Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Rucăr va administra imobilul în care funcţionează

  • Written by Isabela FILIP
  • Hits: 903

Consiliul Judeţean Argeş a dat în administrare Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Rucăr un imobil, format din teren şi clădiri, situat în incinta fostului Centru de Sănătate Rucăr. Tranzacţia s-a parafat la ultima şedinţă a Consiliului Judeţean, din 29 martie 2018. În acest sens, a fost încheiat şi un contract de administrare, prin care proprietarul, Judeţul Argeş, se obligă să garanteze administratorul, Comuna Rucăr, de evicţiune totală sau parţială din partea sa ori a terţilor, precum şi de viciile ascunse ale imobilului; să nu tulbure administratorul în exercitarea drepturilor prevăzute în acest contract; să notifice administratorului, cu cel puţin 60 de zile, apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia. 

De partea cealaltă, cel care va fi administrator, Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Rucăr, s-a obligat să folosească bunul dat în administrare conform destinaţiei lui şi numai pentru îndeplinirea atribuţiilor născute din contract; să exploateze bunul dat în administrare ca un bun administrator, evitând distrugerea, degradarea sau deteriorarea sa; să restituie proprietarului bunul dat în administrare la încetarea contractului de administrare; să aducă la cunoştinţă proprietarului orice fapte şi acte care pun în pericol integritatea bunurilor şi, de asemenea, să aducă la cunoştinţa acestuia orice alte fapte de natură să împiedice folosinţa normală a bunurilor; să suporte toate cheltuielile născute ca urmare a neglijenţei sau a folosirii în mod necorespunzător a bunurilor date în administrare; să suporte cheltuielile curente rezultate din exploatarea bunurilor în condiţii normale; să încheie contracte de furnizare a utilităţilor şi să suporte contravaloarea acestora. În acelaşi timp, Administratorul, Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Rucăr, trebuie să administreze bunul în condiţiile legii, dar şi să facă lucrări de reparaţii capitale şi curente ale bunurilor, cu acordul prealabil al proprietarului. 

Acordul încheiat între cele două unităţi se referă la imobilul (teren şi clădiri) ce se dă în administrare UAMS Rucăr. Acesta se referă la:

8clădire Staţionar Adulţi, P+1, cu o suprafaţă de 533 metri pătraţi, construită în 1937, cu o valoare de inventar de 958.900 lei;

8clădire Staţionar Poartă, în suprafaţă de 193 metri pătraţi, din 1963, estimată la 1.145.200 lei;

8magazie alimente, de 40 metri pătraţi, ridicată în 1978, evaluată la 25.500 lei;

8depozit lenjerie, de 38 metri pătraţi, ridicat în 1963, apreciat la 16.579 lei;

8depozit lemne, de 70 metri pătraţi, zidit în 1963, estimat la 500 lei;

8depozit beci alimente, cu suprafaţa de 17 metri pătraţi, ridicat în 1937, estimat la 500 lei;

8racordare la reţeaua de canalizare, cu o lungime de 120 metri, efectuată în 2013, estimată la 20.000 lei;

8împrejmuire curte, pe o distanţă de 137 metri, plus porţile metalice, de 6 metri, realizată în 2013, evaluată la 33.850,40 leiM

8alei cu îmbrăcăminte din pavaj, cu dale din beton, pe o suprafaţă de 120 metri pătraţi, apreciate la 56.149,53 lei;

8teren, cu o arie de 3.712 metri pătraţi, evaluat la 383.399,73 lei.

UAMS Rucăr are prevăzute 35 de funcţii

Cum Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Rucăr este în administrarea Consiliului Judeţean, în aceeaşi şedinţă de la finele lunii martie, s-a aprobat şi statul de funcţii, valabil începând cu 1 aprilie 2018. Pe grilă figurează 35 de funcţii, din care două sunt de conducere, iar 6 sunt vacante.

UAMS Rucăr funcţionează cu un director, funcţie vacantă, ocupată temporar prin Hotărâre a Consiliului Judeţean. A doua funcţie de conducere este cea de director financiar-contabil, ocupată de un economist. Statul mai are prevăzut, la Compartimentul pentru îngrijirea sănătăţii, două locuri de medici specialişti Medicină de familie, dar unul nu este ocupat. Continuă cu patru asistenţi medicali principali, dintre care unul este şef şi alţi patru asistenţi medicali generalişti. De cei internaţi se ocupă şi 10 infirmiere şi un brancardier (loc momentan vacant). Mai sunt ocupate posturile de spălătoreasă, kinetoterapeut şi maseur. Un asistent social şi un psiholog (loc neocupat) figurează la Compartimentul de asistenţă socială şi consiliere. Compartimentul financiar-contabil şi administrativ are şase posturi, două de inspector de specialitate, economist, unul fiind vacant. Mai sunt patru muncitori calificaţi: un ospătar şi trei fochişti. Locul de îngrijitoare este vacant. 

The most visited gambling websites in The UK