Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Şcoala Vultureşti, dată în judecată de Primărie, ca să-i restituie banii cheltuiţi pentru dulciurile de Crăciun

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 396

b_400_250_16777215_10_images_images2_ziar_2021_Martie_2569_13.jpgLuna trecută, s-a încheiat rapid, după numai trei termene, procesul intentat de administraţia publică a comunei Vultureşti împotriva Şcolii Gimnaziale a localităţii. În litigiul deschis la Judecătoria Câmpulung pe 8 decembrie 2020, când noii aleşi erau învestiţi în funcţii de o lună şi jumătate, Unitatea Administrativ-Teritorială a Comunei Vultureşti figurează ca reprezentată de fostul primar Irina Elena Poşircă. Cel mai probabil, pentru faptul că aceasta era edilul în funcţie la data controlului Curţii de Conturi, care a generat măsura de recuperare a cheltuielii ce a făcut obiectul procesului. Dar şi pentru faptul că, iniţial, cererea fusese depusă la Judecătoria Piteşti, vara trecută, înaintea alegerilor locale, care a însemnat schimbarea primarilor, prin voia cumnaţilor Poşircă. Chiar şi aşa, în calitate de continuator al acţiunilor cumnatei primăriţe trebuia să fie primarul în funcţie la data înregistrării cererii la instanţă şi anume Liviu Eugen Poşircă. Nemaivorbind despre faptul că paguba depistată de auditori datează din perioada mandatului său de primar, întrerupt în 2015 de problemele acestuia cu Agenţia Naţională de Integritate. Important pentru şcoală este că judecătorul câmpulungean a scăpat-o de plata unei sume consistente pentru o unitate de învăţământ rurală.Primăria dă vina pe şcoală, somată să restituie contravaloarea cadourilor necuvenite!   

La finalul mandatului, primăriţa Irina Poşircă, a cărei carieră s-a limitat la un mandat, cât a fost nevoit să stea pe tuşă cumnatul Liviu Poşircă, din cauza problemelor cu A.N.I., a chemat în judecată conducerea Şcolii Gimnaziale nr.1 Vultureşti. Diferendul a fost iniţiat pe 25 iunie 2020, data la care cererea a fost depusă la Judecătoria Piteşti. Primăria, de fapt, U.A.T. Vultureşti, solicita instanţei să oblige instituţia de învăţământ să restituie suma de 36.260 lei. Plată nedatorată, a considerat reclamanta, obligată, la rândul ei, de auditorii Camerei de Conturi Argeş, să recupereze aceşti bani cheltuiţi din bugetul local. Valoarea precizată era compusă din 27.690 lei, contravaloarea pachetelor cu dulciuri acordate cu ocazia sărbătorilor de iarnă, şi 8.570 lei, majorări de întârziere, conform Legii finanţelor publice locale. Dobânda legală penalizatoare a fost calculată începând cu data de 21 noiembrie 2016 şi curgea până la data plăţii efective a debitului consemnat în cuprinsul Deciziei nr.53/21 noiembrie 2016, emisă de către Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Argeş.

Primăria a pretins de la şcoală şi plata cheltuielilor de judecată pe care urma să le întreprindă cu procesul pe care vi-l prezentăm. Plăţile nelegale, imputate Primăriei de inspectorii fiscali, au fost efectuate cu ocazia serbărilor de „Moş Nicolae” şi „Pomul de Crăciun”, când li s-au făcut cadouri preşcolarilor şi elevilor şcolii. Auditorii au trasat ordonatorului de credite sarcina de a recupera integral prejudiciul cauzat bugetului local prin pachetele cu dulciuri împărţite copiilor. „Acordate necuvenit cu ocazia sărbătorilor de iarnă”, ca să respectăm formularea lucrătorilor Curţii de Conturi. 

La proces, reclamanta - autorităţile locale ale Primăriei - au precizat că Şcoala Gimnazială nr.1 Vultureşti „se face răspunzătoare de organizarea zilelor festive care cuprind sărbătorile de iarnă şi care s-au realizat în strânsă legătură cu activitatea instituţiei publice şi problemele de interes local.” Prin urmare, unitatea de învăţământ a fost indicată drept răspunzătoare pentru împărţirea dulciurilor, pentru care Primăria a cheltuit suma de 27.690 lei. 

