Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Conform raportului Camerei de Conturi Argeş, Consilierul juridic Mihaela Filipescu a primit stimulente necuvenit

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 767

Trei auditori publici externi din cadrul Camerei de Conturi Argeş au verificat conturile de execuţie bugetară pe anul 2016 ale Municipiului Câmpulung. Acţiunea s-a derulat între 4 şi 28 septembrie 2017, la finalul ei încheindu-se un raport de audit. Câteva săptămâni mai târziu, pe 23 octombrie 2017, directorul Camerei de Conturi Argeş, Gheorghe Vlăsceanu, în baza raportului de audit, a transmis Municipiului Câmpulung o decizie, pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în acest raport. Ca la controalele din anii anteriori, şi acum au fost descoperite cazuri în care banii câmpulungenilor au fost cheltuiţi aiurea.

Unul dintre punctele mai interesante ale Deciziei nr. 4 din 23 octombrie 2017 a fost cel consemnat la poziţia 4, unde se precizează că „au fost stabilite şi acordate drepturi salariale, care au depăşit nivelul prevăzut de lege, unui funcţionar public, având funcţia de execuţie de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, Administraţie Publică, al aparatului de specialitate al primarului”. Acest fapt a condus la efectuarea de plăţi nelegale în valoare totală de 4.951 de lei, adică 4.689 de lei, plăţi nelegale, reprezentând drepturi salariale nete plătite necuvenit (2.619 lei, contribuţii şi impozit datorate de angajat şi 2.070 lei, datorate de angajator) şi 262 de lei, majorările de întârziere aferente.

În detaliu, echipa de audit a constatat faptul că au fost stabilite drepturi de natură salarială la un nivel majorat, în baza Deciziei primarului nr. 878 din 30 septembrie 2016, deoarece, pe lângă salariul de bază brut, stabilit pentru funcţia publică de consilier juridic, din cadrul Serviciului Juridic, Administraţie Publică al municipiului Câmpulung, pe grad profesional, gradaţie şi clasă de salarizare, concomitent, excedând cadrul legal aplicabil în domeniul salarizării, la articolul 2 din acelaşi act administrativ s-a adăugat şi suma de 1.276 lei sub denumirea de „stimulente primite în luna octombrie 2010”. Deşi prevederea legală privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu data de 1 ianuarie 2011, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate „cu atribuţii în administrarea creanţelor fiscale locale”, a fost pusă în aplicare în cazul unui consilier juridic, care nu a avut atribuţii şi nu a contribuit la administrarea creanţelor fiscale la acea dată, întrucât angajarea acestuia s-a făcut în anul 2015, în baza Dispoziţiei nr. 381 din 1 aprilie 2015.

Deşi la nivelul Primăriei Câmpulung este organizat un serviciu distinct pentru stabilirea, urmărirea şi încasarea creanţelor fiscale, Serviciul Administrare Venituri Persoane Fizice şi Juridice, au fost acordate sume reprezentând „stimulente” consilierului juridic Mihaela Filipescu, persoană nou angajată în cadrul Serviciului Juridic, Administraţie Publică, pentru care s-a dispus, ulterior, conform Dispoziţiei nr. 878 din 30 septembrie 2016, ca începând cu data de 7 octombrie 2016, să preia „atribuţii ce izvorăsc din sediul materiei Administrare Venituri Persoane Fizice şi Juridice”, şi calitatea de executor fiscal din cadrul acestui Serviciu.

În acelaşi timp, s-a făcut precizarea, prin aceeaşi dispoziţie, că aceasta îndeplineşte în continuare funcţia publică de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, Administraţie Publică al municipiului Câmpulung.

Cei de la Camera de Conturi Argeş au concluzionat că împrejurările şi cauzele care au determinat acordarea acestor drepturi băneşti, fără temei legal, constau în funcţionarea defectuoasă a formelor de control intern, precum şi interpretarea eronată a legislaţiei. Pentru recuperarea acestui prejudiciu, Primăriei Câmpulung i s-a stabilit ca termen data de 31 ianuarie 2018.

În ediţiile viitoare vom veni cu detalii despre celelalte deficienţe constatate de inspectorii de la Camera de Conturi Argeş, consemnate în raportul de audit. „E.M.”

 

The most visited gambling websites in The UK