Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Primăria, obligată să realizeze reţeaua de canalizare, cetăţenii, obligaţi să se racordeze

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 2545

b_400_250_16777215_10_images_images2_ziar_2019_Martie_2370_Clipboard05.jpgPrimarul Cătălin Victor Turturică continuă lucrările în domeniul infrastructurii de utilităţi a comunei Bălileşti, sens în care, pe 20 martie 2019, a contractat serviciile unui proiectant, pentru a-i întocmi un studiu de fezabilitate sau documentaţie tehnică de avizare a lucrărilor de intervenţii - rămâne de văzut ce tip de studiu se pretează investiţiei vizate - pentru reţele de alimentare cu apă şi canalizare. Valoarea cumpărării directe s-a cifrat la 87.584 lei, preţ care i se va plăti unei societăţi din Cotmeana, Eduard Manager Proiect SRL. Realizarea SF/DALI pentru reţele de apă şi canalizare în localitatea situată la margine de Muscel include studiu topografic cu viza O.C.P.I., studiu geotehnic, documentaţia impusă prin certificatul de urbanism, documentaţie pentru avizele solicitate prin certificatul de urbanism. 

Reţeaua de utilităţi a Bălileştiului a deschis programul de lucru pe 2019 din prima lună a anului. La sfârşitul lunii ianuarie, şeful Executivului îi atenţiona pe cetăţenii din satul Goleşti că erau planificate lucrări în vederea introducerii conductei de alimentare cu apă curentă pe toate străzile. „Cetăţenii care au aducţiuni de apă prin conducte ce traversează domeniul public sunt rugaţi să pună la dispoziţia lucrătorilor, în timp util, poziţionarea acestora, pentru a evita eventuale avarii. Posesorii unor astfel de instalaţii sunt rugaţi să se aprovizioneze şi cu mufele necesare în cazul ruperii conductelor. În situaţia în care instalaţiile vor fi afectate, societatea care execută lucrările va remedia de îndată avariile, cu acordul şi implicarea proprietarilor.”, îi înştiinţa primarul Turturică pe consăteni. 

Următoarea comunicare a edilului şef pe acest subiect îi invita pe cetăţenii interesaţi de racordarea la reţeaua de apă şi canalizare a comunei să semneze o solicitare în acest sens. Data limită până la care erau aşteptaţi la Primărie - era acceptată şi varianta online pentru cei care n-aveau drum la principala instituţie a localităţii - era 10 martie 2019, prelungit cu două zile. „Pe drumurile laterale se proiectează canalizare şi se va realiza după punerea în funcţiune a reţelei de canalizare de pe drumurile principale. În final, cine are apă trebuie să aibă şi canalizare. Pentru adoptarea soluţiilor eficiente în timpul execuţiei lucrărilor de bază şi cele ce se proiectează cu specificul şi particularităţile din teren, este nevoie să se cunoască clar viitorii beneficiari, de aceea este nevoie de solicitarea de racordare a fiecăruia dintre cei care vor acces la aceste utilităţi.”, le explică reprezentanţii Primăriei locuitorilor că au obligaţia de a se racorda la reţelele existente sau nou înfiinţate, în caz contrar, riscă sancţiuni contravenţionale. 

Primarul de la Bălileşti a postat adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, transmisă peste tot în ţară, primăriilor, Gărzii de Mediu şi Prefecturilor, din care reiese fără echivoc că racordarea la sistemele de colectare a apelor uzate nu este o opţiune. Afirmaţie valabilă în cazul administraţiilor locale responsabile de gradul de branşare a gospodăriilor la reţeaua de canalizare.

„După cum cunoaşteţi, la data de 31 decembrie 2018, a expirat perioada de tranziţie pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 de locuitori echivalenţi, care trebuiau să se conformeze prevederilor Directivei Consiliului 91/271/EEC din 21 mai 1991, privind epurarea apelor urbane reziduale, modificată şi completată de Directiva Comisiei 98/15/EC, în 27 februarie 1998. 

Având în vedere faptul că, la această dată, a fost declanşată procedura de infringement (pentru aglomerările urbane mai mari de 10.000 l.e., a căror perioadă de tranziţie a expirat la finele anului 2015), întrucât nu a fost dovedită îndeplinirea întocmai a obligaţiilor prevăzute în directivă, statul român a fost supus acţiunii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene, ce îi revin în temeiul articolelor 3, 4, 5, 10, 15 şi a secţiunilor A, B şi D din anexa I la Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale (Cauza 2018/2109).

Ca urmare, fiind create premisele să fie depusă acţiune împotriva României pe rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, se impun măsuri urgente pentru conformare, în vederea evitării aplicării sancţiunilor pecuniare. Potrivit art.31, alin.14 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou înfiinţate, dacă aceştia nu deţin staţii de epurare avansată, care respectă condiţiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.”

Totodată, nerespectarea acestei prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de către personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu. Faţă de cele de mai sus, vă adresăm rugămintea de a dispune identificarea gospodăriilor/persoanelor juridice neracordate la sistemul public de canalizare şi informarea structurilor teritoriale ale Gărzii Naţionale de Mediu, în vederea verificării modului de respectare a condiţiilor de descărcare a apei uzate şi luării măsurilor legale care se impun, potrivit legii.”, solicita viceprim-ministrul Eugen Orlando Teodorovici Primăriilor, care aveau obligaţia de raporta Prefecturilor îndeplinirea măsurii până la 1 martie 2019. 

Presat de la centru, edilul de la Bălileşti a intensificat campania de strângere a solicitărilor de la cetăţeni. „Satul Băjeşti va avea apă şi canalizare, la fel ca toate celelalte sate din comună. Proiectul care este în execuţie are mai multe faze. În primă fază, se va extinde reţeaua de canalizare pe strada Principală, iar în Satul Nou va fi implementată alimentare cu apă. Pentru următoarele etape, vorbim de luni, nu de ani! În funcţie şi de cererile de la cetăţeni, se va proiecta un sistem nou de apă şi de canalizare în tot satul Băjeşti, care are, în prezent, doar apă. Faptul că satul Băjeşti este băgat în proiect în faza de final se justifică cu un raţionament simplu: orice intervenţie făcută acum la un abonat la reţeaua de apă a satului Băjeşti trebuie făcută în aşa fel încât să-l racordezi repede la cea nouă. Reţeaua nouă a comunei Bălileşti nu poate fi pusă în funcţiune atât de repede, nefiind posibil fizic.”, îi informa primarul pe săteni. 

Erau aşteptaţi cu cererea la Primărie şi cei care beneficiază de apă, întrucât planurile sunt de schimbare a reţelei existente şi, în plus, va fi şi canalizare, iar racordarea se va face la ambele utilităţi. Claudiu VIŞAN

 

The most visited gambling websites in The UK