Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Pentru că se confruntă cu deficit, Spitalul Câmpulung vrea să angajeze 14 medici

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 959

 

În ciuda angajărilor din ultima vreme şi a posturilor scoase la concurs, în continuare la Spitalul Municipal Câmpulung se înregistrează deficit de medici. Unitatea medicală de la Câmpulung, care deserveşte şi localităţile din zona Muscel, se confruntă cu o lipsă acută de medici, motiv pentru care conducerea spitalului a demarat procedura de organizare a concursurilor sau examenelor pentru ocuparea a 14 posturi, anunţurile fiind publicate în „Viaţa medicală”, numărul 1, din data de 5 ianuarie 2018. Este vorba de câte un post în specialitatea Obstetrică - Ginecologie, la Secţia Obstetrică - Ginecologie; Epidemiologie, la Compartimentul de Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale; Pediatrie, la Secţia Pediatrie; ORL, la Compartimentul OtoRinoLaringologie; Reumatologie la Compartimentul Reumatologie. Câte două posturi în specialitatea Oncologie Medicală la Compartimentul Oncologie Medicală; ATI, la Secţia Anestezie şi Terapie Intensivă; Radiologie - Imagistică Medicală, la Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală. Şi trei posturi în specialitatea Medicină de Urgenţă, la Compartimentul Primiri Urgenţe.

Conform anunţului, la concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialişti sau primari, conformaţi în specialitatea respectivă, rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire în specialitatea în care s-a publicat postul.

Cei care doresc să se înscrie trebuie să-şi facă un dosar, care să cuprindă mai multe documente: cerere, în care să menţioneze postul pentru care doreşte să concureze; copie xerox de pe diploma de medic şi adeverinţă sau certificat de confirmare în gradul profesional; copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale, cu viza pe anul în curs; dovada sau înscrisuri din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 445, alin. (1) litera e) sau f), la art. 541, alin. (1), litera d) ori e), respectiv la art. 628, alin. (1), litera d) sau e) din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare; acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; cazier judiciar; certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; chitanţă de plată a taxei de concurs (150 lei); copia actului de identitate în termen de valabilitate. Tematica de concurs este cea prevăzută pentru examenul de medic specialist, postată pe site-ul Ministerului Sănătăţii. Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Municipal, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea anunţului în „Viaţa Medicală”. „E.M.”

 

The most visited gambling websites in The UK