Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Boncoi se grăbeşte să aprobe bugetul

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 971

 

La fel ca anul trecut, prima localitate musceleană care a făcut public proiectul de buget aferent anului în curs este Valea Mare Pravăţ, unde conduc autorităţile cele mai nerăbdătoare să intre în pâine. Autorii proiecţiei veniturilor şi cheltuielilor publice pe 2018 au lansat invitaţia consătenilor să transmită eventuale idei, recomandări şi propuneri de lucrări ori dotări până la data de 31 ianuarie, cu menţiunea că adresele cetăţenilor se depun la Biroul Contabilitate al Primăriei. O astfel de formalitate obligatorie prin lege, afişarea proiectului de buget pe portalul instituţiei şi la sediu, pentru informarea cetăţenilor, precede dezbaterea publică organizată înainte ca documentul de căpătâi să ajungă în Consiliul Local, pentru a fi votat. Ca să accelereze acest demers cu termene fixate prin lege, primarul Ion Boncoi a dat dispoziţie ca proiectul de buget să fie adus la cunoştinţa contribuabililor cât mai la începutul lunii. „Ordinul” a fost executat pe 10 ianuarie 2018, ceea ce face ca vecinii să fie primii sau între primii şi la aprobarea bugetului local.                      

 

Venituri estimate la peste 61 miliarde de lei vechi 

Totalul veniturilor prognozate a fi încasate pe parcursul anului 2018 de Primăria Valea Mare Pravăţ se cifrează la valoarea de 6.131.000 lei, întreaga sumă fiind direcţionată către secţiunea de funcţionare a aparatului administrativ. Iată în continuare care sunt sursele celor peste 61 de miliarde de lei vechi, în care autorităţile locale îşi pun nădejdea că le vor avea la dispoziţie în acest an: 

8Impozit pe venit - 10.000 lei; 

8Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit - 2.216.000 lei, din care: cote defalcate din impozitul pe venit - 1.656.000 lei; sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale - 560.000 lei; 

8Impozite şi taxe pe proprietate - 2.151.000 lei, din care: impozit şi taxa pe clădiri - 2.032.000 lei; impozit şi taxa pe teren - 106.000 lei; taxe judiciare de timbru - 13.000 lei;

8Sume defalcate din TVA - 1.194.000 lei, din care: sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor - 1.000.000 lei; sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale - 194.000 lei; 

8Taxe pe utilizarea bunurilor - 156.000 lei, din care: impozit pe mijloace de transport - 121.000 lei; alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor - 35.000 lei;

8Alte impozite şi taxe fiscale - 17.000 lei;

8Venituri din concesiuni şi închirieri - 47.000 lei;  

8Taxe extrajudiciare de timbru - 16.000 lei;  

8Amenzi, penalităţi şi confiscări - 64.000 lei;

8Alte (diverse) venituri - 67.000 lei;

8Venituri din donaţii şi sponsorizări - 23.000 lei; 

8Subvenţii de la bugetul de stat, din care: ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi cărbuni - 170.000 lei, din care: ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi cărbuni - 125.000 lei; subvenţie de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii - 45.000 lei.

Cheltuieli de peste 132 de miliarde de lei vechi

În ceea ce priveşte cheltuielile, acestea au fost estimate la 13.269.000 lei, din care 5.826.000 lei sunt destinaţi secţiunii de funcţionare, iar diferenţa de 7.443.000 lei, secţiunii de dezvoltare. Iată cum sunt distribuiţi aceşti bani, în scopul consumării lor: 

8Autorităţi publice - 1.595.000 lei, din care 1.442.000 lei merg către secţiunea de funcţionare, iar restul, 153.000 lei, către secţiunea de dezvoltare. În cadrul Primăriei Valea Mare Pravăţ, repartiţia fondurilor prevăzute arată astfel: cheltuieli de personal - 1.190.000 lei; bunuri şi servicii - 252.000 lei; cheltuieli de capital - 153.000 lei;

8Alte servicii publice generale - 271.000 lei, din care: cheltuieli de personal - 45.000 lei; bunuri şi servicii - 226.000 lei;  

8Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale - 650.000 lei;

8Învăţământ - 932.000 lei, din care 670.000 lei vor servi cheltuielilor secţiunii de funcţionare, iar diferenţa de 262.000 lei, secţiunii de dezvoltare. Totalul precizat se împarte astfel: bunuri şi servicii - 540.000 lei; ajutoare sociale (tichete de grădiniţă + CES) - 100.000 lei; burse - 30.000 lei; cheltuieli de capital - 262.000 lei;

8Sănătate - 45.000 lei, destinaţia acestei prevederi reprezentând-o cheltuielile de personal;

8Cultură, recreere şi religie - 605.000 lei, din care 255.000 lei servesc secţiunii de funcţionare, iar 350.000 lei, secţiunii de dezvoltare. Repartiţia pe categorii de cheltuieli în cadrul acestui domeniu de activitate se prezintă astfel: cheltuieli de personal - 58.000 lei; bunuri şi servicii - 57.000 lei; susţinerea cultelor - 140.000 lei; cheltuieli de capital - Reabilitarea Căminelor Culturale Nămăeşti şi Bilceşti - 200.000 lei; execuţia unor parcuri pentru copii - 150.000 lei;

8Asistenţă socială - 1.672.000 lei, bani rezervaţi funcţionării, distribuiţi astfel: cheltuieli de personal - 730.000 lei; bunuri şi servicii - 42.000 lei; asistenţă socială (ajutoare de încălzire, de urgenţă, indemnizaţii pentru persoanele cu handicap) - 900.000 lei;  

8Locuinţe, servicii şi dezvoltare - 3.522.000 lei, din care 444.000 lei intră în secţiunea de funcţionare, iar „grosul” fondurilor au fost planificate a susţine secţiunea de dezvoltare, cu 3.078.000 lei. Pe categorii de cheltuieli, distribuţia sumelor a fost gândită astfel: cheltuieli de personal - 170.000 lei; bunuri şi servicii - 274.000 lei; cheltuieli de capital (sursă alternativă de apă, extinderea alimentării cu apă) - 550.000 lei; cheltuieli de capital (PUG) - 28.000 lei; cheltuieli de capital (alimentarea cu gaze) - 2.500.000 lei; 

8Protecţia mediului - 377.000 lei, din care cu 127.000 lei se vor procura bunuri şi servicii, iar 250.000 lei este estimarea costurilor investiţiei în canalizare, cu titlu de cheltuială de capital;  

8Acţiuni generale - 36.000 lei, din care: cheltuieli de personal - 35.000 lei; bunuri şi servicii - 1.000 lei;

8Drumuri şi poduri - 3.564.000 lei, din care 214.000 lei sunt direcţionaţi către secţiunea de funcţionare, pentru achiziţia unor bunuri şi servicii, şi 3.350.000 lei, către secţiunea de dezvoltare, unde vor susţine cheltuielile de capital (asfaltare a drumurilor, execuţie a şanţurilor şi rigolelor pereate, precum şi alte cheltuieli).

The most visited gambling websites in The UK