Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Putem sta cu o groapă în loc de pod, pe un drum naţional, încă trei ani de acum înainte

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 2550

b_400_250_16777215_10_images_images2_ziar_2020_ianuarie_2451_5.jpgb_400_250_16777215_10_images_images2_ziar_2020_ianuarie_2451_27.jpg

Iată de ce nu se grăbesc Ţâroiu şi Răuţoiu cu podul de la Apa Sărată. Graţie termenului convenit cu Ministerul Dezvoltării

În luna decembrie a anului trecut, pe care o nădăjduiam moment de bilanţ pentru cel puţin patru investiţii ale Primăriei - podul de la Apa Sărată, Piaţa Primăriei, Industrialul de jos şi esplanada din dreptul magazinelor situate peste drum de Piaţa Centrală -, redacţia ziarului Evenimentul Muscelean i-a solicitat explicaţii primarului Liviu Ţâroiu despre două dintre aceste lucrări, care au produs cel mai mare disconfort, din cauza lungirii nepermise a termenului de execuţie. În cazul aşa-zisului pod din vecinătatea fostului Minier, disconfortul tradus în cozi până la ieşirea din oraş persistă pe mai departe şi, după cum aflăm din răspunsul primarului Liviu Ţâroiu, poate persista încă trei ani de acum înainte, după cum prevede contractul de finanţare semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale. Nu avem nicio îndoială că aşa se va întâmpla, având exemplul celor doi ani şi jumătate trecuţi de la câştigarea contractului de către firmele familiei Răuţoiu, Group Concif şi Ratelen Construct, în care nu s-au întâmplat decât două lucruri. Şi acestea de-abia în 2019, repetăm, după doi ani de la atribuirea contractului firmei de casă a Primăriei Câmpulung, dintr-o grabă puţin spus curioasă: ocolirea, în primăvară-vară, şi groapa, la sfârşitul verii, la care lucrările au fost sistate la o lună de la debutul forajelor.

Câtă nepăsare! Actele care autorizează construcţia, solicitate şi emise la doi ani distanţă de ţinerea licitaţiei  

Comportamentul de până acum al părţilor implicate în derularea contractului, Liviu Ţâroiu şi afaceriştii Răuţoiu, denotă intenţia de a creşte preţul lucrării. Care, oricum, a crescut, fără să se întâmple mai nimic în zona de lucru. V-am informat în mai multe rânduri că, în cei doi ani şi jumătate trecuţi de la obţinerea contractului de către aceiaşi executanţi din Piaţa Primăriei, valoarea lui a crescut cu peste 170.000 lei. Licitaţia a fost adjudecată de Group Concif şi Ratelen Construct în luna august a anului 2017. Imediat după acest moment, în toamna acelui an, consilierii locali au actualizat devizul general, care dădea o valoare totală a investiţiei de 907.737 lei, din care construcţii plus montaj, 738.888 lei. La această lucrare, Primăria contribuia cu 184.021,18 lei. 

În luna aprilie a anului 2019, aleşii au adaptat costul lucrării la noutăţile salarizării personalului de pe şantiere. Conform reglementărilor în vigoare privitoare la salariul minim plătit în construcţii, valoarea totală a investiţiei sălta la 1.074.465,18 lei, din care construcţii plus montaj, 905.616,04 lei. Contribuţia municipiului, conform votului Consiliului Local din 25 aprilie 2019, nu era afectată de majorarea costului proiectului. Cifrele votate în primăvară n-au fost valabile decât până pe 27 iunie 2019, când valorile cresc din nou: 1.079.258,05 lei, proiectul în ansamblul său, din care construcţiile şi montajul presupun o cheltuială de 909.525,21 lei. Cât despre partea municipiului, aceasta aproape că se dublează, de la 184.021,18 lei, la 355.542,35 lei.

