Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

În mai, se ţine şi concursul pentru găsirea managerului Spitalului Municipal

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 487

b_400_250_16777215_10_images_images2_ziar_2019_Aprilie_2375_Clipboard03.jpg

În ediţia trecută vă prezentam faptul că Spitalul Municipal Câmpulung a scos la concurs posturile de director de îngrijiri şi director financiar-contabil. Mai nou, va fi organizat concurs sau examen şi pentru funcţia de manager.

În prezent, Marinela Cristian, care este director financiar-contabil, a primit atribuţii de manager, până când locul va fi ocupat în urma concursului. Postul este liber după ce fostul manager, medicul Grigore Stănescu, a demisionat, cererea fiind înregistrată la Primăria Câmpulung, cu care a avut contract, pe data de 22 octombrie 2018. Stănescu a avut la dispoziţie 45 de zile să se răzgândească, dar nu a făcut-o. În aceste condiţii, pe 4 martie 2019, administraţia Spitalului a solicitat primarului Liviu Ţâroiu să aprobe Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului, iar pe 15 martie, a fost emisă dispoziţia de demarare a selecţiei unui nou manager, hârtie care a fost trimisă Compartimentului Resurse Umane, Registratură, Spitalului Municipal Câmpulung şi Instituţiei Prefectului Judeţului Argeş.

Pretendenţii trebuie să aibă master sau doctorat în management sanitar

Conform acestui Regulament, concursul pentru ocuparea funcţiei de manager al Spitalului Municipal Câmpulung se organizează de către Consiliul de Administraţie. Aspiranţii trebuie să întrunească cumulativ mai multe condiţii: să cunoască Limba Română, scris şi vorbit; să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; să aibă cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului Sănătăţii, ori să fie absolvenţi ai unui master sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superioară acreditată, potrivit legii; să aibă cel puţin doi ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să fie apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); să nu fi îndeplinit vârsta standard de pensionare, conform legii. 

Concursul se va desfăşura în două etape. Cea de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor menţionate, etapă eliminatorie, şi cea de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management.

Comisia de concurs va fi formată din preşedinte, care este chiar preşedintele Consiliului de Administraţie al Spitalului, consilierul local Sergiu Cicu, doi membri, cu drept de vot numiţi tot din rândul membrilor Consiliului de Administraţie, şi un secretar, numit din cadrul membrilor sau supleanţilor Consiliului de Administraţie şi care nu are drept de vot şi de notare a candidaţilor. Nu pot face parte din comisia de concurs şi din cea de soluţionare a contestaţiilor persoanele care au soţ/soţie, rude sau afini până la gradul a IV-lea inclusiv în rândul candidaţilor sau aflate în raporturi cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi.

În termen de trei zile de la finalizarea perioadei de înscriere, fiecare dintre membrii comisiei de concurs şi ai celei de soluţionare a contestaţiilor va da o declaraţie de imparţialitate şi de confidenţialitate, din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile menţionate anterior.

La prezentarea proiectului de management poate participa şi presa

După trei zile de la data finalizării înscrierilor, comisia verifică dosarele şi stabileşte pentru fiecare candidat rezultatul „admis” sau „respins” şi face publice rezultatele. Cei care sunt „admişi” trec la următoarea probă, de susţinere publică a proiectului de management. Vor avea de ales din mai multe teme propuse: „Planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul Spitalului”; „Siguranţa şi satisfacţia pacientului”; „Managementul calităţii serviciilor medicale”; „Managementul resurselor umane; „Performanţa clinică şi financiară a activităţii spitalului”. Planul trebuie să aibă între 15 şi 20 de pagini, redactat la calculator, şi va fi susţinut în plenul comisie de concurs, în şedinţă publică.

La prezentarea proiectului de management poate participa mass-media, precum şi orice persoană care-şi manifestă intenţia, prin transmiterea unei solicitări, care să fie confirmată de comisia de concurs. Candidatul va prezenta prima dată lucrarea, pe durata a maximum 20 de minute, apoi va răspunde întrebărilor din partea membrilor comisiei de concurs şi întrebărilor transmise din partea celor care vor să asiste, pentru care sunt alocate cel mult 60 de minute.

La finalul concursului, după rezolvarea contestaţiilor, preşedintele comisiei de concurs înaintează Consiliului de Administraţie procesul verbal cu rezultatele, semnat pe fiecare pagină de toţi membrii comisiei. Acelaşi proces verbal va ajunge şi la primarul Câmpulungului, numirea în funcţia de manager făcându-se prin dispoziţia edilului. Astfel, managerul numit va încheia un contract de management cu Ministerul Sănătăţii, pe o perioadă de maxim trei ani. 

Conform anunţului remis de Consiliul de Administraţie, între 7 mai şi 10 mai 2019, ora 16.00, pot fi depuse dosarele de înscriere la concursul de manager al Spitalului Municipal Câmpulung.

Până pe 13 mai, comisia de concurs verifică documentele depuse, iar la ora 16.00 vor fi prezentate rezultatele, această etapă fiind eliminatorie. 

Susţinerea publică a proiectului de management se va derula miercuri, 22 mai 2019, de la ora 11.00, la sediul unităţii medicale. În următoarea zi, pe 26 mai, vor fi afişate rezultatele, nemulţumiţii având termen 24 de ore să depună contestaţii. Rezultatele finale vor fi aflate pe 26 mai. Mai sunt scoase la concurs posturile de director financiar-contabil, director de îngrijiri şi director medical la Spitalul de Pediatrie Piteşti. “E.M.”

 

The most visited gambling websites in The UK