Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Taxa pentru autorizaţiile sanitare de funcţionare creşte cu 25% peste maximul din Codul Fiscal

  • Written by E.M.
  • Hits: 533

b_400_250_16777215_10_images_2290_taxa-autorizatii-asnitare.jpgContinuăm prezentarea obligaţiilor pe care câmpulungenii le au de plătit de la anul cu alte tipuri de taxe, şi acestea crescute exagerat de la un an la altul, care îi interesează mai mult pe întreprinzătorii particulari. De la anul, aceştia vor scoate mai mulţi bani din conturi, pentru a potoli pofta de încasări a Economicului Primăriei, care o grijă are: creşterea fondului de salarii şi la instituţia-mamă, şi la subordonaţi, cărora li s-a permis să-şi tragă tarife „piperate”, care să-i îndepărteze pe cetăţeni de serviciile publice. 

Autorizarea sanitară de funcţionare va costa 25 de lei 

Bunăoară, taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este între 0 lei şi 20 de lei inclusiv. Aşa prevede Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. Directoarea executivă Violeta Iarca a fixat-o la maximum de 20 de lei, cu următoarea menţiune: se propune aplicarea unei cote adiţionale de 25%, în conformitate cu prevederile art.489, alin. 1 şi 2” din legea menţionată. Articolul citat se referă la majorarea impozitelor şi taxelor locale de către Consiliile Locale sau Judeţene: „(1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesitățile bugetare locale, cu excepția taxelor prevăzute la art.494 alin. (10) lit. b) şi c). Adică taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de lege; taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale. (2) Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu.”

Creşterea nivelului taxei pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, care la Câmpulung va fi în cuantumul maxim prevăzut de lege, este de 25%. Logica gândirii directoarei Iarca, exprimată de aceasta public, este că respectiva obligaţie se plăteşte anual, o singură dată. Iar diferenţa este foarte mică, de 5 lei, de la 20 de lei, la 25 de lei, completează primarul Liviu Ţâroiu. Autorizaţiile despre care relatăm sunt eliberate de Direcţia de Sănătate Publică, dar plata taxei se face la Primărie. „Anul trecut, Curtea de Conturi a făcut verificare pe această taxă. Direcţiile de Sănătate Publică au emis aceste autorizaţii fără să oblige într-un fel - căci era o obligativitate, potrivit Codului Fiscal - să plătească această taxă la bugetul local.”, a prezentat Violeta Iarca situaţia cu care se confruntă municipalitatea care păstrează la bugetul local taxa cu pricina. „Căci dacă le-o transferam lor (n.r. Direcţiilor de Sănătate Publică), o dădeam minimă.”, a glumit Ţâroiu. 

„Citesc din lege, a intervenit în discuţie Bogdan David. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte de Consiliul Local şi este de până la 20 de lei inclusiv. Noi cum o facem de 25?” „După lege, taxele şi impozitele se pot majora până la 50%, tot cu aprobarea Consiliului Local.”, l-a lămurit Iarca. „Dumneavoastră măriţi peste lege cu 25%.”, a adăugat liberalul. „Este propunerea noastră.”, şi-a apărat poziţia şefa Economicului. „Nu este peste lege, că legea permite Consiliului Local să mărească peste cu încă 50%.”, a completat Ţâroiu. 

Propunerea grupului PNL ca taxa să rămână la fel, adică 20 de lei, a picat la vot, majoritatea PSD aprobând creşterea de 25%. „Şi aşa nu plăteşte nimeni. Dacă se duc la DSP şi le eliberează fără să-i condiţioneze să plătească...”, s-a văicărit Iarca, pe care n-o înţelegem de ce s-a obosit să calculeze majorări de taxe, dacă situaţia încasării lor e atât de gravă! O contrazice şeful Ţâroiu, potrivit căruia s-au recuperat toţi banii de la cei care datorau această taxă pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare.

Taxe majorate cu 10% 

Prezentăm în continuare şi alte feluri de taxe, cum sunt cele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor şi alte taxe locale pentru anul 2019.

*Taxele pentru eliberarea atestatului de producător din sectorul agricol, pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol: 80 lei (în 2017); până la 80 lei, inclusiv (nivelul din Codul Fiscal); 80 lei + 10% (în 2019); 

*Taxele pentru eliberarea de copii heliografice de pe alte planuri cadastrale sau de pe alte planuri, deţinute de Consiliile Locale; taxa pentru viza planului de încadrare în tarla: 32 lei (în 2017); maximum 32 lei (nivelul din Codul Fiscal); 32 lei + 10% (în 2019); 

*Taxele pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de Consiliile Locale; taxa plan parcelar: 32 lei (în 2017); 0 (nivelul din Codul Fiscal); 32 lei + 10% (în 2019).