Nepăsarea faţă de neplăcerile cauzate şoferilor, obligaţi în prezent să aştepte lângă o groapă lipsită de şantierul aferent, s-a văzut şi din întârzierea cu care au fost solicitate şi, pe cale de consecinţă, emise actele necesare demolării vechii treceri, respectiv ridicării uneia noi. Deşi licitaţia s-a câştigat în august 2017, abia pe 4 februarie 2019, municipalitatea şi-a scos certificatul de urbanism pentru lucrările de la Apa Sărată şi, ulterior, în primăvară, autorizaţia de construire.

Tot acest deranj produs cu costuri enorme, care nu vor încremeni la valoarea din vara lui 2019, se întâmplă pentru un pod despre care mai nimeni nu ştia că există încorporat în Şoseaua Naţională. În realitate, este o trecere peste un canal care colectează apa ploilor din zona înaltă a Drumului Godeni, care, de cinci luni, ţine pe loc circulaţia pe Şoseaua Naţională, tranzitată intens spre Piteşti şi Braşov. 

Ministerul le dă voie autorităţilor şi constructorilor să se lungească patru ani de la semnarea contractului  

Vom prezenta în continuare întrebările conţinute de adresa redacţiei Evenimentul Muscelean şi răspunsurile primarului Liviu Ţâroiu, care semnează documentul remis pe 10 ianuarie 2020, împreună cu dirigintele de şantier Marius Lungescu şi Bogdan Popescu, de la Compartimentul Investiţii al Primăriei.       

 

=Întrebare 1: Ultimul termen pe care l-aţi dat publicităţii, în privinţa finalizării investiţiei, este 3 aprilie 2020. În condiţiile producerii acestui episod de sistare a lucrărilor, aţi convenit cu constructorii Group Concif şi Ratelen Construct alt grafic şi altă dată la care executanţii s-au obligat să predea obiectivul finalizat? În cazul unui răspuns afirmativ, vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie noul grafic asumat de firmele câştigătoare ale contractului şi termenul final impus acestora.

=Răspuns 1: Având în vedere necesitatea efectuării unor lucrări de decopertare suplimentare pentru stabilirea naturii, suprafeţei şi grosimii zonei tari, de comun acord s-a decis prelungirea termenului de execuţie pentru o perioadă de 4 luni (de la data emiterii ordinului de reîncepere a lucrărilor) în soluţia proiectată.

 

=Întrebarea 2: Vă rugăm să ne comunicaţi motivul oficial pentru care şantierul a încetat lucrările?

=Răspunsul 2: Pentru evitarea execuţiei unor platforme de lucru pentru forarea coloanelor celor două culei, în scopul încadrării în costurile previzionate, în lipsa posibilităţii reale de acces cu utilaje sub pod, s-a decis ca execuţia forajelor pentru coloanele culeelor să se realizeze înaintea demolării podului, direct din platforma drumului, cu circulaţia deviată pe varianta ocolitoare executată.

În urma efectuării lucrărilor de forare pentru execuţia primei coloane a culeei Piteşti, s-a identificat prezenţa unui strat de umplutură din piatră în spatele bolţii podului existent.

Continuarea forajului a fost posibilă doar până la cota -5.00, faţă de nivelul căii rutiere, în stratul de umplutură din piatră, iar continuarea forării a devenit imposibilă cu utilajul de foraj folosit.

Prin nota de constatare întocmită în data de 27 august 2019, cu ocazia executării forajului 2, s-au consemnat nepotrivirile dintre situaţia proiectată şi cea reală, astfel:

1. ±0.00 ÷ -1.00: nisip argilos;

2. -1.00 ÷ -2.50: pietriş cu bolovăniş;

3. -2.50 ÷ -3.80: bolovăniş cu interspaţii umplute cu pietriş;

4. -3.80 ÷ -5.00: bolovăniş mare cu diametrul 30-60 centimetri, cu interspaţii umplute cu pietriş şi nisip (s-a oprit forajul).

