Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Primarul Miriţă îi pune pe subalterni să verifice în teren numărul de plătitori de gunoi de la fiecare adresă

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 1000

b_400_250_16777215_10_images_images2_ziar_2020_martie_2468_27.jpgÎn prima întrunire ordinară a acestui an, aleşii de la Schitu Goleşti au actualizat normele locale în baza cărora încasează taxa specială de salubritate de la cetăţenii comunei. Ca peste tot în Muscel, nivelul tarifului datorat pentru gunoiul menajer, preluat de lucrătorii firmei Financiar Urban, este aprobat anual, prin hotărâre a Consiliului Local. Vecinii noştri achită, potrivit celor stabilite în forul legislativ al localităţii, în octombrie 2019, o taxă de 5,5 lei/persoană/lună, pentru colectarea la pubelă individuală, şi 5 lei/persoană/lună, pentru colectarea la container, sumă fixată şi rămasă la acest nivel din decembrie 2018. Regulamentul, actualizat în ianuarie 2020, prevede că locuitorii cătunului Rudărie, unde operatorul colectează la container, suportă taxa de salubritate pentru maximum două persoane/gospodărie. Firmele, în schimb, care plătesc în funcţie de volumul de deşeuri generat lunar, sunt obligate să încheie, separat, contracte de colectare cu Financiar Urban. 

Angajaţii Primăriei, trimişi pe teren ca să verifice dacă lumea s-a declarat corect

În plenul întrunirii, după cum era firesc, n-au lipsit explicaţiile şefului Executivului, care a prezentat Consiliului Local un rezumat al activităţii de salubritate. „Prin acest regulament încercăm să încasăm această taxă specială de la 3.660 de persoane plătitoare, aşa cum sunt stabilite prin contract. Din populaţia totală de 5.121 de persoane, nu putem scădea decât 1.461 de persoane.”, a afirmat primarul Vasile Tudorel Miriţă. Potrivit acestuia, ianuarie era luna decisivă pentru stabilirea numărului de plătitori, în baza evidenţelor primare ale Registrului Agricol.              

Ansamblul de reguli în materia gunoiului prevăd că cetăţenii care au domiciliul la Schitu Goleşti şi care deţin în proprietate mai multe clădiri - apartament, casă, casă de vacanţă, alte clădiri de tip rezidenţial - în comună datorează taxa pentru numărul de persoane care locuiesc efectiv la fiecare adresă. În schimb, cei care au domiciliul sau reşedinţa în alte localităţi, dar deţin la Schitu Goleşti unul sau mai multe imobile plătesc pentru o singură proprietate, la alegere, pentru trei luni calendaristice din an, multiplicat cu tariful lunar/persoană. Cetăţenii care dobândesc o clădire rezidenţială, la Schitu, în cursul anului, dar nu stau efectiv acolo, datorează taxa de salubrizare proporţional cu numărul de luni din an rămas, raportat la întregul an fiscal. 

Ca să se asigure că nu există consăteni care se „fofilează” de la obligaţie, în intervalul martie-aprilie, în fiecare an, salariaţii Primăriei sunt puşi să efectueze verificări în teren privind numărul de persoane care locuiesc la fiecare adresă. Ce găsesc în teren constituie subiectul unor rapoarte înaintate superiorilor, în care vor fi menţionaţi şi consătenii plecaţi la muncă în străinătate, care, după cum este firesc, sunt scutiţi de achitarea obligaţiei.        

„În cazul în care se constată că între numărul de persoane înregistrat în evidenţele fiscale ale Primăriei Schitu Goleşti şi numărul real de persoane care domiciliază sau au reşedinţa la adresa respectivă există diferenţe, Compartimentul Impozite şi Taxe va recalcula din oficiu taxa de salubrizare, începând cu data de 1 a lunii următoare întocmirii notei de constatare.”, menţionează regulamentul.

O recomandare lansată în timpul şedinţei primarului Miriţă a fost ca rezultatele recensământului din poartă în poartă, efectuat în primele două luni ale acestei primăveri, să fie afişate pe site-ul Primăriei. Adică să fie postată lista cu persoanele plătitoare, la care Executivul a plusat cu prezentarea debitorilor pe fiecare familie.      

În familiile cu mulţi membri, cum sunt cele de altă religie, care au mulţi copii, taxa se ia pentru maxim cinci persoane/gospodărie     

Cel care moşteneşte, cumpără sau construieşte o casă în cursul anului are obligaţia de a declara acest fapt în 30 de zile de la data dobândirii imobilului, ca să-i fie stabilită taxa de gunoi în funcţie de numărul membrilor de familie care locuiesc la acea adresă. „Aceeaşi declaraţie se va depune de către proprietarul locuinţei şi atunci când numărul persoanelor (…) se măreşte sau se micşorează (prin efectul filiaţiei, chiriaşi, schimbare de domiciliu, reşedinţă, etc.), în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificărilor. În caz de deces, scăderea taxei de salubritate se va efectua cu data de 1 a lunii următoare apariţiei acestei situaţii.”, sunt alte prevederi ale regulamentului. Şi aceia care se mută din comună trebuie să solicite, în scris, scutirea de la plata obligaţiei. 

În categoria scutiţilor figurează şi locuitorii care muncesc în străinătate, care trebuie să aducă la Primărie fie contracte de muncă încheiate cu angajatorii din afara ţării, fie contracte de închiriere pentru locuinţe în ţările în care muncesc. „În situaţia în care aceştia nu pot prezenta astfel de documente, vor depune o declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă perioada în care a fost plecat de la domiciliu. Scutirea de la plata taxei de salubritate se poate face numai dacă în aceste documente se stipulează clar perioada în care persoane fizice cu domiciliul în comuna Schitu Goleşti locuiesc temporar în alte localităţi sau în afara teritoriului României.”, redăm din normele trecute recent prin votul Consiliului Local.

Tot legat de situaţia de scutire, cei care au beneficiat de această posibilitate sunt obligaţi ca, în termen de 15 zile de la încetarea perioadei de şedere/locuire temporară, să depună declaraţia în vederea impunerii taxei. Din această categorie fac parte: cetăţenii care ispăşesc pedeapsa închisorii, pe perioada detenţiei; persoanele aflate în regim medical pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice consecutiv (internat medical, carantină, azil, etc.); alte situaţii asemănătoare care pot fi susţinute cu acte doveditoare. 

Pentru a nu împovăra familiile numeroase cu plata gunoiului, autorităţile vecine au inserat în regulament facilitatea următoare: „În situaţia în care sunt gospodării în care sunt înregistrate mai mult de cinci persoane, taxa de salubrizare datorată pentru colectarea la pubelă se încasează pentru maxim cinci persoane/gospodărie.” Iar pentru locuitorii cătunului Rudărie, unde colectarea gunoiului menajer se face la container, propunerea Executivului, acceptată de Legislativul localităţii, a fost ca taxa să fie încasată pentru maxim două persoane/gospodărie.        

Şi la Schitu taxa se plăteşte tot în patru tranşe, ca la Câmpulung, fiind generatoare de majorări de întârziere şi de măsuri de executare silită pentru recuperarea restanţelor. M.B.

The most visited gambling websites in The UK