Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

La Poienarii de Muscel, s-au pus de-o parte în buget, ca fond de salarii, pentru cei 23 de angajaţi, 1,8 milioane lei

  • Written by Magda BĂNCESCU
  • Hits: 1582

b_400_250_16777215_10_images_2263_poienari.jpgOdată intrate în posesia cifrelor comunicate de Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş, cu titlu de sume defalcate din TVA şi cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare - forme de sprijin acordate de stat bugetelor din teritoriu -, autorităţile locale de la Poienarii de Muscel au demarat procedura aprobării celui mai important document al comunei. În localitatea condusă de liberalul Ion Banzea, Consiliul Local s-a întrunit tot în regim de urgenţă, într-o şedinţă extraordinară, pentru a îndeplini formalitatea adoptării bugetului, necesară demarării programului investiţional propus în 2018. Şi în această parte de Muscel, există un excedent mulţumitor pentru o aşezare rurală, de peste 7,8 miliarde de lei vechi, ca dovadă a faptului că edilii Primăriei au făcut nişte economii în anii trecuţi. Toţi cei treisprezece consilieri locali, prezenţi la dezbaterile în plen, purtate pe 16 februarie 2018, au votat propunerile de venituri şi cheltuieli ale administraţiei publice locale, dar şi ideile de investiţii ale primarului Banzea. Procedura impusă Primăriilor şi Consiliilor Locale, din câte am remarcat, insistă, din acest an, pe scoaterea în evidenţă a fondului de salarii pus de-o parte pentru angajaţii instituţiei principale şi ai serviciilor subordonate. La Poienarii de Muscel, pentru cele 23 de posturi, cât numără personalul permanent care figurează în statul de funcţii al acestui an, s-a stabilit un fond al salariilor de bază în sumă de 1.847.000 lei. În continuare vă prezentăm principalele repere ale bugetului aprobat prin Hotărârea nr.13 - aşa i-a venit rândul în cronologia legilor locale votate până acum la Poienarii de Muscel -, hotărâre pe care secretarul Remus Eduard Boboc a pus-o la dispoziţia redacţiei noastre pe 23 februarie 2018, la trei zile distanţă de transmiterea unei adrese oficiale din partea Evenimentului Muscelean. 

Veniturile comunei, estimate în 2018 la 3,6 milioane lei  

Conducerea Primăriei Poienarii de Muscel şi-a planificat în acest an un total al veniturilor de 3.649.350 lei, sumă care are la bază mai multe surse ce contribuie la constituirea acestei valori: 

-Impozit pe venit pentru transfer de proprietăţi imobiliare: 1.660 lei; 

-Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit: 1.079.000 lei;

-Impozite şi taxe pe proprietate: 186.970 lei; 

-Sume defalcate din TVA: 1.976.750 lei;

-Taxe pentru utilizarea bunurilor: 209.090 lei; 

-Venituri din proprietate: 74.410 lei; 

-Venituri din taxe administrative: 480 lei; 

-Amenzi: 65.470 lei; 

-Diverse venituri: 25.520 lei; 

-Subvenţii de la bugetul de stat: 30.000 lei.                                            

Intenţiile sunt de a cheltui pentru funcţionarea Primăriei şi a subordonaţilor 3,5 milioane lei 

Primarul Ion Banzea şi consilierii locali au gândit ca din totalul veniturilor pe care le-am detaliat mai înainte să păstreze ceva pentru investiţii. Altfel spus, nu toate încasările sunt direcţionate către secţiunea de funcţionare a bugetului, ci o sumă, împreună cu excedentul, adică rezerva strânsă din anii trecuţi, va fi consumată în cadrul secţiunii de dezvoltare. Însă majoritatea încasărilor şi ajutoarelor de la bugetul de stat şi judeţean intră în cheltuielile de funcţionare a Primăriei şi instituţiilor subordonate. După ce au analizat nevoile în diferitele sectoare de activitate ale administraţiei publice locale, autorii documentului proaspăt votat au prognozat cheltuieli de 3.546.430 lei. Pe domenii dependente de bugetul local, ele se împart astfel:

-Cea mai consistentă alocare figurează în dreptul Autorităţilor Publice, adică al Primăriei, 1.332.280 lei;

-Capitolul „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională”, în cadrul căruia funcţionează Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al localităţii, beneficiază de o prevedere de 80.000 lei; 

-Învăţământul va fi susţinut, din bugetul comunităţii, cu 160.000 lei, numai pentru funcţionare, dar acest domeniu important apare şi pe lista secţiunii de dezvoltare, cu o alocare pentru investiţii; 

-La „Cultură, Recreere, Religie” s-a estimat un necesar de 132.000 lei; 

-Asistenţa Socială consumă, după autorităţile Primăriei, cei mai mulţi bani: 1.172.900 lei;

-Următorul capitol bugetar, susţinut din taxele şi impozitele locuitorilor comunei, poartă denumirea generică de „Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare publică” şi este beneficiar al unei sume apreciate la 357.000 lei; 

-„Drumurile şi Podurile” încheie lista capitolelor secţiunii de funcţionare, cu o prevedere de 312.000 lei.

