Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Primăria a prelungit termenul de plată a impozitelor pentru primul trimestru

  • Written by E.M.
  • Hits: 556

Serviciul Administrare Venituri Persoane Fizice şi Juridice al Primăriei Câmpulung anunţă câmpulungenii că-şi mai pot achita impozitele şi taxele datorate bugetului local, aferente primului semestru, fără majorări de întârziere până la data de 2 aprilie 2018.

Totodată, contribuabilii, persoane fizice sau juridice, care achită integral, până la data de 2 aprilie 2018, debitele aferente anului fiscal 2018 (impozite pe clădiri, teren şi mijloace de transport), beneficiază de o bonificaţie de 10% pentru plata integrală. După această dată, se calculează majorări de întârziere de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Documentul emis de Primăria Câmpulung mai specifică că, începând cu anul  2018, proprietarii imobilelor clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice nerenovate vor plăti impozit, scutirea nu se mai acorda titularilor dreptului de proprietate care nu îşi îngrijesc proprietatea. Aşadar, proprietarii imobilelor monument istoric, care nu au renovat sau reabilitat faţadele acestora, conform prevederilor Legii nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice şi cele care folosesc clădirea pentru activităţi economice, vor plăti impozit.

Referitor la solicitările de acordare a facilităţilor la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren (scutiri şi/sau reduceri) conform legii, respectiv, art.456, alin(1), 464(1), 469(1), pentru anul 2018, administraţia locală face următoarele precizări: persoanele care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2017 a anului fiscal anterior şi care sunt depuse până la data de 31 martie 2018 inclusiv pot beneficia de scutire începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal.

Cu privire la impozitul pe clădiri nerezidenţiale, Direcţia Economică spune că pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice şi a persoanelor  juridice, care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani, respectiv 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, se va plăti un impozit majorat astfel:

-pentru persoanele fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii clădirii;

-pentru persoanele juridice, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 7,5% (5% + 2,5% cota adiţională) asupra valorii impozabile a clădirii.

Rapoartele de evaluare se întocmesc de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele  de evaluare şi reflectă valoarea clădirii la 31 decembrie a anului anterior anului de referinţă. În vederea stabilirii impozitului pe clădiri, rapoartele de evaluare se depun în copie ca anexă la declaraţia contribuabilului, până la primul termen de plată din anul de referinţă, respectiv 2 aprilie 2018. 

The most visited gambling websites in The UK