnizorii de servicii de acceptare de plăţi electronice sau alte mijloace de plată stabilite potrivit legii. Instituţiile publice, care desfăşoară activităţi de încasare a taxelor şi impozitelor, acceptă toate mijloacele electronice de plată online (internet banking, mobile banking, fără a se limita la acestea). În cazul în care optează pentru plata impozitelor şi taxelor utilizând cardul bancar este necesar să îşi selecteze furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice, conform legislaţiei în vigoare. Cheltuielile privind înregistrarea în SNEP şi interfaţarea, inclusiv cele aferente conectării la acesta, sunt suportate de către instituţiile publice.

Comisionul aferent plăţii electronice cu cardul este suportat de către:

a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii de plată;

b) beneficiarul plăţii, respectiv instituţiile publice care desfăşoară activităţi de încasare a taxelor şi impozitelor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii selectat conform legislaţiei în vigoare.

Potrivit raportului întocmit de Executiv, în documentaţia de atribuire elaborată de Primărie în vederea selectării instituţiei de credit acceptatoare de plăţi electronice trebuie să se aibă în vedere următoarele cerinţe minime şi obligatorii:

=comisionul perceput de instituţia de credit acceptatoare, aferent efectuării plăţii electronice, se va oferta procentual, iar nivelul maximal al acestuia, indicat în documentaţia de atribuire, nu va depăşi 2% din valoarea tranzacţiei, dar nu va fi mai mare de 30 de lei în situaţia în care, prin aplicarea cotei de 2%, rezultă o sumă mai mare de 30 de lei;

=comisionul plătibil instituţiei de credit acceptatoare de plăţi electronice pentru verificarea conformităţii transferului de date cu specificaţiile standard ale SNEP se va percepe o singură dată, la înregistrarea instituţiei publice în SNEP, şi nu va depăşi echivalentul în lei a 300 euro, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ziua plăţii;

=alt tip de comision ofertat şi acceptat, în afara celor specificate anterior, va fi cel aferent transferurilor efectuate de instituţiile de credit acceptatoare de plăţi electronice, iar nivelul acestuia nu va depăşi nivelul comisionului standard practicat de instituţiile de credit pentru decontarea ordinelor de plată de mică şi mare valoare în relaţia cu alte instituţii de credit;

=instituţia de credit acceptatoare de plăţi electronice selectată efectuează tranzacţiile din SNEP utilizând standardul de securitate 3D-SECURE;

=plata comisioanelor suportate de instituţia publică beneficiară se va efectua lunar, în baza documentelor justificative emise de instituţia de credit acceptatoare de plăţi electronice;

=instituţiile de credit selectate în urma achiziţiei au obligaţia de a fi înregistrate în SNEP la momentul depunerii ofertei.

Consilierii municipali l-au împuternicit pe viceprimarul Câmpulungului, ca ordonator principal de credite, să semneze documentaţia aferentă. Gabriel Radu, inspector IT în cadrul Serviciului Buget-Contabilitate, a fost desemnat să desfăşoare în relaţia cu sistemul SNEP activităţile specifice şi să efectueze procedura de înregistrare în SNEP. 

The most visited gambling websites in The UK