Unul dintre domeniile subordonate, serviciul public de alimentare cu apă, şi produce, dar şi consumă. Mai precis, sumele estimate a fi obţinute de acest serviciu finanţat din venituri proprii şi subvenţii se cifrează la 253.210 lei, sume provenite din prestări de servicii şi alte activităţi - 203.210 lei şi subvenţii pentru instituţii publice - 50.000 lei. Banii, cu un mic adaos de 73 de lei, intră în cheltuieli de personal - 181.480 lei şi cheltuieli cu bunuri şi servicii - 72.460 lei.                                                            

Diferenţa de la venituri şi excedentul susţin dezvoltarea în 2018 

Precizam mai înainte că şefii Executivului de la Poienarii de Muscel au păstrat din anii trecuţi o rezervă de 787.310 lei, pe care intenţionează să o folosească pentru modernizarea localităţii. Economiilor înregistrate la buget li se adaugă 102.920 lei, bani folosiţi din încasările prognozate a fi obţinute în acest an. Astfel, totalul de 890.230 lei, aproximativ 9 miliarde de lei vechi, susţine secţiunea de dezvoltare a bugetului local. Mai precis, domeniile Învăţământ, cu 68.000 lei, Sănătate, cu 149.800 lei, Cultură, Recreere, Religie, cu 40.000 lei, Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare publică, cu 121.300 lei, Drumuri şi Poduri, cu 511.130 lei. 

Economiile anului trecut salvează lista de investiţii   

Aleşii din comuna vecină au stabilit şi cum vor cheltui banii din excedentul de 787.310 lei, din care, în trimestrul I, vor fi consumaţi, conform graficului semnat de consilierul Mihai Ştefănescu, preşedintele şedinţei de buget, şi contrasemnat de secretarul Remus Eduard Boboc, 122.500 lei, iar diferenţa de 664.810 lei, în trimestrul II. Cu aceşti bani vor fi continuate mai multe obiective nefinalizate. 

-Reparaţiile la Grădiniţa cu Program Normal Nr.1 Poienarii de Muscel beneficiază de o alocare din excedent de 63.680 lei, completată cu 4.320 lei din bugetul local al acestui an. În total, 68.000 lei, în 2018, pentru unitatea de învăţământ preşcolar.

-Altă lucrare a cărei derulare se întinde şi pe parcursul acestui an constă într-un podeţ dalat din beton armat pe strada Mărgeşti, peste Valea Dracului, cu o lungime de 5 metri, care va fi susţinută din excedent cu 80.000 lei. 

-Ion Banzea va continua amenajarea punctelor critice ale străzilor din localitate, acţiune pentru care şi-a rezervat în buget 30.000 lei. 

-Reabilitarea Căminului Cultural Groşani este alt punct pe agenda de lucru a edililor care se vor limita într-o prevedere de 40.000 lei pentru ceea ce a rămas de executat la edificiul cultural. 

-Între obiectivele începute şi continuate în 2018 regăsim şi amenajarea spaţiului pentru cabinetul medical şi încălzire centrală la Şcoala Groşani, investiţie susţinută cu 100.000 lei din rezerva anului trecut, sumă completată cu 12.000 lei din veniturile acestui an.

-Captarea izvorului Valea Iederii este altă lucrare de continuat, graţie celor 22.500 lei folosiţi din economiile anului 2017. 

În afara dezideratelor enumerate, care vor fi duse la îndeplinire cu ajutorul banilor păstraţi pentru „zile negre”, cum sunt cele cu majorări salariale, ce au redus posibilităţile de dezvoltare ale localităţilor urbane şi rurale, calendarul de investiţii la Poienarii de Muscel conţine şi o lucrare „veche” făcută cu bani „noi. Adică un obiectiv în derulare, susţinut numai din bugetul acestui an. Este vorba despre amenajarea clădirii pentru cabinete medicale, căreia aleşii i-au rezervat 37.800 lei.

Continuăm prezentarea intenţiilor de modernizare ale şefilor administraţiei publice locale cu obiectivele noi, pentru care, de asemenea, este pus la bătaie excedentul salvator peste tot în Muscel, acolo unde există. 

-Reabilitarea rigolelor comunale, o lucrare nou apărută în planurile edilitar-gospodăreşti, se face cu 100.000 lei; 

-50.000 lei se duc către împrejmuirea şi acoperirea bazinului de apă Peri, altă propunere nouă;

-Şi tot la capitolul noutăţi avem asfaltarea Drumului Comunal 42 din satul Valea Îndărăt, beneficiar al unei alocări din excedent de 301.130 lei. 

Autorităţile de la Poienari mai au în plan o investiţie de amploare, care nu poate fi pusă în operă fără sprijinul bugetului de stat, care susţine modernizările de reţele de utilităţi, apă şi canalizare, în teritoriu. Înfiinţarea reţelei de canalizare a apei uzate menajere şi a staţiei de epurare în satele Poienari, Jugur, Groşani şi Valea Îndărăt are prevăzute în 2018 sumele de cofinanţare din bugetul local al comunei, respectiv 32.100 lei, pentru sistemul nr.1 satul Jugur, şi 16.700 lei, pentru sistemul nr.2 satul Poienari. 

Fondul salariilor de bază se ridică la aproape 1,85 milioane lei 

O ultimă secţiune a bugetului la care ne vom referi în rândurile care urmează o reprezintă cheltuielile cu salariile de bază în diversele domenii de activitate subordonate administraţiei publice locale. Fondul salariilor de bază a fost estimat la un cuantum de 1.847.000 lei, repartizat astfel:

-Autorităţi publice: 950.000 lei; 

-Ordine Publică şi Siguranţa Naţională (ISU): 65.000 lei; 

-Învăţământ: 25.000 lei; 

-Cultură, Recreere, Religie: 40.000 lei; 

-Asistenţă Socială: 645.000 lei; 

-Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică: 122.000 lei. 

Mai spunem că sumele care figurează cu titlu de cheltuială de personal în dreptul Învăţământului nu intră în salarii, acestea fiind preluate de Inspectoratul Şcolar Judeţean, autorităţile locale alocând din bugetele Primăriilor banii de navetă.

The most visited gambling websites in The UK