Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Matei, de la Mihăeşti, şi-a luat specialişti pentru dotarea Căminului Cultural, extinderea alimentării cu apă şi autorizarea PSI a Şcolii Furnicoşi

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 550

b_400_250_16777215_10_images_images2_ziar_2019_Septembrie_2421_Clipboard12.jpg

La Mihăeşti s-au produs cele mai multe contractări prin site-ul de profil, primarul Matei fiind în nevoie de consultanţi şi verificatori ale proiectelor propuse în comună. I-a găsit pe majoritatea zilele trecute, lista fiind deschisă de un evaluator ale cărui servicii au fost angajate, pe 12 septembrie 2019, pentru actualizarea valorii patrimoniului localităţii. 

Gheorghe Matei foloseşte 7.259 lei din rezervele administraţiei publice locale pentru a-i plăti specialistului din Moşoaia, Marcos Eval 2005, care se va ocupa, în perioada următoare, de evaluarea terenurilor şi construcţiilor aflate în patrimoniul Unităţii Administrativ - Teritoriale Mihăeşti la data de 31 decembrie 2018, în conformitate cu prevederile OUG nr. 81/2003, a Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice aprobate prin Ordinul nr. 3471/2008 şi a celorlalte norme legale aplicabile în vigoare. „Serviciile de reevaluare se vor presta având la bază listele de inventariere a U.A.T. Mihăeşti. Preţul de catalog este stabilit în urma analizării inventarului şi numărului de obiective ce vor fi supuse evaluării (aproximativ 122 obiective). Rapoartele de reevaluare vor fi elaborate în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare, adoptate de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România. Evaluatorul trebuie să deţină autorizaţia pentru exercitarea acestei profesii.”, sunt cele convenite de părţi. 

Pe 13 septembrie, un nou contract s-a alăturat celui de reevaluare a imobilelor publice. De data aceasta, 1.785 lei din banii comunităţii i se plătesc firmei Propramm SRL, din Râmnicu Vâlcea, pentru verificarea proiectului de extindere a reţelei de alimentare cu apă. Serviciul comandat constă într-o verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie pentru obiectivul „Extinderea reţelei de alimentare cu apă în satele Drăghici, punctele DJ738 Broasca, de la Nicolae spre DN73, Uliţa Ispas, Mareş Dan, satul Mihăeşti, punctele Gară şi Dobrescu, şi satul Valea Bradului, punctele DC11, spre punte, şi din DC spre Minciunescu”. Lungimea totală a reţelei PEHD măsoară 4.185 ml.

Dotarea Căminului Cultural Mihăeşti a generat cheltuieli suplimentare investiţiei propriu-zise. Asta pentru că autorităţile locale au fost obligate să apeleze la servicii de consultanţă în domeniul managementului de proiect, dar şi în domeniul achiziţiilor publice. Primele, angajate pe 16 septembrie 2019, îl costă pe primarul Matei 5.355 lei, pentru a fi îndrumat în privinţa implementării şi managementului investiţiei programate, constând în dotarea Căminului Cultural Mihăeşti. Autoritatea contractantă a solicitat firmei cu care va colabora, Concret Expert Eval, din Piteşti, ca aceasta să se ocupe de avizarea contractelor A.F.I.R., întocmirea bugetului indicativ final, întocmirea rapoartelor de progres, întocmirea declaraţiilor de cheltuieli şi declaraţiilor TVA aferente tranşelor de plată şi a dosarului şi documentelor justificative pentru semnarea actelor adiţionale.

Pentru aceeaşi investiţie susţinută cu fonduri atrase prin Agenţia de Finanţare a Investiţiilor Rurale, Executivul de la Mihăeşti are nevoie de îndrumare şi pentru organizarea procedurilor de achiziţie publică. Mai precis, pregătirea şi derularea formalităţilor impuse de lege pentru alegerea executantului investiţiei finanţată din resurse nerambursabile. 4.760 lei este preţul acestui serviciu asigurat administraţiei locale de la Mihăeşti de aceeaşi firmă piteşteană, Concret Expert Eval, cu care primarul Gheorghe Matei nu se află la primele colaborări. Cei mai mulţi dintre edilii care au avut de implementat proiecte cu fonduri alocate prin A.F.I.R. au apelat la experienţa SRL-ului, care îşi îmbogăţeşte portofoliul cu cele mai recente comenzi primite din Muscel. 

În baza celui de-al doilea contract, datat 18 septembrie 2019, când s-a produs oferta prin S.I.C.A.P., consultantul va ajuta Executivul de la Mihăeşti să ducă la îndeplinire etapa de achiziţie publică. „Servicii auxiliare achiziţiei, ce constau în asistenţa beneficiarului în aplicarea şi derularea procesului de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii „Dotare Cămin Cultural Mihăeşti, ce beneficiază de ajutor financiar nerambursabil în condiţiile P.N.D.R. (n.r. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală), conform contractului de finanţare încheiat între A.F.I.R. şi Comuna Mihăeşti. Serviciile constau în consultanţă privind elaborarea dosarului achiziţiei, urmărind parcurgerea etapelor prevăzute de legislaţia în vigoare (Legea 98/2016; HG 395/2016).”

O ultimă cheltuială pe care o inserăm în acest articol priveşte documentaţia de autorizare PSI a Şcolii Furnicoşi, de realizarea căreia se va ocupa o societate din Merişani, Silvora Tera SRL. Prestaţiile sale vor fi remunerate de beneficiarul lucrării cu 11.453,75 lei, preţul achiziţiei din 19 septembrie 2019. Sarcinile acesteia constau în întocmirea documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu pentru Şcoala Primară Furnicoşi. Suprafaţa construită totală a clădirii măsoară 385 de metri pătraţi. “E.M.”

The most visited gambling websites in The UK