Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

La Poienari, au fost acceptate la plată şi decontate lucrări neexecutate

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 1061

b_400_250_16777215_10_images_images2_ziar_2019_Mai_2382_Clipboard16.jpg

Anul trecut, între 4 şi 31 iulie, Curtea de Conturi a fost în control la Poienarii de Muscel. Auditorii au verificat conturile anuale de execuţie bugetară atât ale Primăriei, cât şi ale Şcolii Gimnaziale din localitate. Singurele abateri constatate, pe anul 2017, au fost la unitatea administrativă, fiind iniţial estimate trei sume, 11.000 lei, venituri suplimentare, 13.000 lei, prejudicii, şi 616.000 lei, abateri financiar-contabile.

În 2015 şi 2016, veniturile proprii au avut un grad de realizare de 89,2% şi 89,3%

414.000 lei au provenit din nerespectarea condiţionalităţii, referitoare la fundamentarea veniturilor bugetului local pentru 2017, în sensul plafonării prevederii acestora la nivelul realizărilor din anul precedent, în situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în buget este mai mic de 97% pe fiecare an, în ultimii doi ani. În 2015 şi 2016, veniturile proprii au avut un grad de realizare de 89,2% şi respectiv 89,3%.

La capitolul „exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare”, cei care au făcut controlul la Poienarii de Muscel au dat explicaţii succinte pentru mai multe abateri, unele şi cu efect bănesc. 1.848 lei au rezultat după ce au fost diminuate creanţele Primăriei, cu valoarea suprasolvirii înregistrate şi menţinute în analitic în debitul acestui cont. Alţi 85.960 lei au venit ca o majorare nereală a excedentului la 31 decembrie 2017, după ce nu a fost stabilit cu respectarea în totalitate a reglementărilor aplicabile în vigoare, în sensul că nu au fost închise toate conturile de cheltuieli. Alte nereguli, dar care nu au atras după ele abateri în bani au fost:

-nu au fost respectate reglementările cu caracter specific, referitoare la întocmirea documentelor justificative şi consemnarea, în cuprinsul lor, a operaţiunilor economice, derulate la Primăria Poienarii de Muscel în cursul exerciţiului financiar bugetar auditat. A fost menţionat că valorile materialelor achiziţionate în 2017 nu au fost recepţionate la primire; nu s-a întocmit „Notă de recepţie şi constatare de diferenţe”, care are calitatea de document justificativ  pentru înregistrarea în evidenţa de gestiune şi în contabilitate; materialele cumpărate au fost direct trecute în conturile de cheltuieli în baza facturilor de procurare. S-a mai scos la iveală că Primăria nu utilizează, pentru evidenţa cantitativă, pe feluri de stocuri, la locul de depozitare (evidenţa tehnic operativă) „Fişă de magazie”, care serveşte la controlul operaţiunilor înregistrate de gestionar, precum şi la calculul  valorii bunurilor existente  în stoc la sfârşitul lunii, în scopul confruntării cu datele din contabilitatea sintetică. Plus că pe „Bonul de consum” nu sunt trecute bunurile date în consum.

-nu au fost puse în aplicare procedurile privind parcurgerea celor patru faze ale execuţiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi să organizeze, să conducă evidenţa şi să raporteze angajamentele bugetare şi legale.

Nu s-a realizat un audit intern în Primărie

Două neconcordanţe au fost găsite de auditori şi la capitolul „organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern)”. Nu a fost asigurată elaborarea, aprobarea, aplicarea şi perfecţionarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor şi criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerinţele generale şi specifice de control intern. Nu s-a făcut o planificare şi realizare a activităţilor de audit intern, cu respectarea în totalitate a reglementărilor aplicabile în vigoare, adică nu au fost auditate, cel puţin o dată la trei ani, toate obiectivele cuprinse în sfera auditabilă a activităţii desfăşurate la nivelul Primăriei Poienarii de Muscel.

Administraţia locală nu s-a ocupat de transformarea amenzilor în muncă în folosul comunităţii

Alte trei neconformităţi au fost evidenţiate la rubrica „modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege.” Nu au fost întocmit şi derulat un program de inspecţii fiscale în vederea verificării sincerităţii datelor declarate de către contribuabili şi, de asemenea, în cazul persoanelor juridice, dosarele fiscale nu conţin, în toate cazurile, documente referitoare la obiectul de activitate şi masa impozabilă a contribuabililor, constatându-se că acestea sunt incomplete sau conţin documentaţii neactualizate. Pentru că nu au fost respectate prevederile legale, referitoare la stabilirea preţurilor contractelor de concesiune/închiriere a pajiştilor permanente, bunuri aflate în proprietatea  publică sau privată a comunei şi cedate spre folosinţă unor persoane fizice, a rezultat o abatere de 10.930 lei. La acest capitol, cei care au fost în control au stabilit că, în anul 2017, Primăria Poienarii de Muscel a transmis 196 de somaţii către debitorii bugetului local, dar nu s-au parcurs ulterior toate etapele executării silite, adică nu au fost puse sechestre asupra bunurilor mobile sau imobile ale debitorilor; au fost solicitate informaţii cu privire la conturile bancare a doar doi debitori şi au fost instituite 40 de popriri în sarcina acestora. A mai fost scos în faţă faptul că Primăria nu a întreprins toate diligenţele necesare pentru înlocuirea amenzilor cu sancţiunea obligării contravenienţilor la prestarea activităţilor în folosul comunităţii, în condiţiile în care ponderea amenzilor neachitate, la finele anului 2017, aveau o valoare de 213.829 lei (37,33%).

Au fost acceptate la plată şi decontate lucrări neexecutate

Ultimele incorectitudini au fost semnalate la „calitatea gestiunii economico-financiare”. La 31 decembrie 2017 a expirat termenul prevăzut de Codul de procedură fiscală, care dă dreptul organului de executare silită de a cere executarea creanţelor, au fost identificaţi contribuabili persoane fizice şi juridice, cu obligaţii de plată neachitate, reprezentând impozite, taxe şi amenzi contravenţionale, aferente anilor 2006-2012. S-a stabilit că, la 1 ianuarie 2013, se afla în sold şi neîncasată până la 31 decembrie 2017 suma de 117.780 lei, din care aferentă persoanelor fizice 57.855 lei şi persoanelor juridice, 59.825 lei.

Alţi bani au fost evidenţiaţi după ce s-a constatat că s-a plătit suma de 12.706 lei, reprezentând cantităţi de lucrări acceptate la plată şi decontate, dar neexecutate la investiţia: „Reabilitare DC 40B Poienarii de Muscel”. Suma este formată din 11.447 lei, plăţi nelegale şi, 1.259 lei, accesorii fiscale aferente.

La finele lui 2017, s-a dovedit că nu au fost inventariate imobilizările în curs de execuţie, raportate în balanţa de verificare la nivelul sumei de 2.423.770 lei, pe baza stadiilor de execuţie în care se află şi în funcţie de documentele justificative care certifică valoarea lucrărilor realizate.

Pentru că la nivelul localităţii nu s-a respectat obligaţia de reducere cu 15%, anual, a cantităţilor  de deşeuri eliminate prin depozitare, administraţia locală a avut plăţi suplimentare către Administraţia Fondului de Mediu, care s-au ridicat la 9.893 lei. La finalul controlului, auditorii de la Camera de Conturi Argeş au dispus mai multe măsuri şi recomandări pe care angajaţii Primăriei Poienarii de Muscel să le pună în aplicare, pentru a repara neconformităţile descrise anterior. “E.M.”

The most visited gambling websites in The UK