Şi în aceste trei situaţii, Iarca propusese o cotă adiţională de 10% peste maximul prevăzut de Codul Fiscal, calcul care din nou a declanşat reacţia liderului opoziţiei: „În afară de faptul că aţi mers pe maximul prevăzut de lege, mi se pare o greşeală că aţi lăsat 81 lei (n.r. la taxele pentru eliberarea atestatului de producător din sectorul agricol), pentru că legea nu-ţi permite decât 80, e maxim. Legea zice maxim 80, la care aplicaţi 10%. Dar n-aveţi cum să puneţi 81.” „E indicele inflaţiei, 1,3, l-am pus ca să se vadă. 80 x 1,3 = 81.”, a demonstrat Iarca de unde rezultă cei 81 de lei contestaţi de opoziţie. I-a împăcat Liviu Ţâroiu pe amândoi, care a acceptat să se meargă pe maximul de 80 de lei, cum prevede Codul Fiscal, plus cota adiţională de 10%.   

Iată cum se prezintă taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban:

a)până la 150 mp, inclusiv: 5-6 lei (nivelul prevăzut de Codul Fiscal); 6 lei + 10% (nivelul stabilit pentru 2019);

b)între 151 şi 250 mp, inclusiv: 6-7 lei (nivelul prevăzut de Codul Fiscal); 7 lei + 10% (nivelul stabilit pentru 2019);  

c)între 251 şi 500 mp, inclusiv: 7-9 lei (nivelul prevăzut de Codul Fiscal); 9 lei + 10% (nivelul stabilit pentru 2019);  

d)între 501 şi 750 mp, inclusiv: 9-12 lei (nivelul prevăzut de Codul Fiscal); 12 lei + 10% (nivelul stabilit pentru 2019); 

e)între 751 şi 1.000 mp, inclusiv: 12-14 lei (nivelul prevăzut de Codul Fiscal); 14 lei + 10% (nivelul stabilit pentru 2019); 

f)peste 1.000 mp: 14 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depăşeşte 1.000 mp (nivelul prevăzut de Codul Fiscal, care este şi cel aplicat la Câmpulung în *Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă: 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii (nivelul prevăzut de Codul Fiscal, care este şi cel aplicat la Câmpulung în 2019, + 10%);

*Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări: 0-15 lei (nivelul prevăzut de Codul Fiscal); 8 lei + 10% (nivelul stabilit pentru 2019);  

*Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier, în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire: 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier (nivelul prevăzut de Codul Fiscal, care este şi cel aplicat la Câmpulung în 2019, + 10%); 

*Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri: 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii (nivelul prevăzut de Codul Fiscal, care este şi cel aplicat la Câmpulung în 2019, + 10%); 

*Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie: până la 8 lei inclusiv (nivelul prevăzut de Codul Fiscal); 8 lei + 10% (nivelul stabilit pentru 2019); 

*Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru alte construcţii decât clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă: 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente (nivelul prevăzut de Codul Fiscal, care este şi cel aplicat la Câmpulung în 2019, + 10%);  

*Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii: 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate (nivelul prevăzut de Codul Fiscal, care este şi cel aplicat la Câmpulung în 2019, + 10%); 

*Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire: 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire (nivelul prevăzut de Codul Fiscal, care este şi cel aplicat la Câmpulung în 2019, + 10%);

*Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu: până la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord (nivelul prevăzut de Codul Fiscal); 13 lei, pentru fiecare record + 10% (nivelul stabilit pentru 2019);

*Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajare a teritoriului de către primari: până la 15 lei, inclusiv (nivelul prevăzut de Codul Fiscal); 15 lei + 10% (nivelul stabilit pentru 2019); 

*Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă: până la 9 lei, inclusiv (nivelul prevăzut de Codul Fiscal); 9 lei + 10% (nivelul stabilit pentru 2019). 

În hotărârea locală a fost preluată prevederea din Codul Fiscal, potrivit căreia „Consiliul Local acordă scutirea de taxă pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire pentru lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice, care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuiala proprie. 

The most visited gambling websites in The UK