Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Primarul şi viceprimarul de la Rucăr au dat înapoi banii primiţi în plus, pentru că au manageriat proiecte cu fonduri europene

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 2161

b_400_250_16777215_10_images_images2_ziar_2020_martie_2472_16.jpgÎn toamna anului trecut, auditorii Camerei de Conturi Argeş au verificat conturile anuale de execuţie bugetară ale Primăriei Rucăr.

Între 4 şi 30 septembrie 2019, angajaţii Camerei de Conturi Argeş au fost la Primăria Rucăr, dar au verificat bilanţurile contabile şi ale Liceului Tehnologic „Victor Slăvescu” din localitate. Nereguli, constând în venituri suplimentare, prejudicii şi abateri financiar-contabile, au fost găsite doar la unitatea administrativ-teritorială.

Nu au fost întocmite declaraţii rectificative pentru drepturile salariale, câştigate de angajaţii Liceului Tehnologic „Victor Slăvescu” în instanţă

La verificarea exactităţii şi realităţii datelor reflectate în situaţiile financiare, a fost evidenţiată suma de 80.629 lei, ca abatere financiar-contabilă. 76.429 lei reprezintă diferenţa dintre reevaluarea activelor fixe corporale şi necorporate ale instituţiei, care a fost eronat menţionată în soldul contului  „Diferenţe din reevaluare”, deşi, potrivit prevederilor legale, acest sold trebuia transferat în contul „Rezultatul raportat” la data amortizării integrale a bunurilor. Diferenţa, de 4.200 lei, este suma care nu a fost înregistrată în evidenţa financiar-contabilă a Primăriei Rucăr şi, implicit, nu a fost raportată în situaţiile financiare auditate, ca active corporale. La aceeaşi categorie, dar fără a se înregistra abateri financiare, reprezentanţii Camerei de Conturi Argeş au remarcat că nu au fost întocmite şi depuse în totalitate declaraţiile rectificative, corespunzătoare fiecărei luni de referinţă, pentru drepturile de natură salarială, reprezentând diferenţe de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferenţe de venituri asimilate salariilor, stabilite în favoarea angajaţilor Liceului Tehnologic „Victor Slăvescu” Rucăr, prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, plătite în perioada 2010-2018.

Primarul şi viceprimarul au returnat salariile primite necuvenit

La rubrica „venituri suplimentare”, suma de 380.367 lei a provenit din două părţi. Cu 3.004 lei trebuiau taxaţi întreprinzătorii din Rucăr, care nu şi-au eliberat sau avizat anual autorizaţia, pentru perioada 2016 - 2018, pentru activităţile din grupele Restaurante, Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor Alte activităţi recreative şi distractive. Banii au fost trecuţi în dreptul a două firme din localitate, cu aceste profiluri, creanţa fiind, de fapt, 2.500 lei şi diferenţa de 504 lei, până la valoarea de 3.004 lei, majorări de întârziere. În timpul controlului, suma a fost trecută în evidenţa fiscală şi contabilă, totodată, fiind încasaţi 2.084 lei, din care 1.700 lei, debit şi 384 lei, majorări de întârziere, rămânând de încasat 920 lei (800 lei, debit şi 120 lei, majorări de întârziere). Ceilalţi 377.363 lei sunt creanţe bugetare, provenind din taxele speciale instituite pentru serviciile de salubritate prestate beneficiarilor de pe raza comunei Rucăr, pentru perioada ianuarie 2016-decembrie 2018. Prejudiciile descoperite la control au provenit din două surse. 25.860 lei sunt drepturile băneşti primite necuvenit de primarul şi viceprimarul comunei Rucăr, în perioada 1 iulie 2018-31 august 2019, prin majorarea indemnizaţiei lunare pentru participarea la implementarea unor proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, peste nivelul prevăzut de lege. Prejudiciul este compus din 24.677 lei, debit, şi 1.183 lei, majorări de întârziere. În timpul misiunii de audit, suma a fost recuperată integral, abaterea fiind, astfel, remediată. Cealaltă sumă, care completează prejudiciul descoperit la Primăria Rucăr, este de 152.283 lei, evidenţiată pentru că au fost făcute plăţi nelegale, reprezentând contravaloarea lucrărilor acceptate la plată şi decontate, dar neexecutate la lucrarea „Reţea nouă de canalizare şi staţie de epurare”. Operaţiunea de recuperare a acestei sume a fost demarată şi greşeala a fost reparată.

La finalul controlului, echipa de audit a notat, în sinteză, că situaţiile financiare nu au fost întocmite din toate punctele de vedere semnificative în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România. Situaţiile financiare nu reprezintă o imagine reală şi fidelă a poziţiei financiare, a performanţei sau a modificării poziţiei financiare a entităţii. Modul de administrare al patrimoniului public şi privat al Comunei Rucăr, precum şi execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli nu respectă principiile legalităţii şi regularităţii, întrucât valoarea cumulată a erorilor şi abaterilor de la legalitate şi regularitate constatate se situează peste pragul de semnificaţie de 2%. “E.M.”

The most visited gambling websites in The UK