După depistarea pagubei de către instituţia de control, autorităţile au somat şcoala ca, în termen de maxim 5 zile de la primirea notificării, să procedeze de îndată la restituirea sumei majorate prin aplicarea penalităţilor. Şcoala s-a trezit somată că, „ în caz de refuz, penalităţile se vor calcula în termen de 5 zile de la data primirii notificării şi în continuare, până la data plăţii efective a sumei menţionate. Şi că se va solicita actualizarea creanţei datorate cu indicele de inflaţie, plus dobânda penalizatoare, începând cu data de 21 noiembrie 2016 şi până la momentul plăţii efective.”

Pachete nu doar pentru copii, ci şi pentru personalul Primăriei 

Deşi Primăria avea posibilitatea să conteste măsurile din decizia auditorilor Camerei de Conturi, n-a făcut-o, „însuşindu-şi conţinutul ei şi culpa în efectuarea plăţilor”. Şi n-a făcut-o, pentru că, în afara copiilor de la grădiniţă şi şcoală, a primit pachete şi personalul Primăriei, conform celor consemnate în actul instanţei. „Suma de 27.690 lei reprezintă atât contravaloarea pachetelor cu dulciuri acordate copiilor înscrişi în şcoală, cât şi contravaloarea cadourilor acordate angajaţilor Primăriei, personal ce nu aparţine şcolii. Mai mult decât atât, suma de bani pentru achiziţionarea cadourilor nu a intrat în contul şcolii, nu s-a solicitat niciodată această sumă de bani sau achiziţionarea de cadouri pentru şcolari. De distribuirea şi achiziţionarea cadourilor s-au ocupat doar angajaţii Primăriei, acestea fiind distribuite din partea Primăriei, fără ca şcoala să aibă o contribuţie sau un beneficiu, ca urmare a acordării acestora.”, aflăm din hotărârea judecătorească publicată pe portalul rolii.ro.  

Auditorii indicaseră persoanele implicate în avizarea plăţii: primarul, viceprimarul şi doi inspectori ai Primăriei 

Întrucât Judecătoria Piteşti nu era competentă teritorial, fiindcă atât Primăria, cât şi şcoala îşi au sediul în raza de competenţă a Judecătoriei Câmpulung, procesul s-a mutat, în decembrie 2020, la instanţa din municipiul nostru. Controlul Curţii de Conturi a evidenţiat faptul că alocarea de sume pentru cadouri, inclusiv pentru angajaţii Primăriei, nu numai pentru copii, a fost aprobată de Consiliul Local în anii 2013, 2014 şi 2015. În timpul verificărilor, li s-au cerut informaţii şi explicaţii persoanelor cu atribuţii în domeniu. Şi anume lui Liviu Poşircă, primar în perioada 18 iunie 2012 - 4 mai 2015, „care, în calitate de ordonator principal de credite, avea obligaţia de a angaja şi utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate şi cu respectarea dispoziţiilor legale.” De asemenea, lui Ion Dumitra, viceprimar, cu atribuții de primar (ordonator de credite), în perioada 5 mai 2015 - 22 iunie 2016. Au fost chestionaţi şi doi inspectori ai Primăriei. Unul, persoană împuternicită cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, care a acordat viza de control financiar preventiv pentru efectuarea acestor cheltuieli în anul 2014. Celălalt, persoană împuternicită cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu în lunile decembrie 2013 și decembrie 2015 şi care a acordat viza de control financiar preventiv pentru efectuarea acestor cheltuieli în anii 2013 şi 2015.

„Aşadar, Curtea de Conturi a indicat în mod expres care sunt persoanele responsabile de producerea prejudiciului, motiv pentru care este întemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de către pârâtă”, Şcoala Gimnazială Vultureşti nr.1. „De altfel, nu s-a făcut nicio dovadă, din care să rezulte că pârâta ar fi solicitat acordarea unor astfel de cadouri pentru copii, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, şi, chiar dacă ar fi solicitat, răspunderea nu ar fi fost antrenată împotriva acesteia, în condiţiile în care Unitatea Administrativ Teritorială, prin reprezentanţii săi, are obligaţia de a verifica şi a efectua plăţi, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.”, stabileşte hotărârea judecătorească prin care, pe 17 februarie 2021, a fost respinsă acţiunea Primăriei împotriva şcolii. 

Magda BĂNCESCU

The most visited gambling websites in The UK