Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Logo

Primari şi preoţi, ajutaţi cu bani de la judeţ

b_400_250_16777215_10_images_images2_ziar_2019_Noiembrie_2439_8.jpgÎn aceeaşi zi în care primarul Liviu Ţâroiu anunţa un sprijin promis de judeţ, de circa 250.000 lei, în completarea celor 3,6 milioane de lei, alocate din bugetul central, aleşii din componenţa CJ Argeş aprobau nişte fonduri în teritoriu. Este vorba despre obişnuitele repartizări pe unităţi administrativ-teritoriale ale fondului constituit la dispoziţia Consiliului Judeţean din cota de 7,5% din impozitul pe venit, precum şi ale sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri. Şapte comune din Muscel au mai primit nişte bani, în completarea alocărilor anterioare, pentru a finanţa lucrări în derulare, în special cele susţinute prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, care necesită o cofinanţare din bugetul local. Deocamdată, Câmpulungul este în aşteptarea sfertului de miliard promis şefului Executivului, care, la sfârşitul lunii octombrie, era convins că-l primeşte. 

Comunele muscelene care au primit recent fonduri de la CJ 

O derogare de la Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, impusă prin Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe acest an, prevede posibilitatea repartizării către comune, oraşe şi municipii a cotei din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat, în 2019, aferentă fondului aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean. Astfel, prin hotărâre, cum a fost cea din 31 octombrie 2019, consilierii judeţeni alocă sprijin financiar din fondul constituit la dispoziţia CJ pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. Din aceeaşi sursă, judeţul ajută administraţiile din teritoriu pentru susţinerea cheltuielilor de funcţionare pe care acestea, în mod justificat, nu le pot finanţa din venituri proprii şi din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. 

Înainte de votul de la sfârşitul lunii trecute, s-au centralizat solicitările primite din teritoriu, s-au analizat, după care s-a făcut o propunere de repartizare, în funcţie de priorităţile stabilite de localităţi. Urgenţele de la mijlocul toamnei, în ceea ce priveşte zona noastră, provin din comunele conduse de primarii Nicolae Pană, Emilian Ciolan, Ion Pădureanu, Petre Andrei şi Ion Paul Marin. Nouă comune, dintre care cinci din Muscel, au figurat pe lista de propuneri de repartizare de cote defalcate din impozitul pe venit, din fondul constituit la dispoziţia Consiliului Judeţean      

8Coşeşti: 50.000 lei pentru reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă din comună (PNDL II); 

8Dârmăneşti: 75.000 lei pentru racordarea cu echipament de la rezervor la reţea foraj nou, în satul Dârmăneşti; 

8Godeni: 30.000 lei pentru reabilitarea drumului comunal Olteanu (PNDL II);

8Hârtieşti: 50.000 lei pentru lucrări de reparaţii, întreţinere şi investiţii la Şcoala Primară Lucieni; 

8Stoeneşti: 85.000 lei pentru reabilitarea reţelei de alimentare cu apă şi înfiinţarea sistemului de canalizare menajeră şi staţie de epurare, în satul Stoeneşti (PNDL II).

Bani pentru un drum din Stâlpeni şi o punte la Vlădeşti  

Altă posibilitate de ajutor pentru primarii din teritoriu o reprezintă alocarea prin redistribuire de la Judeţul Argeş a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale. Criteriul care a stat la baza împărţirii banilor a constat în lungimea şi starea tehnică a căilor de acces care fac obiectul unor proiecte de reabilitare. Astfel, alte nouă localităţi rurale din judeţ au beneficiat de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pentru anul 2019. Două dintre beneficiare sunt din Muscel: Stâlpeni, cu 100.000 lei, pentru modernizarea drumului comunal DC 47, în lungime de 1,5 kilometri, şi Vlădeşti, cu 50.000 lei, pentru punte pietonală peste Râul Bratia, în punctul Vlădeşti-Centru.

Ajutor de la judeţ pentru Schitul Dragoslavele şi Mănăstirea Aninoasa

În cadrul aceleiaşi şedinţe, consilierii judeţeni s-au manifestat generoşi cu trei biserici argeşene, una din Piteşti, două din Muscel. Aşezămintele religioase au fost selectate cu ajutorul unui „Ghid pentru acordarea, în anul 2019, a sprijinului financiar de la Consiliul Judeţean Argeş, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din Judeţul Argeş, recunoscute în România.” „În acest sens, Comisia de Analiză a Solicitărilor de Sprijin Financiar din partea Unităţilor de Cult a analizat dosarele depuse la registratura instituţiei noastre de către unităţile de cult din judeţul Argeş şi propune sprijinirea solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile de acordare a sprijinului financiar, în conformitate cu criteriile din Ghidul aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.173 din 12.09.2019.”, explică raportul ataşat proiectului de hotărâre propunerea de sprijinire din bugetul judeţean a lucrărilor întreprinse de câteva locaşuri de cult. 

Potrivit Ghidului, „sprijinul financiar se acordă numai pentru cofinanţarea unui proiect, în limita bugetului disponibil, iar cofinanţarea din partea beneficiarului trebuie să fie de minimum 10% din  valoarea totală a finanţării (aceasta poate fi în bani, materiale, etc.). Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de Consiliul Judeţean Argeş unităţilor de cult este de 500.000 lei, sumă prevăzută în bugetul CJ, aprobat prin HCJ nr.169/29.08.2019.”

Cererile s-au primit numai până la data de 27 septembrie 2019. Conform Ghidului, Consiliul Judeţean alocă sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate: a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici; b) construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice, potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult; c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase; d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult; e) amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase; f) construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult; g) construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; h) construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute. Nu sunt eligibile următoarele cheltuieli: activităţi generatoare de profit; nu se vor finanţa achiziţii de terenuri, clădiri, dobânzi; alte cheltuieli care contravin legislaţiei în vigoare privind finanţările din fonduri publice. 

S-au încadrat în cerinţele impuse de finanţatori: Schitul Dragoslavele, care a primit 200.000 lei, pentru efectuarea unor reparaţii, şi Mănăstirea Aninoasa, ajutată cu 186.000 lei, pentru a plăti lucrări de restaurare. M.B.

Evenimentul Muscelean