Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Liviu Ţâroiu, despre intenţiile de uşurare a accesului cetăţenilor la documentele eliberate de Primărie: „Dacă vreţi un certificat fiscal, îl puteţi avea electronic”

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 2236

b_400_250_16777215_10_images_images2_ziar_2018_2343_2-3-certificat-fislac.jpgÎn ideea de debirocratizare a relaţiei dintre Primărie şi cetăţeanul care are nevoie de un document de la instituţie, a fost adoptată o hotărâre menită să uşureze accesul la anumite servicii. Va mai dura, după cum admite şi directoarea economică Violeta Iarca, până va funcţiona comunicarea on-line cu contribuabilii scutiţi de drumuri şi cozi pe la birouri. Iar Primăria mai scuteşte din stocurile de hârtie consumată pentru eliberarea actelor solicitate, dacă va atinge performanţa de a le transmite on-line. Liviu Ţâroiu a anunţat, în premieră, cât de mult intenţionează să uşureze obţinerea documentelor de către solicitanţi. „Dacă vreţi un certificat fiscal, îl puteţi avea electronic.”, le dă primarul o veste bună câmpulungenilor obişnuiţi cu deplasările la Primărie. 

La şedinţa Consiliului Local din 29 noiembrie 2018, s-a consumat un pas în ceea ce se doreşte simplificarea procedurii pentru contribuabili, mai întâi persoane juridice, care pot transmite electronic solicitările şi tot aşa le şi vor primi. Aleşii au fost solicitaţi să aprobe „Lista actelor administrative fiscale, a actelor de executare şi a altor acte emise de organul fiscal local, care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite şi ştampila organului fiscal, care vor purta semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat al organului fiscal local.” Totodată, s-a aprobat şi procedura de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de comunicare şi a altor acte emise de organul fiscal local, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Adică prin e-mail sau fax.             

Ce le-a propus Violeta Iarca membrilor Consiliului Local să aprobe, la sfârşitul lunii noiembrie, priveşte utilizarea semnăturii electronice pe documente care se emit în cadrul Serviciului Administrare Venituri Persoane Fizice şi Juridice, pentru a putea fi transmise şi electronic. Altfel spus, persoana responsabilă cu emiterea documentelor să primească acceptul de a le parafa cu semnătura electronică, mai cu seamă că Primăria a investit nişte bani în acest sistem de certificare a actelor instituţiei. „În momentul în care documentul se creează, se semnează electronic. În momentul de faţă, toţi funcţionarii publici din cadrul acestui serviciu au semnăturile achiziţionate. Oricum, ei le utilizează pentru accesul în Sistemul Naţional Informatic şi am zis că, dacă tot am făcut o investiţie şi am cheltuit anual, le înnoim aceste certificate digitale, de ce să nu fie utilizate, să semneze şi electronic.”, a explicat şefa Direcţiei Economice, care admite că pentru restul documentelor, emise de alte servicii ale Primăriei, va fi nevoie de o perioadă de acomodare.  

Iată în continuare care sunt actele care se doresc a fi comunicate în maniera descrisă în acest articol.                    

1.Titlu executoriu;       

2.Somaţie; 

3.Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii; 

4.Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale; 

5.Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti; 

6.Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti;

7.Înştiinţare de compensare sume;

8.Înştiinţare de restituire sume; 

9.Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, în temeiul Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

10.Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

11.Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice;    

12.Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate;

13.Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local în urma inspecţiei fiscale;

14.Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local; 

15.Decizie privind nemodificarea bazei de impunere; 

16.Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii; 

17.Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii;

18.Adresă de înfiinţare a popririi;

19.Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii;

20.Înştiinţare privind înfiinţarea popririi;  

21.Proces-verbal de constatare a contravenţiei; 

22.Notă de plată; 

23.Extras de rol; 

24.Aviz de inspecţie fiscală; 

25.Invitaţie; 

26.Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită;

27.Proces-verbal de constatare şi declarare a insolvabilităţii; 

28.Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local; 

29.Raport de inspecţie fiscală; 

30.Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile;

31.Alte acte emise de organul fiscal local.  

Hotărârea nou adoptată mai prevede că „actele administrative fiscale, actele de executare şi alte acte emise de organul fiscal local, comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, sunt valabile şi opozabile contribuabililor sau terţilor fără semnătură olografă şi ştampila conducătorului organului fiscal, însă vor purta semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat al organului fiscal local.”

În cazul în care contribuabilul optează pentru comunicarea prin fax, comunicarea se consideră realizată la data şi ora raportului de transmitere, care reprezintă dovada comunicării. Dacă opţiunea destinatarului a fost pentru poşta electronică, este obligatorie transmiterea unui e-mail de confirmare, de pe aceeaşi adresă la care a fost expediat documentul. În cazul persoanelor juridice, e-mail-ul de confirmare trebuie să fie însoţit de semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat. Confirmarea de primire trebuie comunicată de contribuabil în cel mult trei zile lucrătoare de la primirea e-mail-ului. În situaţia conformării destinatarului acestei cerinţe, data comunicării este data confirmării din partea acestuia. Dacă acesta nesocoteşte condiţia confirmării în termenul precizat, comunicarea se consideră efectuată după 15 zile calendaristice de la data expedierii mesajului electronic de către angajaţii de la Venituri. 

The most visited gambling websites in The UK