Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Cu un management de 10, Biblioteca „Ion Barbu” a primit Certificat de Conformitate de la Curtea de Conturi

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 1972

b_400_250_16777215_10_images_images2_ziar_2019_Martie_2371_Clipboard04.jpgSăptămâna trecută v-am prezentat ce a consemnat Curtea de Conturi după ce a controlat activitatea financiar contabilă a mai multor instituţii aflate în subordinea Primăriei Câmpulung, printre care şi Biblioteca Municipală „Ion Barbu”. Singura constatare a auditorilor a fost că aceasta nu are contabil, chiar dacă conducerea a făcut mai multe demersuri în acest sens.
După evaluarea managementului Bibliotecii, în urma căreia comisia a acordat media 10 şi recomandarea privind continuarea mandatului pentru încă cinci ani (2019-2023), Curtea de Conturi, prin Camera de Conturi Argeş, a trimis Bibliotecii „Ion Barbu” un Certificat de Conformitate, urmare a auditului situaţiilor financiar-contabile pentru exerciţiul financiar al anului 2017.
Documentul, datat 24 mai 2018, şi semnat de directorul Gheorghe Vlăsceanu, are următorul conţinut: „În baza prevederilor art. 32 (2) din Legea nr. 94/1992, privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, se ia act de faptul că în urma verificării, în temeiul prevederilor art. 26 din Legea nr. 94/1992, republicată, a misiunii de audit financiar la Biblioteca Municipală Câmpulung Muscel, în raportul de audit financiar a fost formulată o opinie nemodificată (fără rezerve), întrucât:
a) situaţiile financiare auditate au fost întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România şi oferă sub toate aspectele semnificative o imagine fidelă şi reală asupra operaţiunilor economice ale entităţii;
b) modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al entităţii verificate (inclusiv entităţile subordonate acesteia şi verificate) sunt în concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative prin care a fost înfiinţată entitatea verificată şi respectă principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii;
c) toate informaţiile de importanţă semnificativă privind situaţiile financiare sunt prezentate corect.
Se certifică situaţiile financiare întocmite de Biblioteca Municipală Câmpulung Muscel pentru exerciţiul financiar al anului 2017. Conform prevederilor art. 34 din Legea nr. 94/1992, republicată, certificarea situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar al anului 2017 nu constituie temei pentru exonerarea de răspundere juridică.” “E.M.”

The most visited gambling websites in The UK