Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Cetăţenii, obligaţi să taie arborii, pentru lărgirea drumului reabilitat prin PNDL

  • Written by Claudiu VIȘAN
  • Hits: 570

Tot un drum a ţinut şi ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Godeni, de la sfârşitul lunii iulie, Executivul având nevoie de votul Legislativului pentru a aproba alocarea a 50.000 de lei pentru drumul Olteanu, sumă care impunea rectificarea bugetului local. Astfel, pe 30 iulie 2018, a fost asigurată cofinanţarea pentru un acces important în localitate, din care, cu banii guvernamentali, accesaţi prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, va fi reabilitat un tronson. De ce este importantă această cale de acces despre care relatăm, acceptată la finanţare prin PNDL 2, Subprogramul „Modernizarea satului românesc”? Pentru că asigură legătura dintre Godeni şi Mărcuş, scurtând drumul spre Câmpulung. 

 

Mai precis, traseul străbătut de artera, căreia, în 2017, i s-a schimbat, prin vot al Consiliului Local, încadrarea din „exploatare agricolă” în „drum comunal”, este cuprins între satul Godeni (limita drumului comunal Valea Sucetului) şi municipiul Câmpulung (prin Mărcuş), pe o lungime de 4 kilometri. Însă, după cum precizam, nu toată lungimea va beneficia de lucrări de asfaltare, ci numai jumătate. Valoarea estimată a contractului, înainte de a se ajunge la licitaţie, a fost de 2.677.500 lei, cu TVA. „Cheltuielile neeligibile, impuse de implementarea proiectului, precum şi cheltuielile de întreţinere şi/sau reparare se suportă din venituri proprii ale bugetului local.”, redăm din hotărârea aprobată pe 27 martie 2017. Cofinanţarea a fost aprobată la nivelul a 81.434 lei, reprezentând 3,25% din valoarea totală a proiectului. După licitaţie, scăzând suma contractului de execuţie, s-a redus şi contribuţia Primăriei la proiect.   

Valoarea totală a investiţiei se ridică la 2.505.845 lei, din care construcţii - montaj, 2.312.646 lei. Lucrările propuse constau în: =2.400 metri de drum cu platforma de 5 metri; =7 podeţe tubulare Dn 1.000 mm, cu lungimea de 5 metri; =un podeţ tubular Dn 1.000 mm, cu lungimea de 6 metri; =şanţ pereat pe lungimea de 2.400 metri; =7 platforme de întâlnire. 

Contractul de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, gestionarul PNDL, s-a semnat pe 22 ianuarie 2018. Din acel moment, de fapt, chiar mai înainte, frământările în Consiliul Local au privit asigurarea unui front de lucru corespunzător. Asta pentru că toţi proprietarii de terenuri limitrofe acestei artere erau în culpă: stufăriş crescut abundent în dreptul fiecăruia, motiv pentru care, nu o dată, s-a insistat în forul legislativ să fie depistaţi cetăţenii care nu-şi întreţin bunurile şi să fie somaţi să defrişeze vegetaţia crescută până în drum. 

Sfârşitul lunii iulie îi găseşte pe consilierii locali în aceeaşi dilemă: curăţarea marginilor accesului pregătit să intre în şantier. „Mai sunt probleme cu demararea lucrărilor la drumul Olteanu?”, l-a întrebat Constantin Costea pe primarul Ion Pădureanu la întrunirea de la acel moment. „Nu, s-a încheiat contractul de lucrări, dar lumea ar trebui să taie lemnele care sunt pe marginea drumului.”, este declaraţia şefului Executivului, consemnată în procesul verbal al dezbaterii. „Unde am proprietatea - a continuat Costea -, sunt salcâmi pe hotar, spre drum. Ce facem, îi tăiem? Trebuie marcaţi? Acum, drumul este îngust şi sigur se va lărgi, dar pe ce parte?”

Potrivit primarului Pădureanu, drumul se va lărgi pe ambele părţi, la 3,5 metri de axul drumului. Iar pentru lemnele care urmează a fi tăiate, cetăţenii trebuie să facă cereri de marcare la Ocolul Silvic. Ca atare, consilierul Ion Tănase a cerut autorităţilor executive să-i informeze pe oameni că trebuie să se adreseze instituţiei silvice, iar Primăria să-i cheme pe angajaţii Ocolului, pentru operaţiunea de marcare. „Să se facă organizat, să vină la marcat, o dată pentru toţi cetăţenii.”, a încheiat discuţiile consilierul Ion Aldea.

