Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Primăria Câmpulung plăteşte o firmă din Bucureşti cu peste 100.000 lei, pentru a controla asociaţiile de proprietari

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 1646

b_400_250_16777215_10_images_images2_ziar_2020_martie_2466_4.jpgÎncă de anul trecut, Primăria Câmpulung a intenţionat angajarea unui auditor, în afara celui existent în cadrul instituţiei, numai pentru asociaţiile de proprietari. Executivul fie a renunţat, fie a amânat planul de a recruta un salariat special pe problematica precizată, existând în rândul opiniei publice un puternic curent anti-creştere a grilei de personal a Primăriei. Astfel, nu se mai face loc unui coleg nou la Compartimentul Audit al Primăriei, după cum reiese din recenta achiziţie de servicii, întreprinsă de autorităţile locale. Servicii de management, mai precis, contractate pe 26 februarie, la preţul de 8.925 lei pe lună, ceea ce înseamnă că, pentru douăsprezece luni, colaboratoarea primarului va încasa 107.100 lei. 

Cine este aceasta şi ce prestează pentru municipalitate? O societate din Bucureşti, Udrescu Building Management SRL, căreia i s-a atribuit direct contractul, va asigura „informarea şi controlul asociaţiilor şi proprietarilor din condominii cu privire la cadrul normativ privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari”. Conform portalului de achiziţii publice, sarcinile firmei care înlocuieşte angajatul pe care şefii Primăriei urmăreau să-l înghesuie în organigramă sunt punctate astfel:

1.Verifică şi îndrumă metodologic asociaţiile de locatari sau proprietari ai acestor entităţi, la solicitarea acestora, în vederea înfiinţării şi înregistrării, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, sau transformării din asociaţii de locatari în asociaţii de proprietari; 

2.Verifică şi îndrumă asociaţiile de proprietari şi proprietarii pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor ce le revin, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

3. Verifică şi îndrumă asociaţiile de proprietari şi proprietarii pentru îndeplinirea obligaţiilor locale ce le revin asupra proprietăţii comune; 

4.Primeşte, înregistrează în registratura internă adrese/ petiţii/ scrisori/ sesizări înregistrate la registratura generală a instituţiei şi întocmeşte răspunsuri, în scris, petenţilor, pe tematica specifică serviciului; 

5.Verifică, la sesizarea cetăţenilor, în funcţie de cele solicitate sau, după caz, dacă asociaţiile de proprietari funcţionează în limitele stabilite de lege; 

6.Constatările vor fi consemnate într-un document, care va conţine şi măsurile de remediere ce se impun, document ce se va afişa la avizier; 

7.Întocmeşte procesele verbale de sancţionare pentru neîndeplinirea atribuţiilor de către preşedintele asociaţiei, membrii Comitetului Executiv, cenzori, administratorul de imobil; 

9.Înregistrează şi arhivează Situaţiile soldurilor elementelor de activ şi pasiv depuse de către asociaţiile de proprietari, în termenele stabilite de lege, şi transmite adrese scrise către asociaţiile de proprietari ale căror situaţii prezintă diferenţe între activ şi pasiv.

După cum remarcaţi, specialistul recrutat nu ajută decât cu sfaturi, cel mult, care, în lipsa resurselor financiare ale asociaţiilor, sunt greu de pus în practică. Aşadar, o cheltuială inutilă pe care o face Primăria, care aduce de la Bucureşti un specialist ca să-i înveţe pe administratori ceea ce ştiau deja. M.B.

The most visited gambling websites in The UK