S-a luat decizia executării a încă a unei coloane a acestei culei pentru a se stabili dacă prezenţa umpluturii din piatră este locală numai pe zona primei coloane. S-a constatat că şi forajul pentru a doua coloană s-a blocat la nivelul -5.80 metri. S-a hotărât oprirea lucrărilor de forare a coloanelor la culeea Piteşti şi mutarea utilajului la culeea Câmpulung.

În mod similar şi în amplasamentul culeei Câmpulung s-au realizat succesiv două foraje care s-au blocat la cota -6.00 metri, respectiv la cota -4.90 metri faţă de cota drumului.

În scopul finalizării investiţiei, avându-se în vedere caracterul atipic al situaţiei reale din teren, imposibilitatea realizării accesului cu utilaje sub pod, constituţia foarte compactă a umpluturilor (bolovani şi masa stabilizată cu lianţi) dispuse pe toată suprafaţa rampelor, făcând imposibilă realizarea forajelor direct din ampriza drumului, decidenţii au stabilit: 

-oprirea execuţiei pilonilor foraţi, demolarea podului boltit existent şi realizarea unei rampe de acces de la cota drumului la cota albiei pe amplasamentul podului, pentru realizarea accesului utilajelor în albie;

-execuţia unei săpături mecanizate, cu excavatorul, sub formă de tranşee de sondare pentru decopertarea zonei tari;

-studiul geotehnic de verificare realizat în albie, imediat în amonte de pod, nu a semnalat prezenţa zonei tari din piatră şi bolovăniş;

-în acest caz se presupune că zona tare reprezintă o umplutură locală la capetele podului, în spatele bolţii şi, în consecinţă, soluţia de fundare proiectată nu se va modifica în sensul schimbării sistemului de fundare indirect, pe coloane, cu o soluţie de fundare directă.

 

=Întrebarea 3: S-a realizat un studiu geotehnic înaintea demarării săpăturilor? Cine este autorul lui şi care sunt concluziile acestuia?

=Răspuns 3: Studiul geotehnic pentru obiectivul de investiţii sus menţionat a fost realizat de firma Geoproiectforaje 2012 SRL Bucureşti, care a avut următoarele concluzii şi recomandări:

1.În vederea proiectării lucrărilor privind reabilitarea podului existent în localitatea Câmpulung, pe Şoseaua Naţională (DN 73), s-au efectuat investigaţii geotehnice, care au constat în observaţii de teren şi executarea unui foraj manual de 6 metri adâncime. Podul a suferit intervenţii majore de teren care au dus la degradarea lui în timp. Albia este colmatată cu depuneri aluvionare, vegetaţie, care îngreunează trecerea apelor pluviale;

2.Pentru reabilitarea podului se vor executa lucrări de reparaţie a podului conform proiectului, se va trece la curăţarea, decolmatarea şi construcţia unui pod nou, se recomandă fundarea podului pe coloane forate;

3.La începerea forajului pentru prima coloană se va prezenta geotehnicianului pentru urmărirea forajului şi verificarea terenului de fundare.

 

=Întrebarea 4: Este posibilă, pe durata stopării lucrărilor, mărirea benzilor ocolitoare, pentru a se putea circula în dublu sens, cu restricţia de viteză aferentă, bineînţeles, după solicitarea punctului de vedere avizat al Biroului Rutier Câmpulung?

=Răspuns 4: Mărirea lăţimii benzii ocolitoare  nu a fost posibilă încă din faza de proiectare datorită distanţei mici între calea ferată şi podul existent.

 

=Întrebarea 5: Ce sumă li s-a decontat executantelor până la această dată?

=Răspuns 5: Până la această dată au fost decontate lucrări în valoare de 77.623,53 lei.

 

=Întrebarea 6: Care este termenul contractului de finanţare semnat de Municipiul Câmpulung cu Ministerul Dezvoltării Regionale pentru acest obiectiv?

=Răspuns 6: Termenul contractului de finanţare nr. 3598 din data de 22 mai 2018 are valabilitate până la finalizarea obiectivului de investiţii, fără a depăşi 4 ani de la data semnării lui de către ultima parte.

The most visited gambling websites in The UK