 

Cetăţenii, obligaţi să taie arborii, pentru lărgirea drumului reabilitat prin PNDL

Tot un drum a ţinut şi ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Godeni, de la sfârşitul lunii iulie, Executivul având nevoie de votul Legislativului pentru a aproba alocarea a 50.000 de lei pentru drumul Olteanu, sumă care impunea rectificarea bugetului local. Astfel, pe 30 iulie 2018, a fost asigurată cofinanţarea pentru un acces important în localitate, din care, cu banii guvernamentali, accesaţi prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, va fi reabilitat un tronson. De ce este importantă această cale de acces despre care relatăm, acceptată la finanţare prin PNDL 2, Subprogramul „Modernizarea satului românesc”? Pentru că asigură legătura dintre Godeni şi Mărcuş, scurtând drumul spre Câmpulung. 

 

Mai precis, traseul străbătut de artera, căreia, în 2017, i s-a schimbat, prin vot al Consiliului Local, încadrarea din „exploatare agricolă” în „drum comunal”, este cuprins între satul Godeni (limita drumului comunal Valea Sucetului) şi municipiul Câmpulung (prin Mărcuş), pe o lungime de 4 kilometri. Însă, după cum precizam, nu toată lungimea va beneficia de lucrări de asfaltare, ci numai jumătate. Valoarea estimată a contractului, înainte de a se ajunge la licitaţie, a fost de 2.677.500 lei, cu TVA. „Cheltuielile neeligibile, impuse de implementarea proiectului, precum şi cheltuielile de întreţinere şi/sau reparare se suportă din venituri proprii ale bugetului local.”, redăm din hotărârea aprobată pe 27 martie 2017. Cofinanţarea a fost aprobată la nivelul a 81.434 lei, reprezentând 3,25% din valoarea totală a proiectului. După licitaţie, scăzând suma contractului de execuţie, s-a redus şi contribuţia Primăriei la proiect.   

Valoarea totală a investiţiei se ridică la 2.505.845 lei, din care construcţii - montaj, 2.312.646 lei. Lucrările propuse constau în: =2.400 metri de drum cu platforma de 5 metri; =7 podeţe tubulare Dn 1.000 mm, cu lungimea de 5 metri; =un podeţ tubular Dn 1.000 mm, cu lungimea de 6 metri; =şanţ pereat pe lungimea de 2.400 metri; =7 platforme de întâlnire. 

Contractul de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, gestionarul PNDL, s-a semnat pe 22 ianuarie 2018. Din acel moment, de fapt, chiar mai înainte, frământările în Consiliul Local au privit asigurarea unui front de lucru corespunzător. Asta pentru că toţi proprietarii de terenuri limitrofe acestei artere erau în culpă: stufăriş crescut abundent în dreptul fiecăruia, motiv pentru care, nu o dată, s-a insistat în forul legislativ să fie depistaţi cetăţenii care nu-şi întreţin bunurile şi să fie somaţi să defrişeze vegetaţia crescută până în drum. 

Sfârşitul lunii iulie îi găseşte pe consilierii locali în aceeaşi dilemă: curăţarea marginilor accesului pregătit să intre în şantier. „Mai sunt probleme cu demararea lucrărilor la drumul Olteanu?”, l-a întrebat Constantin Costea pe primarul Ion Pădureanu la întrunirea de la acel moment. „Nu, s-a încheiat contractul de lucrări, dar lumea ar trebui să taie lemnele care sunt pe marginea drumului.”, este declaraţia şefului Executivului, consemnată în procesul verbal al dezbaterii. „Unde am proprietatea - a continuat Costea -, sunt salcâmi pe hotar, spre drum. Ce facem, îi tăiem? Trebuie marcaţi? Acum, drumul este îngust şi sigur se va lărgi, dar pe ce parte?”

Potrivit primarului Pădureanu, drumul se va lărgi pe ambele părţi, la 3,5 metri de axul drumului. Iar pentru lemnele care urmează a fi tăiate, cetăţenii trebuie să facă cereri de marcare la Ocolul Silvic. Ca atare, consilierul Ion Tănase a cerut autorităţilor executive să-i informeze pe oameni că trebuie să se adreseze instituţiei silvice, iar Primăria să-i cheme pe angajaţii Ocolului, pentru operaţiunea de marcare. „Să se facă organizat, să vină la marcat, o dată pentru toţi cetăţenii.”, a încheiat discuţiile consilierul Ion Aldea.

