Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Cea mai „curată” sinteză a controlului Curţii de Conturi, la Seminarul Teologic

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 557

În această ediţie vă prezentăm ce au consemnat auditorii Curţii de Conturi, după ce au controlat activitatea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sfântul Nicolae”, a Liceului cu Program Sportiv şi a Seminarului Teologic Ortodox „Iustin Patriarhul”. O parte dintre neregulile găsite au fost remediate în timpul controlului, iar pentru altele, auditorii dispus mai multe măsuri şi recomandări.

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sfântul Nicolae”

Auditul financiar s-a derulat la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sfântul Nicolae”, între 5 şi 30 martie 2018, inspectorii estimând 3.000 lei, prejudicii, şi 3.264.000 lei, abateri financiar-contabile.

Abaterile financiar-contabile au provenit din înregistrarea şi raportarea eronată prin situaţiile financiare întocmite la 31 decembrie 2017, ca elemente de patrimoniu propriu, activele fixe din domeniul public al Judeţului Argeş, date în administrare Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sfântul Nicolae” Câmpulung. Prin măsuri voluntare, promovate de conducerea şcolii, abaterea constatată, de 3.245.000 lei, a fost remediată operativ.

La capitolul „Calitatea gestiunii economico-financiare”, au fost formulate explicaţii pentru trei abateri:

8nu a fost efectuată reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul şcolii la 31 decembrie 2017, în vederea determinării valorii juste a acestora şi reflectării în situaţiile financiare ale exerciţiului financiar-bugetar verificat. Greşeala a fost reparată.

8au fost făcute plăţi nelegale, din creditele bugetare aprobate la capitolul „Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare”, în sumă de 1.022 lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor decontate, dar neexistente la obiectivul de reparaţii curente: „Amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilităţi”. La control s-a stabilit că la prejudiciul de 1.022 lei, plăţi nelegale efectuate, se adaugă şi 42 lei, accesorii fiscale, rezultând un total de 1.064 lei.

8alte plăţi nelegale au fost făcute la obiectivul: „Execuţie copertină din policarbonat şi rampă pentru persoane cu dizabilităţi”, contravaloarea cantităţilor de materiale decontate, dar nepuse în operă, la care au fost calculate majorări de întârziere de 58 lei, suma certă ajungând la 1.508 lei.

Liceul cu Program Sportiv

Din 15 ianuarie şi până în 12 februarie 2018, auditorii au controlat conturile anuale de execuţie bugetară la Liceul cu Program Sportiv, consemnând un prejudiciu de 19.000 lei.

Suma menţionată a fost evidenţiată după verificarea calităţii gestiunii economico-financiare, din trei abateri:

8în luna decembrie 2016, au fost făcute plăţi în avans, din fonduri publice, în valoare de 15.000 lei, din care a fost justificată, până la încheierea exerciţiului financiar, cu bunuri livrate, suma totală de 6.259 lei. Abaterea de la legalitate şi regularitate, generatoare de prejudicii, a fost estimată la 10.052 lei, din care 8.741 lei, contravaloarea bunurilor achitate, dar nelivrate şi nerecepţionate, şi 1.311 lei, majorările de întârziere. 

8în perioada februarie 2016 - decembrie 2017, au fost efectuate plăţi nelegale în valoare de 4.677 lei, reprezentând accize acceptate necuvenit în facturi emise pentru livrarea de gaze naturale, dat fiind faptul că acest produs energetic a fost utilizat de LPS Câmpulung drept combustibil pentru încălzire, situaţie pentru care prevederile legale în vigoare au statuat scutirea de la plata impozitului indirect menţionat.

8s-a plătit nelegal contravaloarea cantităţilor de lucrări facturate, acceptate la plată, dar neexecutate la investiţia: „Proiectare şi execuţie reabilitare construcţie existentă şi amenajare sală forţă”. În timpul controlului s-a stabilit că prejudiciul este de 4.026 lei, din care 3.947 lei, plăţi nelegale efectuate, şi 79 lei, accesorii fiscale.

La plecare, cei de la Curtea de Conturi au dispus două recomandări şi anume:

8să se stabilească întinderea prejudiciului estimat la 10.052 lei, majorările şi penalităţile de întârziere urmând să fie actualizate la data încasări, dar şi suma să fie recuperată integral.

8să se recupereze în totalitate suma de 4.677 lei, accizele acceptate la plată şi decontate necuvenit în baza facturilor emise pentru livrarea de gaze naturale.

Seminarului Teologic „Iustin Patriarhul”

Cea mai „curată” sinteză a rezultatelor acţiunii de control a fost publicată după verificarea Seminarului Teologic Ortodox „Iustin Patriarhul”, în perioada 5-29 noiembrie 2018. Documentul Curţii de Conturi consemnează că „activitatea financiară desfăşurată în perioada supusă controlului şi respectiv administrarea patrimoniului entităţii au fost realizate cu respectarea în totalitate a reglementărilor aplicabile în vigoare.” “E.M.”

The most visited gambling websites in The UK