Cofinanţarea a fost asigurată de CJ Argeş

Cei 50.000 de lei, care au rectificat bugetul Godeniului, au fost alocaţi de Consiliul Judeţean, care, la finele lunii iunie, şi-a actualizat bugetul de venituri şi cheltuieli al Argeşului. Aleşii judeţeni au aprobat, printre altele, după cum v-am mai informat, repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului constituit la dispoziţia Consiliului Judeţean din cota de 17,25% din impozitul pe venit. „Potrivit articolului 6 din Legea nr.2/2018 privind bugetul de stat pe 2018, în acest an, prin derogare de la prevederile articolelor 32 şi 33 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, din impozitul pe venit estimat a fi încasat de la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, se repartizează o cotă de 17,25% într-un cont distinct, deschis pe seama Direcţiei Generale a Finanţelor Publice. Din această cotă se constituie un fond la dispoziţia Consiliului Judeţean, calculat prin înmulţirea numărului de locuitori ai judeţului cu suma de 25 de lei şi care se repartizează integral, în anul 2018, comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, prin hotărâre a Consiliului Judeţean, pentru: achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor; susţinerea programelor de dezvoltare locală; susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.”, explică raportul hotărârii Consiliului Judeţean recenta alocare, care interesează şi mai multe comune din Muscel, cărora li s-a solicitat, la început de an, valoarea arieratelor comunicate Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş, precum şi necesarul de cofinanţare pentru proiectele derulate în acest an. 

„Astfel, în urma centralizării tuturor solicitărilor, s-a trecut la analiza acestora, iar propunerea de repartizare a fost făcută în funcţie de priorităţile stabilite de unităţile administrativ-teritoriale, de cheltuielile urgente privind lucrările de investiţii la şcoli (modernizări, reabilitări, amenajări de grupuri sanitare) şi alimentări cu apă (branşamente, staţii de tratare şi distribuţie a apei potabile, foraje de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate menajere, înlocuirea conductelor de apă potabilă ş.a.). Din suma rămasă disponibilă la sumele defalcate din impozitul pe venit, propunerile de repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale, în anul 2018, se regăsesc în Anexa 4.” Anexă în care figurează şi 16 comune din Muscel.                                                     

*Aninoasa: 50.000 lei, pentru reabilitarea Şcolii vechi din Broşteni-Aninoasa;

*Bălileşti: 100.000 lei, pentru refacerea acoperişului tip şarpantă şi instalare de termosistem la Şcoala Gimnazială Bălileşti;

*Berevoeşti: 100.000 lei, pentru consolidarea Văii Bisericii;

*Boteni: 100.000 lei, pentru cofinanţarea lucrării la podeţul dalat, din punctul Valea Bolatului, cu o lungime de 5 metri (PNDL);

*Bughea de Jos: 100.000 lei, pentru bazin de apă potabilă, de 250 mc, în punctul Mlăci, cu staţie de pompare;

*Bughea de Sus: 100.000 lei, pentru canalizare şi staţie de epurare a apelor menajere;

*Dârmăneşti: 150.000 lei, pentru staţie de demanganizare a sistemului Negreni;

*Davideşti: 150.000 lei, pentru execuţia unui puţ forat la mare adâncime şi sistem de clorinare în satul Conţeşti;

*Godeni: 50.000 lei, pentru cofinanţarea proiectului de reabilitare a drumului comunal Olteanu (PNDL)

*Hârtieşti: 150.000 lei, pentru reabilitarea Dispensarului Comunal;

*Mihăeşti: 100.000 lei, pentru alimentare cu apă şi canalizare în satul Mihăeşti;

*Poienarii de Muscel: 100.000 lei, pentru amenajarea spaţiului pentru cabinet medical şi încălzire centrală la Şcoala Groşani;

*Rucăr: 65.000 lei, pentru amenajare grupuri sanitare la şcolile din comună;

*Stâlpeni: 100.000 lei, pentru reabilitare, canalizare şi staţie de epurare în zona centrală, blocuri vechi (60.000 lei); şi prima înfiinţare de reţea publică de apă uzată în satul Rădeşti (40.000 lei);

*Stoeneşti: 100.000 lei, pentru extinderea şi reabilitarea Şcolii Bădeni;

*Vlădeşti: 100.000 lei, pentru sistem de alimentare cu apă în satul Vlădeşti. Claudiu VIŞAN

The most visited gambling websites in The UK